คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

นิด้า มาเที่ยวได้นะเธอ

ภูบดินทร์
ภูบดินทร์
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ภูบดินทร์
แจ้งตรวจสอบ
นิด้า มาเที่ยวได้นะเธอ

        "สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์" หากเรียกชื่อทางการหลายท่านอาจไม่รู้จัก แต่หากเรียกชื่อย่อ "นิด้า" ก็พอจะนึกกันออกบ้าง นิด้าเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาโทกับปริญญาเอก จึงไม่เห็นลำดับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตามทางสถาบันมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยมเหรียญทอง โดยได้รับการประเมิน สมศ. สกอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานวัดคุณภาพการศึกษาในระดับคะแนนดีมาก สูงที่สุดระดับประเทศ มีผลการประเมินอยู่ลำดับชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย และในอนาคตผู้บริหารสถาบันก็จะยกระดับสู่ World Class ต่อไป นิด้าก่อตั้งตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อวางแนวทางด้านการบริหารประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจ อาจารย์มีความชำนาญตามสาขาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยมีสัดส่วนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเทียบกับจำนวนนักศึกษามากที่สุดในประเทศไทยครับ

Advertisement

Advertisement

       นอกจากนิด้าจะมีคุณภาพด้านวิชาการเเล้ว ยังมีสภาพแวดล้อมบรรยากาศ อาคารสถานที่ซึ่งเหมาะสมกับการเรียนรู้ จึงอยากพาทุกอ่านมาเยี่ยมชม เริ่มจากอาคารที่เป็นจุดระบุพิกัดของสถาบันคืออาคารนวมินทราธิราช สูงเสียดฟ้า ทรงสี่เหลี่ยม ฉาบทาด้วยสีเหลืองอันเป็นสีประจำของสถาบัน ถือว่าเป็นจุดเด่นเมื่อขับรถมาทางถนนเสรีไทยครับ ในปัจจุบันนิด้ามีทั้งหมด 11 คณะ และหนึ่งวิทยาลัย อาคารเเห่งนี้เป็นที่ตั้งของสำนักงานของคณะ และใช้สอยสำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 

ตึกนวมินทร์ ขอบคุณภาพ http://oia.nida.ac.th/main/th/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD

        บนอาคารนวมินทราธิราช ชั้นยี่สิบเอ็ดยังมีห้องสมุดซึ่งมองเห็นภาพทิวทัศน์รอบกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเเห่งนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า  "ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์" โดยเป็นห้องสมุดอาเซียนเเห่งเเรกของประเทศไทยครับ ข้อดีคือสามารถอ่านหนังสือบนโต๊ะที่นั่ง และพักสายตาชมทิวทัศน์ขณะอ่านไปพร้อมกัน ห้องสมุดเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ให้บริการเปิดปิดตามวันเวลาทำการของราชการ

Advertisement

Advertisement

ห้องสมุดนวมินทร์          สถานที่อีกเเห่งคือศาลาพระพุทธรูปประจำสถาบัน บริเวณสวนน้ำตกสายม่าน แนะนำให้มากราบพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกับฝึกสมาธิ จิตใจให้มีความสงบ บริเวณด้านข้างศาลามีม้านั่งเหมาะเเก่การพักผ่อนหย่อนใจ พักความวุ่นวายจากโลกภายนอก และสถานที่สุดท้ายซึ่งผมอยากจะเเนะนำคือห้องสมุดใหญ่ มีชื่อเรียกทางการคือ "สำนักบรรณสารการพัฒนา" เป็นห้องสมุดที่มีความพิเศษคือสามารถนำอาหาร หรือขนมเข้าไปรับประทานได้ บริเวณภายในห้องสมุดมีร้านขายกาแฟ เครื่องดื่ม เปิดจำหน่าย ทั้งนี้ยังมีห้องค้นคว้าส่วนตัวให้อภิปรายงานกลุ่ม ทวนข้อสอบ บริเวณรอบ ๆ ห้องสมุดมีโต๊ะเก้าอี้โซฟาให้นั่งอ่านหนังสืออย่างเพลิดเพลิน ห้องสมุดเปิดให้บริการตามเวลาราชการ นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุสงฆ์ใช้บริการฟรี แต่ถ้าบุคคลภายนอกมีค่าบริการเพียง 30 บาทครับ 

Advertisement

Advertisement

พระ                 ขอบคุณภาพ http://www.nidaalumni.nida.ac.th/2015/index.php/2015-09-28-07-45-51/248-2018-11-12-08-12-52

ห้องสมุดนิด้า                      ขอบคุณภาพจาก http://ccsr.nida.ac.th/2014/index.php/ccst-job/119-be-involved

 

         นิด้าจึงเป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่มีสภาพเเวดล้อมสวยงาม สามารถเเวะเวียนมาถ่ายภาพ บรรยากาศเหมาะเเก่การเรียนรู้เปิดสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิต เปิดประสบการณ์โลกทัศน์ให้กว้างขึ้น การเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะทำให้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้เกิดจากผู้อื่น แต่เกิดจากตัวเราเอง:) 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด