คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ประสบภาวะขาดแคลนหน้ากากาอนามัยทั่วโลก

WanWander
WanWander
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก WanWander
แจ้งตรวจสอบ
ประสบภาวะขาดแคลนหน้ากากาอนามัยทั่วโลก

ภาพประกอบโดยผู้เขียน

           จากการรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ ส่งผลต่อสุขภาพของประชากรโลกในหลายพื้นที่ และจากรายงานดังกล่าวได้ระบุว่าความต้องการหน้ากากอนามัยทั่วโลกเพิ่มขึ้นเต็มอัตรา 100%  นอกจากนี้ราคาของหน้ากากอนามัยยังเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

อุปกรณ์การแพทย์ภาพโดย Виктория Кабанова จาก Pixabay

           ไม่เพียงแต่หน้ากากอนามัยที่เป็นที่ขาดแคลนทั่วโลก แต่อุปกรณ์จำเป็นในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งเสื้อกาวน์ ถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ ก็เป็นที่ขาดแคลนเช่นกัน ซึ่งทั้งนี้ทางองค์การอนามัยโลกได้มีการส่งอุปกรณ์จำเป็นดังกล่าวไปช่วยเหลือประเทศที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือก่อนตามลำดับ

Advertisement

Advertisement

การแพทย์ภาพโดย Darko Stojanovic จาก Pixabay

           ในส่วนของประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้มีการช่วยเหลือประชาชนให้มีการตั้งจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ เป็นเวลา 15 วัน เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 ก.พ. เป็นต้นไป มีการจัดจำหน่ายที่บริเวณประตู 6 หน้าธรรมเนียบรัฐบาล ฝั่งสะพานมัฆวานรังสรรค์ ถนนราชดำเนินนอก และที่ศูนย์บริการประชาชนสำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก โดยจำกัดการซื้อหน้ากากอนามัยคนละ 1 แพ็ค 10 ชิ้น ในราคา 25 บาท  เจลล้างมือและแอลกอฮอล์จำหน่ายชุดละ 141 บาท 

แอลกอฮอล์ภาพประกอบโดยผู้เขียน

            ถึงแม้จะมีการช่วยเหลือช่องทางการจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือและแอลกอฮอล์จากรัฐบาล  แต่ต้องยอมรับว่าอาจจะยังอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ยังไม่ทั่วถึงมากนัก  ทั้งประชาชนในแถบชานเมืองและประชาชนที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัด  และต้องยอมรับว่านอกจากจุดที่รัฐบาลจัดจำหน่าย  ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตที่กระจายอยู่ในจุดต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ ยังขาดแคลนหน้ากากอนามัยในการจำหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  ซึ่งจุดบริการต่าง ๆ ที่ขาดแคลนนั้นเป็นจุดที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้โดยตรงและสะดวกสบายมากกว่า ทั้งนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าการขาดแคลนหน้ากากอนามัยนี้เนื่องมาจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นมากอย่างกะทันหัน ด้วยความตระหนักในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังแพร่ระบาด และนอกจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น ยังมีบางส่วนที่มีการซื้อหน้ากากอนามัยในครั้งเดียวเก็บไว้มากเกินความจำเป็น เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ทวีความขาดแคลนหน้ากากอนามัยเพิ่มมากขึ้น  

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด