คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ชวนสวมใส่ผ้าไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

sakooclub
sakooclub
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก sakooclub
แจ้งตรวจสอบ
ชวนสวมใส่ผ้าไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างถ้วนทั่ว โดยคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการรายย่อย ในการนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก และกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบ “นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย” พร้อมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมกับท้องถิ่น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน โดยให้คำนึงถึงมาตรฐาน การดูแลรักษา ราคาที่เหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย

https://www.piqsels.com/th/public-domain-photo-snuts“ผ้าไทย” ก็คือผ้าทอมือจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในพื้นที่ชนบท ดังนั้น รูปแบบของผ้าไทยจึงแตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่นที่มา คนส่วนใหญ่เวลาที่นึกถึงผ้าไทย จะนึกถึงแต่ผ้าไหมเป็นหลัก พร้อมกับรู้สึกว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มที่เกินเอื้อม เพราะมีราคาค่อนข้างสูงค่ะ แต่ในความจริงแล้ว ผ้าไทยมีหลากหลายชนิด หลากหลายราคา ให้เลือกสวมใส่ได้ตามงบประมาณในกระเป๋า และความชอบของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้าย ผ้าชาวเขา ผ้าซิ่น ผ้ามัดย้อม ผ้าพื้นเมือง ฯลฯ

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย Ana Jimenez จาก Pixabay จากการสืบค้นข้อมูลทำให้ทราบว่า หากคน 35 ล้านคน ร่วมใจกันสวมใส่ผ้าไทยเฉลี่ยคนละ 10 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 300 บาท จะทำให้เกิดใช้ผ้าไทยจำนวน 350 ล้านเมตร ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นเงินกว่า 105,000 ล้านบาท

https://www.piqsels.com/th/public-domain-photo-zfgmpใครจะไปคาดคิดว่า แค่การสวมใส่ผ้าไทยจะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินไปสู่ชุมชนได้อย่างมหาศาล ซึ่งเม็ดเงินจำนวนนี้จะช่วยให้พี่น้องในชุมชนมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ลดปัญหาการว่างงานของคนในชุมชน ลดปัญหาการย้ายถิ่นฐาน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนด้วย โดยส่วนตัว ชอบผ้าฝ้ายลายกราฟิก เพราะมีราคาไม่แพง อีกทั้งลวดลายเรขาคณิตสามารถหยิบมาสวมใส่ได้ทุกยุคสมัยด้วย

Advertisement

Advertisement

ชวนสวมใส่ผ้าไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นปัจจุบันผู้ผลิตและผู้จำหน่ายชุดผ้าไทยได้พัฒนารูปแบบ และสไตล์ของชุด เพื่อให้สวมใส่ได้ทุกโอกาส เช่น ใส่มาทำงาน ใส่ออกงาน และใส่ไปเที่ยวเล่นในวันหยุด ผ้าไทยไปไกลเกินกว่าที่หลายคนคาดคิดแล้วนะคะ บางรุ่นกลับกลายเป็นที่นิยมในกลุ่มวันรุ่น โดยเฉพาะผ้าฝ้าย ที่มีคุณสมบัติของความดิบ และเท่อยู่บนเนื้อผ้า วัยรุ่นจึงนิยมสวมใส่ไปเที่ยวเล่นกันแบบสบาย ๆ 

คุณค่าของผ้าไทยมีคุณค่ามากกว่าความสวยงาม ทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณค่าของผู้ผลิตด้วย ... ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ สวมใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันอังคารและวันศุกร์ หรือสวมใส่ในโอกาสต่าง ๆ ก็ไม่ว่ากัน  มาสวมใส่ผ้าไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกันนะคะ

Advertisement

Advertisement

  • เครดิตภาพประกอบ
  • ภาพที่ 1 ภาพจาก www.piqsels.com
  • ภาพที่ 2 ภาพจาก www.piqsels.com
  • ภาพที่ 3 ภาพโดย Ana Jimenez จาก Pixabay 
  • ภาพที่ 4 ภาพโดยผู้เขียน 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด