คัดลอกลิงค์

โควิด-19

รีวิวลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินของออมสิน

181
Monster_crab
Monster_crab
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Monster_crab
แจ้งตรวจสอบ
รีวิวลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินของออมสิน

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และเศรษฐกิจ มีประชาชนเดือดร้อนการจากรายได้ที่ลดลง บางคนตกงาน ซึ่งตอนนี้ทางภาครัฐได้เริ่มมีออกมาตรการต่างๆ มาช่วยเหลือ สถาบันทางการเงินหลายแห่งได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งธนาคารออมสิน ก็ได้มีมาตรการช่วยเหลือโดยการลดดอกเบี้ยและให้ลูกค้าที่รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ลงทะเบียนขอกู้ฉุกเฉิน ทั้งผู้มีอาชีพอิสระ ในวงเงินสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย: 0.10% ต่อเดือน และผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย: 0.35% ต่อเดือน โดยเปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน - 30 ธันวาคม 2563

กู้เงินออมสิน

คุณสมบัติของผู้กู้ ที่มีอาชีพอิสระ

-อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

-ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน และได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด เช่น พ่อค้า-แม่ค้า คนขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

-มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

-เมื่อรวมอายุผู้กู้ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้ ที่มีรายได้ประจำ

-เป็นผู้มีรายได้ประจำ

-มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

-ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน

-ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

-กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.เข้าไปที่เว็บไซต์  www.gsb.or.th หรือ  https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/

2.เลือกเลือกเงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ หรือ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ซึ่งในกรณีของผู้เขียนเลือกกรณีผู้มีรายประจำ

Advertisement

Advertisement

3.อ่านเงื่อนไข กดยินยอมข้อตกลง

ลงทะเบียนออมสิน4.กรอกข้อมูลส่วนตัว 

-เลขที่บัตรประชาชน

-ชื่อ

-เบอร์โทรศัพท์

-ผลกระทบที่ได้รับ จาก COVID-19

ลงทะเบียนออมสิน5.เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว กดลงทะเบีบน จะมีข้อความแจ้ง ลำดับที่ลงทะเบียน และรอ SMS ให้ไปติดต่อที่สาขาของธนาคารที่เลือกไว้

ลงทะเบียนกู้ออมสินซึ่งหลักฐานที่จะเตรียมไว้ กรณีเป็นผู้กู้ที่มีรายได้ประจำ มีดังนี้

-สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
-สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
-เอกสารแสดงรายรับ-รายจ่าย (ถ้ามี)
-หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน ลูกจ้าง พร้อมเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
-กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้สำเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน

Advertisement

Advertisement

-หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) (ถ้ามี)
-เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

 จากที่ผู้เขียนได้เข้าไปลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินของธนาคารออมสิน บอกได้เลยครับว่ามีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แต่ถ้าท่านไหนมีคอมพิวเตอร์ ให้ลงในคอมจะสะดวกกว่าลงในโทรศัพท์มือถือ และท่านมีความกังวลว่าได้เงินเยียวจากรัฐบาลจะไม่สามารถยื่นกู้ได้ คำตอบคือ สามารถยื่นกู้ได้ครับ แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินของ ธกส.

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด