ความรู้

มาทำความรู้จัก พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กัน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
มาทำความรู้จัก พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กัน

เรามาทำความรู้จักแหล่งเรียนรู้ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาดูพรรณไม้รอบๆอาคารได้ นั่นก็คือ “พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ” สังกัดอยู่ในกรมวิชาการเกษตร ที่ตั้งเดิมอยู่ที่ ตึกพืชพรรณ หรือตึกอิงคศรีกสิการ ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกในเกษตรกลางบางเขน

ในปีพุทธศักราช 2540 กรมวิชาการเกษตร ตระหนักถึงความสำคัญถึงสมบัติอันล้ำค่าด้านหลักฐานทางประวัติศาสตร์และหลักฐานที่แสดงถึงความหลากหลายแห่งพรรณพืชของประเทศไทยที่มีเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ จึงมีความประสงค์ที่จะให้การรวบรวมตัวอย่างพรรณพืช เอกสารวิชาการ หนังสือวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์ มีการเก็บรวบรวมอย่างมีคุณค่า อีกทั้งตึกพืชพรรณ ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ มีพื้นอาคารเป็นพื้นไม้ ทำให้ไม่สามารถรองรับน้ำหนักของตู้ตัวอย่างพรรณไม้ ได้ในระยะยาว จึงได้จัดสรรงบประมาณสำหรับสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ เป็นจำนวนเงิน 33 ล้านบาท และสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์พืช แห่งนี้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2541

Advertisement

Advertisement

หลังจากนั้นกรมวิชาการเกษตร ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานนามอาคารพิพิธภัณฑ์พืช แห่งนี้และทรงพระราชทานนามว่า “อาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร” โดยเสด็จมาทรงเปิดอาคารแห่งนี้ เมื่อวันที่21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2543

บรรยากาศภายในตึกพิพิธภัณฑ์พืช

หน้าตึก

ภาพบรรยากาศจัดงานภาพหน้าตึกภาพหน้าตึกที่เราถ่ายเอง

http://www.doa.go.th/pvp/

ที่อยู่ อาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

การเดินทาง ทั้งรถเมล์ ทั้งเส้นทางงามวงศ์วาม พหลโยธินและ เส้นทางวิภาวิดี

BTS มาลงสถานที  เกษตร

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์