ความรู้

ถึงเวลาอุดรอยรั่วสัญญาก่อสร้าง

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ถึงเวลาอุดรอยรั่วสัญญาก่อสร้าง

ต้องยอมรับว่า ธุรกิจก่อสร้าง เป็นธุรกิจที่น่าลงทุนและมีกำไรสูงมาก มีนักลงทุนจำนวนไม่น้อย แม้จะไม่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง แต่ก็พร้อมนำเงินลงทุนจ้างบริษัทที่เชื่อว่า มีประสบการณ์ทั้งการออกแบบและการก่อสร้างมาทำงานให้ ซึ่งดูจากผลงานที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นตัววัดในการตัดสินใจว่าจ้าง

ก่อสร้าง

เมื่อก้าวเข้ามาทำธุรกิจก่อสร้าง ไม่ว่า จะเป็นการก่อสร้างบ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ โรงงาน ไปจนถึงห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่กลับไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ โครงการที่คิดว่า จะจบแบบสวยงาม และไม่ต้องเจอปัญหาอะไรมากมาย เพราะได้เลือกว่าจ้างบริษัทก่อสร้างที่มีความน่าเชื่อถือ โดยมีการว่าจ้างออกแบบสิ่งปลูกสร้างโดยบริษัทออกแบบที่มีทั้งวิศวกรและสถาปนิกที่มีผลงานมากมาย มีภาพ Perspective แถมกราฟฟิก 3D เห็นภาพความสำเร็จที่ Present มาแล้ว ทำให้คิดว่า ต้องเป็นไปตามนั้นอย่างแน่นอน

Advertisement

Advertisement

ก่อสร้างอาคาร

แต่ก่อนที่จะเริ่มโครงการก่อสร้าง นักลงทุนเหล่านี้มักจะไม่มีความรู้และความเข้าใจในระบบธุรกิจก่อสร้าง อีกทั้งการว่าจ้างบริษัทออกแบบและบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่มักเลือกจากผลงานหรือ company Profile ที่นำมาเสนอเท่านั้น ทำให้โครงการก่อสร้างมักจบไม่สวย ตามมาด้วยปัญหาการฟ้องร้องมากมายแบบไม่รู้จบ

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น!

มีเงินจำกัด แต่อยากจัดเต็ม

มีนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่มีเงินทุนจำกัด แต่ต้องการสร้างโครงการก่อสร้างสูงเกินกว่าเงินทุนที่มีอยู่มาก จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจ้างบริษัทออกแบบก่อสร้างที่สามารถตอบโจทย์ตามที่นักลงทุนนั้นต้องการ

แต่ก็อยู่ที่จรรยาบรรณของผู้ออกแบบก่อสร้างว่า จะออกแบบโครงการก่อสร้างนั้นให้หรือไม่ ทั้งที่ความเป็นจริง ทราบดีว่า เงินลงทุนนั้นไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างให้จบโครงการนั้นได้

Advertisement

Advertisement

Idea ก่อสร้าง

ยกตัวอย่าง มีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งต้องการก่อสร้างโรงแรมที่มีโครงสร้างพิเศษในเงินลงทุน 500 ล้านบาท และได้นำเสนอความคิดและรูปแบบให้บริษัทออกแบบก่อสร้าง เพื่อเสนอราคาว่า สามารถสร้างในเงินทุน 500 ล้านบาทได้หรือไม่ ซึ่งเมื่อบริษัทออกแบบได้รับงานมาเห็นว่า โรงแรมนั้นมีลักษณะโครงสร้างพิเศษต้องใช้เงินลงทุนถึง 2 เท่าของโครงสร้างปกติ คุณคิดว่า บริษัทออกแบบนี้จะแจ้งนักลงทุนกลุ่มนี้ว่ายังไง

คำตอบมีอยู่ในหลายๆ โครงการที่มีการก่อสร้าง ทั้งที่ไม่แล้วเสร็จ และทั้งที่แล้วเสร็จแต่ค้างค่าก่อสร้างมากมายเพราะมีงานเพิ่มโผล่มาระหว่างก่อสร้าง เพราะบริษัทออกแบบบางแห่งอาจจะออกแบบผิดพลาดหรือคาดไม่ถึงเพราะไม่มีความเชี่ยวชาญ จนต้องมีคดีฟ้องร้องมากมายในศาล

ผู้รับเหมา

นักลงทุนจึงต้องศึกษาและเข้าใจในโครงการก่อสร้างเป็นอย่างดี อาจจะจ้างผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาก็ได้ หรือค้นหารายละเอียด สอบถามปัญหาโครงการที่นักลงทุนสนใจ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน พิจารณาข้อมูลที่แท้จริงของบริษัทออกแบบและบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่นักลงทุนคิดจะว่าจ้างให้ก่อสร้าง ว่าโครงการตาม Company Profile ของบริษัทนั้นออกแบบหรือก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลา มีปัญหากับโครงการก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไร

Advertisement

Advertisement

และที่สำคัญมีการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงทำงานหรือไม่ เพราะสัญญาจ้างก่อสร้างส่วนใหญ่ ห้ามมีการนำงานไปว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง ซึ่งในความเป็นจริงทุกโครงการก่อสร้างมีผู้รับเหมาช่วงทำงานเกือบ 80% ของโครงการแทบทั้งสิ้น

ผู้รับเหมา

ผู้ออกแบบบางรายมีผลงานมากมาย แต่ขาดความเชี่ยวชาญและความซื่อสัตย์

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ยุคนี้ผู้ออกแบบคนไหนสามารถนำเสนอผลงานได้ทันสมัยและ update ผลงานบ่อยๆ ยอด like เยอะ ๆ  เป็นปกติที่จะได้รับการว่าจ้างให้ทำงานก่อนเสมอ แต่ผู้ว่าจ้างต้องไม่ตกหลุมพลางภาพที่สวยงาม แต่อาจสร้างไม่ได้ หรือไม่สามารถสร้างในเงินลงทุนที่มีจำกัดได้ นั่นเป็นเพราะ มีผู้ออกแบบบางรายที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ อย่างที่เสนอผลงานมา หรือหากมีความเชี่ยวชาญแต่หากขาดความซื่อสัตย์ ไม่บอกความจริงว่า โครงการก่อสร้างอาจต้องใช้เงินทุนมากกว่าที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้
ก่อสร้าง

สุดท้ายความเสียหายก็จะตกแก่ผู้ว่าจ้าง ที่ต้องการสร้างโครงการให้จบ  และต้องควักเงินสำหรับงานเพิ่มที่เกิดขึ้น จากความผิดพลาดของผู้ออกแบบ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

คุณจ้างหัวกระดาษบริษัทรับเหมาก่อสร้างอยู่รึเปล่า

มีหลายๆ โครงการก่อสร้าง ที่มีบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ชนะประมูลโครงการก่อสร้างมาได้ และได้นำโครงการดังกล่าวไปหาผู้รับเหมาช่วงมาทำงานแทน หรือในวงการก่อสร้างเรียกว่า “การขายงาน” ซึ่งผู้รับเหมาช่วงจะรับจ้างในค่าจ้างน้อยกว่าในสัญญาของโครงการนั้นๆ แล้วแต่จะตกลงกัน แต่ผู้รับเหมาหลักที่ทำสัญญากับผู้ว่าจ้างไม่ได้เป็นผู้ก่อสร้าง หรือก่อสร้างเพียงบางส่วนเท่านั้น

การก่อสร้าง

จึงทำให้ความสัมพันธ์ทางนิตินัยของผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมาช่วงมีช่องว่าง หรือไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมาย เพราะหลายโครงการ ห้ามนำงานไปว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากความผิดของผู้รับเหมาช่วง แต่ผู้รับเหมาหลักก็ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าเกิดจากผู้ว่าจ้างไม่ชำระเงินค่าจ้าง ผู้รับเหมาช่วงก็ไม่อาจเรียกให้ผู้ว่าจ้างชำระเงินได้ และแม้แต่จะเรียกร้องให้ผู้รับเหมาหลักชำระเงินให้ก่อนก็ยังบังคับไม่ได้ทันที ทำให้ผู้รับเหมาช่วงหลายรายต้องขาดทุนมากมาย มีตัวอย่างให้เห็นอยู่เป็นประจำ

