ความรู้

ทำงานอย่างไรให้มีความก้าวหน้า..

ปลาทู
ปลาทู
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก ปลาทู
ทำงานอย่างไรให้มีความก้าวหน้า..

ทำงานอย่างไรให้มีความก้าวหน้า..

เชื่อว่ามีหลายคนที่ทำงานมา 10 ปี แต่ไม่มีความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ซึ่งการไม่ก้าวหน้าในตำแหน่งงาน มาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการไม่มีทักษะในการทำงาน การประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากการทำงานไม่เป็น  การไม่มีประสบการณ์จากการทำงาน  ไม่มีความพร้อมในการทำงาน มีทัศนคติติดด้านลบต่อผู้อื่น ไม่มีการพัฒนาตัวเอง ทำงานตามคำสั่ง  ไม่เสนอแนวคิดของตัวเอง  ซึ่งบทความนี้ทางผู้เขียนจะมาแชร์ประสบการณ์จริงของตัวเองเกี่ยวกับทำงานอย่างไรให้มีความก้าวหน้าในการทำงานหรือในตำแหน่งงานที่ทำ

ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อน เราชื่อ ปลายฟ้า (นามสมมุติ) เราเคยประสบปัญหากับการทำงานของตัวเองที่ไม่มีความก้าวหน้าเลย ทั้งที่อายุงานเราก็เยอะมาก การศึกษาก็ไม่ต่ำมาก แต่ทำงานมาจะสิบปีแล้วไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตัวเองเลย คนที่มาเริ่มงานพร้อมกับเราได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้ากันหมดแล้ว แต่ตัวเองยังเป็นตำแหน่งเดิมตั้งแต่วันที่เข้ามาทำงาน  ซึ่งสาเหตุมาจากหลายอย่างที่เราทำตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง  ชอบปฏิเสธงานที่หนัก ส่งงานไม่ตรงเวลา เข้างานสายบ่อย ลากิจบ่อย ส่วนใหญ่ที่บริษัทห้ามเราก็ทำหมดทุกอย่างเพราะไม่ชอบอยู่ในกฏของบริษัท  จึงทำให้เราไม่มีความก้าวหน้าในการทำงาน พอเราอายุเริ่มเยอะขึ้นต้องการความก้าวหน้า เราเริ่มเปลี่ยนทัศนคติตัวเอง ปรับเปลี่ยนตัวเอง มา1 ปีเราได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก ดังนั้นการทำงานอย่างไรให้มีความก้าวหน้าของเรามีดังนี้

Advertisement

Advertisement

1.พัฒนาตัวเอง

การพัฒนาตัวเองเป็นส่วนสิ่งสำคัญมากสำหรับการทำงานที่มีการแข่งขันสูง การทำงานที่คนรุ่นใหม่ไฟแรงกว่าเรา การใช้เทคโนโลยีที่เก่งกว่าเรา คนรุ่นเก่าอย่างเราต้องพัฒนาตัวเองให้ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน จนทำให้เราทำงานได้เป็นที่ยอมรับของหน้างานและผู้บริหาร

พัฒนาตัวเอง.. โดย ปลาทูพัฒนาตัวเอง.. โดย ปลาทู

2.ตั้งเป้าหมายในการทำงาน

การตั้งเป้าหมายในการทำงานเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมี สำหรับใครที่ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตัวเอง การตั้งเป้าหมายการทำงานของเรา เริ่มจากงานที่ได้รับมอบหมาย เราต้องวางแผนให้ดีว่าควรใช้ระยะเวลาทำกี่วัน เมื่อเรามีเป้าหมายและวางแผนเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือ เราต้องมีความตั้งใจในการทำตามเป้าหมายของตัวเอง  เมื่อทำงานเสร็จส่งมอบงานให้ผู้บริหารเราจะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานและนำพาให้เราได้รับตำแหน่งที่เหมาะสมกับเรา

Advertisement

Advertisement

ตั้งเป้าหมายในการทำงาน.. โดย ปลาทูตั้งเป้าหมายในการทำงาน.. โดย ปลาทู

3.แบ่งเวลาในการทำงานให้ถูก

การแบ่งเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงาน ถ้าเราแบ่งเวลาการทำงานได้ถูกต้อง งานของเราจะไม่ค้างเยอะหรือล่าช้า โดยใช้วิธี ทำตารางงานของตัวเอง ว่างานไหนควรทำก่อน และควรจะเสร็จภายในกี่วัน เพื่อที่เราจะได้ทำงานอย่างอื่นที่รออยู่ การแบ่งเวลาในการทำงานเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เราได้กระจายงานได้ไว โดยที่ไม่ต้องให้ใครมาตามเรา เมื่อเราแบ่งเวลาถูกต้องส่งงานไวจะแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของเราและความตั้งใจของเรา

4.ทำตามที่ได้รับปาก

การที่เราได้รับปากคนอื่นแล้วสิ่งที่สำคัญของเรา ควรทำตามคำพูดของตัวเองด้วย โดยเฉพาะเรื่องงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อเรารับปากว่าจะทำงานนี้ให้เสร็จภายในเวลาที่เรารับปาก พอถึงเวลา งานเราควรจะเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งมอบให้เขาเหล่านั้น  การรักษาคำพูดของตัวเองเป็นอีกข้อหนึ่งที่เป็นส่วนที่จะทำให้เราได้มีความก้าวหน้าในการทำงาน เพื่อแสดงถึงความมีระเบียบวินัยในตัวเองและมีความรับผิดชอบต่องานและต่อตัวเองด้วย

Advertisement

Advertisement

5.ฝึกทักษะในตัวเอง

การฝึกทักษะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  ซึ่งทักษะของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไป บางคนก็ตรงไปตรงมาแต่ทำงานช้า บางคนทำงานเรียบร้อยมีทักษะในการเรียนรู้งานไว มีการแก้ปัญหางานได้ดี การที่เราจะมีความก้าวหน้าในการทำงาน ควรมีทักษะที่ดีเป็นสิ่งหนึ่งที่จะพาให้เราได้ประสบความสำเร็จได้ไวขึ้น

ฝึกทักษะในตัวเอง.. โดย ปลาทูฝึกทักษะในตัวเอง.. โดย ปลาทู

6.มีความคิดสร้างสรรค์กับสิ่งใหม่ๆ

การทำงานต้องมีการมีแนวคิดที่สร้างสรรค์เราต้องคิดให้เหนือกว่าคนอื่น ต้องค้นคว้าหาเพิ่มเติมเพื่อมาพัฒนาตัวเอง ให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นที่น่ายกย่องของผู้อื่นและผู้บริหาร เพื่อนำพาให้ตัวเองได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตัวเองมากยิ่งๆขึ้นไป

มีความคิดสร้างสรรค์กับสิ่งใหม่ๆ โดย ปลาทูมีความคิดสร้างสรรค์กับสิ่งใหม่ๆ โดย ปลาทู

7.ต้องเป็นคนเคารพผู้อื่นเป็น

การเคารพผู้อื่นในที่ทำงานไม่จำเป็นว่าเขามีฐานะอย่างไร เขาอยู่ตำแหน่งไหน จะอายุมากว่าหรือน้อยกว่า เราควรให้การเคารพทุกคนเหมือนที่เราอยากให้เขามาเคารพเรา สิ่งเหล่านี้จะเห็นถึงการมีมารยาทของเรา การวางตัวที่เหมาะสมของเรา  รวมทั้งการใช้วาจาที่สุภาพ สิ่งเหล่านั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำพาให้เราได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเป็นที่น่ายกย่องที่เคารพของผู้อื่นด้วย

ดังนั้นจะเห็นว่าถ้าเราไม่มีความก้าวหน้าจากการทำงาน  ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น หรือแม้แต่ผลการกระทำของตัวเราเองที่ทำให้การทำงานของเราไม่มีความก้าวหน้า เราควรปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเริ่มพัฒนาตัวเอง  การตั้งเป้าหมายกับตัวเอง การแบ่งเวลาในการทำงานที่เหมาะสมกับงาน  การทำตามคำสั่งที่เราได้รับปากไว้แล้ว การฝึกฝนให้ตัวเองมีทักษะที่ดีกว่าเดิม รวมทั้งมีความคิดที่สร้างสรรค์ในการทำงานและที่สำคัญควรให้การเคารพผู้อื่นเหมือนที่เราต้องการให้คนอื่นมาเคารพเรา เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วน ที่จะช่วยทำให้เราได้มีความก้าวหน้าในการทำงานอย่างแน่นอน..

ภาพทั้งหมด โดย ปลาทู

*STAR COVER"อย่ามัวแต่ดูมาดังกัน"*

ทรูไอดีคอมมูนิตี้ ขอชวนทุกคนมาสนุกโคฟเวอร์ พร้อมลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 7,000 บาท (5 รางวัล) โคฟคนที่ใช่ ไลค์คนที่ชอบ`ร่วมสนุกได้ที่ ทรูไอดีคอมมูนิตี้ ห้อง cover บนแอปทรูไอดี`

สตา

คลิกเลย >> https://ttid.co/UAnK/7y9jfqkq

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3O1cmUQ

ร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 - วันที่ 3 สิงหาคม 2565