ความรู้

พิพิธภัณฑ์ เรียนรู้พร้อมกันทั้งครอบครัว

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
พิพิธภัณฑ์ เรียนรู้พร้อมกันทั้งครอบครัว

ชื่อเรื่อง "พิพิธภัณฑ์ เรียนรู้พร้อมกันทั้งครอบครัว" ไม่ได้เป็นคำกล่าวเกินจริงไปแม้แต่น้อย

และพิพิธภัณฑ์ที่จะแนะนำในวันนี้ คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ป้ารุไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครบ่อยครั้ง และเห็นการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย

จึงอดไม่ได้ที่จะต้องขอนำมาเล่า พร้อมกับ เชิญชวนให้ผู่อ่านยกครอบครัวไปชมสถานที่อันงดงามแห่งนี้

ความน่าสนใจของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เริ่มต้นตั้งแต่สถานที่ตั้ง

เพราะเดิมสถานที่แห่งนี้ คือ พระราชวังบวรสถานมงคล หรือ วังหน้า

พระราชวังที่ประทับในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระมหาอุปราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ผู้มีความสำคัญรองจากองค์พระมหากษัตริย์ และสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๓๒๕ ปีเริ่มต้นแห่งรัตนโกสินทร์

เมื่อสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวัง อาคารจัดแสดงศิลปวัตถุจึงประกอบด้วยพระที่นั่งที่มีความงดงาม

Advertisement

Advertisement

มีเรื่องเล่า เรื่องราว กล่าวขานกันมาอย่างต่อเนื่อง คุณค่าของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จึงเริ่มต้นตั้งแต่ผ่านประตูหน้าของพิพิธภัณฑ์เข้ามา

กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท วังหน้าสมัยรัชกาลที่ ๑ ทรงสร้างพระราชมณเทียร และสถานที่ต่าง ๆภายในพระราชวังแห่งนี้

โดยประณีตบรรจง จนถึงเมื่อทรงมีพระอาการประชวรหนัก จึงโปรดให้เชิญพระองค์ขึ้นทรงพระเสลี่ยงบรรทมพิงพระเขนยเชิญเสด็จไปรอบพระมณเฑียร

เพื่อทอดพระเนตรพระราชวังของพระองค์ และเสด็จสวรรคตในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๔๖

ทุกครั้งที่เดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ ป้ารุมักจะจินตนาการว่า พระองค์จะได้เสด็จผ่านพื้นที่บริเวณนี้บ้างหรือเปล่าหนอ

พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

เริ่มจากภาพด้านบน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

เมื่อครั้งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ทรงสร้าง มีดำริว่าสร้างเพื่อประกอบพระราขพิธีต่าง ๆ

แต่ขณะที่ทรงสร้างอยู่นั้น ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ลงมาจากเชียงใหม่ จึงทรงอุทิศให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

Advertisement

Advertisement

ที่หลายท่านคงมีโอกาสได้เข้าไปกราบพระพุทธรูปสำคัญของบ้านเมืององค์นี้กันมาแล้ว

หมู่พระวิมาน พระราชมณเฑียรหมู่พระวิมาน พระราชมณเฑียรที่ประทับในกรมพระราชวังบวรฯ ๕ พระองค์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๒๕-พ.ศ.๒๔๒๘

ภายในหมู่พระวิมาน ประกอบด้วยพระวิมาน ๓ พระองค์ มีชื่อคล้องกัน คือ

พระที่นั่งวสันตพิมาน พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ และพระที่นั่งพรหมเมศธาดา

รวมทั้งพระที่นั่งอื่น ๆที่มีชื่อตามตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งจะขอเก็บไว้เล่าในโอกาสต่อไป

เล่าขานกันมาว่ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทนั้น ไม่บรรทมที่ใดเพียงแห่งเดียว

แต่จะมีมุขหลังพระวิมาน มีปราสาททองสร้างไว้ เป็นที่สรงพระพักตร์ และไม่ว่าจะบรรทมที่ใด ก็จะเสด็จลงมาสรงพระพักตร์ที่ปราสาททองแห่งนั้น

ยังมีพระที่นั่งงดงามอีกหลายองค์ที่ยังไม่ได้กล่าวถึง รวมทั้งศิลปวัตุจัดแสดงอีกหลายชิ้น ซึ่งล้วนมีคุณค่า มีร่องรอยแห่งอดีตของชาติ

Advertisement

Advertisement

วันนี้ขอนำเสนอมาบางส่วน ด้วยเกรงว่าเนื้อหาจะยาวเกินไป แต่เพียงเท่านี้สมาชิกต่างเพศ ต่างวัย ก็สามารถไปสร้างจินตนาการร่วมกัน

อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้อย่างไม่เบื่อตลอดทั้งวัน ป้ารุสัญญาว่าจะยังมีเรื่องเล่ามาฝากทุกท่านอีก

"พิพิธภัณฑ์ เรียนรู้พร้อมกันทั้งครอบครัว" จริง ๆค่ะ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์