ผู้รับเหมาช่วง

ยังมีปัญหาที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่หลายแห่ง รับเงินค่าจ้างมาแล้ว ไม่ชำระให้แก่ผู้รับเหมาช่วงก็เห็นกันอยู่เสมอ

นี่เป็นเพราะในความเป็นจริงแล้ว บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่บางแห่ง ที่มีเงินทุนและผลงานการก่อสร้างมากมาย มีที่มาจากการทำงานของผู้รับเหมาช่วงรายย่อย

ผู้รับจ้างก่อสร้าง จึงอาจไม่ใช่บริษัทรับเหมาขนาดใหญ่ที่เป็นผู้ก่อสร้างเองทั้งหมดตามสัญญา แต่เป็นผู้รับเหมาช่วง ซึ่งเป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีทีมงานจำนวนไม่มาก แต่มีความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการและก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ได้ แต่ขาดเงินทุนและไม่มีผลงานการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นบริษัทขนาดเล็ก ทุนจดทะเบียนน้อย ไม่เข้าหลักเกณฑ์การประมูลงานหรือหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างในโครงการนั้นๆ

ผู้รับเหมาช่วงเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการก่อสร้าง ถึงเวลาที่ผู้ว่าจ้าง ต้องมองบริษัทที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง มากกว่ามองที่ทุนจดทะเบียนหรือขนาดของบริษัท

เริ่มสัญญา
อุดรอยรั่วการว่าจ้างผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาด้วยสัญญาแบบใหม่

ทุก ๆโครงการมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจ้างออกแบบ และว่าจ้างก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้แบบสัญญาคล้ายๆ กัน แต่ไม่ค่อยให้ความสำคัญในรายละเอียดการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง หรือการให้ผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างรับผิดชอบในกรณีมีความผิดพลาดจากการออกแบบ

Success

จึงถึงเวลาแล้ว ที่ควรจะปิดรอยรั่วสัญญาก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และอุดช่องว่างของกฎหมาย ลงรายละเอียดการว่าจ้างผู้ออกแบบและผู้รับเหมาช่วงเพิ่มเติมมากขึ้นในสัญญารายละเอียดสัญญาที่เกิดจากพื้นฐานความเข้าใจอย่างถูกต้อง และครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง ประกอบกับการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถทำงานได้จริง ระหว่างทำงานตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ เมื่อเกิดความเสียหายจะทำให้ไม่ต้องทำให้การลงทุนต้องสูญเปล่าไปเหมือนที่มีตัวอย่างที่ผ่านมาในอดีต

ขอบคุณภาพจาก

www.canva.com จากภาพที่ 1 , ภาพที่ 2,ภาพที่ 4 ถึงภาพที่ 11 ตามลำดับ

ภาพที่ 1 https://bit.ly/2zqDNXa

ภาพที่ 2 https://bit.ly/2SOOKZG

ภาพที่ 3 จากผู้เขียน แผ่นฟ้า

ภาพที่ 4 https://bit.ly/2yI9n2D

ภาพที่ 5 https://bit.ly/2WiofxZ

ภาพที่ 6 https://bit.ly/3cjoIVT

ภาพที่ 7 https://bit.ly/35Ln90x

ภาพที่ 8 https://bit.ly/2zqECiI

ภาพที่ 9 https://bit.ly/3dwiDWx

ภาพที่ 10 https://bit.ly/2zkXqAa

ภาพที่ 11 https://bit.ly/2SNArEs

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แผ่นฟ้า
แผ่นฟ้า
อ่านบทความอื่นจาก แผ่นฟ้า

เขียนจากประสบการณ์​ส่วนตัวล้วนๆ

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์