คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ติดอาวุธ ‘อปพร.’ สู่ ‘นักดับเพลิงมืออาชีพ’

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ติดอาวุธ ‘อปพร.’ สู่ ‘นักดับเพลิงมืออาชีพ’

กรุงเทพฯ – สคช. เปิดตัวแคมเปญ ‘ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ’ นำร่อง กลุ่ม อปพร. เตรียมตัวเป็น‘นักดับเพลิงมืออาชีพ’

วันนี้ (15 ธันวาคม 2562) นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมเปิดแคมเปญ ‘ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ’ ที่ สคช. มุ่งเน้นจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อวางรากฐานให้กำลังคนในอาชีพ เป็นมืออาชีพตัวจริง ที่สามารถทำงานได้ตรงและเต็มศักยภาพ ทั้งยังตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
https://kdcdn.co/wp-content/uploads/สคช-อปพร4.jpg
โดยดึงกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตจอมทอง-ธนบุรี เป็นทีมแรกของประเทศ เตรียมความพร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก่อนเข้าสู่การทดสอบประเมินสมรรถนะอาชีพนักดับเพลิง มีผู้เชี่ยวชาญด้านการดับเพลิงชั้นนำของประเทศ เป็นวิทยากร อาทิ นายขฏิพัช ราชกิจ ประธานกลุ่ม ฟีนิกซ์ ไฟร์ เรดคิว (Phoenix Fire Rescue) ผู้ร่วมก่อตั้งชมรมครูฝึกดับเพลิงและกู้ภัย, ว่าที่ร้อยตรีธัชพล จันทวังโส ประธาน อส.ปภ.หน่วยราษฎร์วารี เหนือ 33-00 และนายจักรกฤษณ์ คงคำ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน สถานีดับเพลิงสุทธิสาร กองปฏิบัติการ 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรุงเทพ) ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการดับเพลิงและกู้ภัย เน้นย้ำความสำคัญของ อปพร. ที่ ควรต้องมีพื้นฐานการดับเพลิงที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ อปพร.เอง

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/สคช-อปพร1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/สคช-อปพร2.jpg
นางสาววรชนาธิป รองผู้อำนวยการ สคช. ย้ำว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เห็นความสำคัญของกลุ่ม อปพร. เนื่องจากเป็นจิตอาสาที่กล้าหาญ มุ่งมั่นที่จะดูแลประชาชนให้ปลอดภัย ขณะที่สถิติเพลิงไหม้จากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ปี 2560 มีมากถึง 359 ครั้ง และลดลงในปี 2561 เหลือ 292 ครั้ง แต่ความเสียหายและความสูญเสียกลับมากกว่า เพราะส่วนใหญ่เกิดเหตุในพื้นที่ชุมชน สภาพการจราจรติดขัด และถนนแคบ ทำให้การเข้าถึงของหน่วยดับเพลิงเป็นไปได้ยาก กลุ่ม อปพร.จึงเป็นกลุ่มคนแรก ๆ ที่สามารถแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ จึงจำเป็นที่กลุ่มคนเหล่านี้ควรดำเนินการดับเพลิงและกู้ภัยได้ในระดับมาตรฐานเป็นมืออาชีพ เพื่อระงับป้องกันความสูญเสีย

Advertisement

Advertisement

การเข้าสู่การประเมินสมรรถนะ จะช่วยเป็นการติดอาวุธให้แก่ อปพร. จะกลายเป็นมืออาชีพที่สามารถดับเพลิงและกู้ภัย ได้อย่างถูกวิธี มีมาตรฐานสากล ไม่แพ้นักดับเพลิงมืออาชีพ
https://kdcdn.co/wp-content/uploads/สคช-อปพร3.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด