คัดลอกลิงค์

ความรู้

ทำไมต้องแสดงบัตรประชาชนตอนทำธุรกรรม

339
Nasnun
Nasnun
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Nasnun
แจ้งตรวจสอบ
ทำไมต้องแสดงบัตรประชาชนตอนทำธุรกรรม

ปัจจุบันมีการใช้บัตรประชาชนของผู้อื่นแอบอ้างสิทธิส่วนบุคคลใช้ในการกระทำความผิดในหลายคดี เช่น การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงิน ในคดีแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ คดีค้ายาเสพติด หรือคดีฉ้อโกง ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำความผิด

Image result for ปปง

                                                           ที่มารูปภาพ : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อธิบายว่า “การทำธุรกรรมต่าง ๆ ขอความร่วมมือประชาชนต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้ง” เพื่อต้องการตรวจสอบตัวตนของผู้ขอใช้บริการ และเพื่อป้องกันการแอบอ้างหรือขโมยตัวตนของบุคคลอื่นในการทำธุรกรรม และเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง           

Advertisement

Advertisement

                                    

                                                                                    ที่มารูปภาพ : Canva

ทำไมต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรม

 1. เพื่อเป็นมาตรการลงโทษทางการเงินและทางสังคมในการสกัดกั้นไม่ให้ผู้กระทำผิดหรือผู้ก่อการร้ายเข้าถึงการให้บริการทางการเงิน
 2. เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

                                       

                                                                                      ที่มารูปภาพ : Canva

เอกสารที่ใช้ในการแสดงตนเอง ได้แก่

 บัตรประชาชน หากไม่มีให้แสดงตนด้วยบัตรอื่น ๆ ได้แก่ ...

 • พาสปอร์ต
 • ใบขับขี่
 • บัตรข้าราชการ

Advertisement

Advertisement

 • หรือเอกสารอื่นที่รัฐออกให้
 • บัตรที่ต้องแสดง                                                           รูปภาพ จาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  ธุรกรรมที่ต้องแสดงตนมีอะไร

  • การฝาก-ถอนเงินในสถาบันการเงิน (Bank deposited and Withdrawal)
  • การชำระบิล (Bill Payment) เช่น บิลค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์ หรือค่าบัตรเครดิต
  • การซื้อหรือเติมเงิน (Ticket Top-Up) เช่น การซื้อบัตรโดยสาร, Rabbit card, E-wallet หรือ Gift Card
  • การซื้อ-ขายทองคำ (Gold Trading) เช่น ร้านขายทองคำ
  • การซื้อขายของเก่า (Antiques trading) เช่น เช่าพระเครื่อง ศิลปวัตถุ
  • การแลกเปลี่ยนเงิน (Money Exchange)

  ธุรกรรม                                                           รูปภาพ จาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  ทั้งนี้ ในการแสดงตนของลูกค้าในการทำธุรกรรมจะดำเนินการเฉพาะในการสมัครใช้บริการในครั้งแรกเท่านั้น แต่หากเป็นการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการที่ไม่ต้องมีการลงทะเบียน หรือสมัครใช้บริการอาจจะต้องมีการขอข้อมูลลูกค้าทุกครั้ง

  Advertisement

  Advertisement

                                      

                                                                                        ที่มารูปภาพ : Canva

  เจตนารมณ์ของการการแสดงบัตรประชาชนในการทำธุรกรรมนั้นเป็นการป้องกันการนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมาเปลี่ยนแปลงสภาพให้เป็นทรัพย์สินอย่างถูกกฎหมาย หรือเรียกว่า กระบวนการ "เงินสกปรก" เปลี่ยนสภาพเป็น "เงินสะอาด" ดังนั้น เมื่อมีธุรกรรมที่ต้องสงสัยจะปรากฎหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใดจากการแสดงตน ในขณะเดียวกันผู้กระทำความผิดจะไม่สามารถแอบอ้างหรือขโมยตัวตนของบุคคลในการ "เปลี่ยนแปลงสภาพเงินเป็นทรัพย์สินที่ถูกกฎหมายได้อย่างง่าย" จึงเป็นการตัดขบวนการกระทำความผิด

  ด้วยเหตุนี้ สำนักงาน ปปง. จึงขอความร่วมมือประชาชนขอให้พกบัตรประชาชนและแสดงตนทุกครั้งที่ทำธุรกรรมการเงินต่อพนักงาน เพื่อป้องกันการถูกแอบอ้างไปใช้ในการกระทำความผิด และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

   

  แหล่งอ้างอิง 
  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. (10 ต.ค. 2562). ประชาชนต้องแสดงตนทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรม. [Online]. แหล่งที่มา : http://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-04-20-08-32-53/brochure/detail/9968 [3 มีนาคม 2563] 

  ขอบคุณรูปภาพปก https://www.canva.com/

   

   

   

  ความคิดเห็น

  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement

  บทความล่าสุด