คัดลอกลิงค์

ความรู้

ธุรกิจ-หุ้น คืออะไร?

Chearn
Chearn
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Chearn
แจ้งตรวจสอบ
ธุรกิจ-หุ้น คืออะไร?

ธุรกิจ เกิดจากต้องการแก้ไขปัญหากับคนอื่น เช่น การจำหน่าย การผลิต และการบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้รับผลตอบแทน หรือผลกำไร

Workflowรูปภาพ Chearn

บริษัท คือ กลุ่ม คนหลาย ๆ คน มารวมตัวกันเพื่อแสวงหากำไร โดยเป็นการร่วมทุนหรือเป็นหุ้นส่วนกัน**(ลงเงินกัน) เพื่อก่อตั้งเป็นบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด มีสภาพที่เรียกว่านิติบุคคล

หุ้น หุ้นส่วน หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ  คำว่าหุ้น ก็หมายถึง การร่วมหัวจมท้ายไปกับธุรกิจหรือบริษัทที่เขาไปมีส่วนร่วมด้วย หากบริษัทมีกำไร อาจให้ผลตอบแทนที่เรียกว่าปันผล  หรือเราก็อาจพิจารณาลงทุนต่อยอดหากธุรกิจเติบโตบางครั้งอาจไม่ได้ผลตอบแทนเพราะเราต้องการให้บริษัทเราเติบโต

Designed by Freepik

รูปภาพ Designed by Freepik

ส่วนคำว่า หุ้น ในความหมายของ “หุ้นกู้” ก็คือ คนที่มีส่วนร่วมในธุรกิจนี้แหละ ต้องการเงิน เลยออกเป็นตราสาร ที่เรียกว่า หุ้นกู้ เพื่อขอยืมเงินและทำสัญญาว่าจะคืนให้เมื่อครบกำหนด โดยระหว่างทางจะมีดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน เหมือน สถาบันการเงิน/ธนาคารให้เรากู้ แล้วเราจ่ายดอกเบี้ยให้เขา แต่กรณีนี้กลับกันเราเป็นเหมือนสถาบันการเงิน/ธนาคารแล้วเขามากู้เราแทน ดูยิ่งใหญ่เลยใช้ไหมละครับ การที่เราเป็นเจ้าหนี้บริษัทใหญ่ ๆ ส่วนผลตอบแทนก็ตามที่บริษัทกำหนด

Advertisement

Advertisement

Designed by Racool_studio

รูปภาพ Designed by Racool_studio

ตราสารทางการเงิน มีหลากหลายแต่ส่วนใหญ่รู้จักแต่ พันธบัตรรัฐบาล ความหมาย ของพันธบัตรรัฐบาล ก็คือ รัฐบาลออกตราสารทางการเงิน เพื่อกู้เงินจากประชาชนมาบริหารประเทศ

ส่วนสลากออมสิน/สลากธกส. จะแตกต่างกัน เพราะเป้าหมายของสลากออมสินเป็นการออกสลากเพื่อให้ประชาชนออมเงิน มากกว่าต้องการเงินเพื่อไปลงทุน (แต่ก็นำไปบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและนำเงินมาจ่ายให้เรานะครับ)

Advertisement

Advertisement

มาถึงประเด็นสำคัญ

เมื่อมีธุรกิจ การทำงานคนเดียวจะเหนื่อยยากหากจะให้ธุรกิจเติบโต จึงมีการร่วมตัวกันหรือเรียกว่าหุ้นกันเพื่อก่อนตั้งเป็นบริษัท และต่อมาหากธุรกิจเติบโตและต้องการเงินทุน บริษัทก็มีทางเลือก 3 ทาง คือ 1 กู้เงินจากสถาบันการเงิน 2 กู้เงินจากบุคคลอื่น 3 ขายหุ้นเพื่อระดมเงินทุน เข้าบริษัท ซึ่งอนาคตอาจมีรูปแบบการหาเงินทุนรูปแบบอื่นเข้ามาอีกมากมาย

 

**หุ้นส่วน ไม่ได้หมายถึงแค่ลงเงินกัน แต่เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายขึ้นจึงเขียนแค่ลงเงินกัน จริง ๆ เป็นข้อตกลงระหว่างหุ้นส่วนว่าต้องการใช้แรงหรืออื่น ๆ แทนการใช้เงินได้ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

รูปภาพหน้าปก

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด