คัดลอกลิงค์

ความรู้

มาทำความรู้จัก พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กัน

Khanison
Khanison
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Khanison
แจ้งตรวจสอบ
มาทำความรู้จัก พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กัน

          เรามาทำความรู้จักแหล่งเรียนรู้ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาดูพรรณไม้รอบๆอาคารได้  นั่นก็คือ “พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ” สังกัดอยู่ในกรมวิชาการเกษตร ที่ตั้งเดิมอยู่ที่ ตึกพืชพรรณ หรือ ตึกอิงคศรีกสิการ ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกในเกษตรกลางบางเขน

             ในปีพุทธศักราช 2540 กรมวิชาการเกษตร ตระหนักถึงความสำคัญถึงสมบัติอันล้ำค่าด้านหลักฐานทางประวัติศาสตร์และหลักฐานที่แสดงถึงความหลากหลายแห่งพรรณพืชของประเทศไทยที่มีเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ จึงมีความประสงค์ที่จะให้การรวบรวมตัวอย่างพรรณพืช เอกสารวิชาการ หนังสือวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์ มีการเก็บรวบรวมอย่างมีคุณค่า อีกทั้งตึกพืชพรรณ ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ มีพื้นอาคารเป็นพื้นไม้ ทำให้ไม่สามารถรองรับน้ำหนักของตู้ตัวอย่างพรรณไม้ ได้ในระยะยาว จึงได้จัดสรรงบประมาณสำหรับสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ เป็นจำนวนเงิน 33 ล้านบาท และสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์พืช แห่งนี้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2541

Advertisement

Advertisement

                หลังจากนั้นกรมวิชาการเกษตร ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานนามอาคารพิพิธภัณฑ์พืช แห่งนี้และทรงพระราชทานนามว่า “อาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร” โดยเสด็จมาทรงเปิดอาคารแห่งนี้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2543

บรรยากาศภายในตึกพิพิธภัณฑ์พืช

หน้าตึก

ภาพบรรยากาศจัดงานภาพหน้าตึกภาพหน้าตึกที่เราถ่ายเอง

 

http://www.doa.go.th/pvp/

ที่อยู่ อาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

การเดินทาง ทั้งรถเมล์ ทั้งเส้นทางงามวงศ์วาม พหลโยธินและ เส้นทางวิภาวิดี         

Advertisement

Advertisement

BTS มาลงสถานที  เกษตร

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด