คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ชีวิตไม่มีถูก-ผิด ลงมือทำแต่ต้องไม่เดือดร้อนใคร

Chearn
Chearn
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Chearn
แจ้งตรวจสอบ
ชีวิตไม่มีถูก-ผิด ลงมือทำแต่ต้องไม่เดือดร้อนใคร

ในปัจจุบันที่สังคมเป็นสังคมออนไลน์ มีการคอมเมนต์ วิจารณ์กันอย่างง่ายดาย โดยที่เราไม่จำเป็นต้องรู้จักอีกฝ่าย ทำให้เกิดความติติงอีกฝ่าย โดยยึดความคิดของเราเองเป็นที่ตั้ง แต่สุดท้ายกลับไม่ได้ผลสรุปที่แน่นอน ว่าสิ่งที่คิดหรือสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องจริง ๆ หรือไม่

https://www.freepik.com/free-vector/angry-person-crowd_6754189.htm#page=11&query=society&position=6

รูปภาพ By freepik

จากที่ผู้เขียนได้สังเกต ส่วนใหญ่คนเราจะมองว่าสิ่งที่อีกฝ่ายทำถูก หรือทำผิด จะมาจากความคิดส่วนตัว หรือการปลูกฝังจากครอบครัว คนรอบข้าง หรือบางครั้งเรียนในห้องเรียน เป็นสิ่งจำกัดขอบเขตของการศึกษา เช่น หากมีคนที่ไม่เข้าเรียน จะมองว่าเขาเป็นเด็กไม่ดี ทั้ง ๆ ที่เขาอาจจะยากจน และสังคมส่วนใหญ่จะถูกปลูกฝังไว้ว่าคนที่ไม่เรียนหนังสือ คือ คนที่เกเร ทั้ง ๆ ที่บางครั้งการเรียนในห้องเรียนไม่ใช่จุดกำหนดของความรู้ทั้งหมด แต่เป็นการใฝ่รู้ของและความสนใจที่ต่างกันของตัวบุคคลมากกว่า เช่น คนที่ไม่ชอบภาษาเลย เรียนจนจบมหาวิทยาลัยก็ยังไม่สามารถพูดได้ด้วยซ้ำ กลับกันกับคนที่สนใจภาษาบางคนเป็นเด็กที่ไม่เข้าเรียนในโรงเรียนด้วยซ้ำ แต่สามารถพูดได้ 3 - 4 ภาษา และจริง ๆ คือเราไม่ควรตั้งกฎเกณฑ์ ว่าสิ่งที่คนนั้นทำถูกต้องหรือผิด เพราะทุกอย่างที่ทุกคนทำล้วนมีเหตุผลของตัวเขาเอง

Advertisement

Advertisement

https://www.freepik.com/free-vector/smiling-person-crowd_6754183.htm#query=group&position=5

รูปภาพ By freepik

มนุษย์ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันทุกคน คนที่ทำแปลกแยกคือคนทำผิด บางครั้ง สิ่งที่คุณคิดว่า "ฉันก็ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้ว หรือ ใคร ๆ ก็ทำแบบนี้ทั้งนั้นแหละ” อาจไม่ใช้สิ่งที่ดีเสมอไป เพราะสิ่งที่ทำกันอยู่อาจจะเป็นแค่เฉพาะกลุ่มหรือสังคมที่คุณอยู่ก็ได้ ว่าทุกคนก็เป็นแบบฉันนี้แหละ ฉันต้องทำถูกต้องแล้วสิ

https://www.freepik.com/free-vector/boy-scare-ghost_4543691.htm

รูปภาพ By freepik

ผมอยากให้ลองคิดตามนะครับ ทุกครั้งที่คุณทำอะไร และคิดว่าถูก หรือดี ไม่ใช่ให้ใครมาบอกว่าสิ่งที่คุณทำนั้นถูก หรือให้ใครมาชื่นชม เพราะสิ่งเหล่านั้นอาจเป็นแค่ลมปากที่กระตุ้นให้คุณวิ่งออกจากความรู้สึกลึก ๆ ของตัวคุณเอง สิ่งที่อยากให้คุณลองคิดคือ ทุกครั้งที่ทำมันลงไป ให้ลองมองว่า เราได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่ลงมือทำมัน หรือ หากเราพลาด เราเสียอะไรกับสิ่งที่ทำมันลงไป เพราะทุกคนต้องมีสิ่งที่พลาดบ้าง แต่หากแค่ทำให้เราเสียหน้า ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิด แค่ลงมือทำใหม่ให้มันดีขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่ คิดแค่ว่า พลาดคือผิด พลาดคือไม่ดี ทำให้ทุกคนไม่กล้าที่จะคิด หรือไปตีกรอบชีวิตคนอื่นให้ระวังล้ม หรือพลาดทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่สิ่งที่แย่เลย

Advertisement

Advertisement

อยากให้ทุกคนมองว่าสิ่งที่ทำนั้นอาจจะไม่ถูกต้องหรือผิดเสมอไป อยากมองผลลัพธ์ของการกระทำนั้นว่าถูกกาลเทศะหรือส่งผลให้ใครเดือดร้อนหรือไม่ ถ้าเดือดร้อนก็แค่แนะนำและตักเตือน ว่าการกระทำที่เขาทำอยู่ไม่เหมาะสมกับบริบทหรือสถานที่

Advertisement

Advertisement

ผมอยากให้ทุกคนคิดแค่ว่า “ทำแล้วไม่เดือดร้อนใคร และไม่เดือนร้อนตัวเราเอง” (ทั้งปัจจุบันและอนาคต) และไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรม ก็ไม่ควรไปตีกรอบความคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกต้อง เพราะมีคนคิดว่า การเสพยา คนเสพอาจคิดว่าการเสพยาทำให้มีความสุขไม่ส่งผลให้ใครเดือดร้อน ทั้งที่จริง มันส่งผลกระทบทำให้อนาคตของเรารวมถึงคนที่เรารักเดือดร้อน ที่ต้องมาประกันตัวหรือเสียใจหากทราบว่าเราติดยาหรือเสียชีวิต

 

ภาพหน้าปก canva

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด