ความรู้

รีวิวหนังสือ กองทุนรวม 101

503
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
รีวิวหนังสือ กองทุนรวม 101

สวัสดีครับ วันนี้ผมมีหนังสืออยากจะแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจการลงทุนผ่านกองทุนรวม โลกใบนี้มีอยู่หลายสินทรัพย์ที่ใช้เพื่อการลงทุนอยู่มากมาย หนึ่งในนั้นก็คือกองทุนรวม ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนรายย่อยพอสมควร เพราะเริ่มต้นลงทุนได้ง่าย วงเงินลงทุนขั้นต่ำไม่สูง สามารถบริหารจัดการได้ง่าย ทุกสินทรัพย์มีข้อดี ข้อเสียอยู่ในตัว กองทุนรวมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น ทั้งเรื่องการจัดการและเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทน หนังสือเล่มนี้จะช่วยขยายความรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับกองทุนรวมได้ครับ ทั้งเรื่องรายละเอียดบางอย่างของกองทุน วิธีการเลือกการลงทุน รวมไปถึงการจัดพอร์ตการลงทุน

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย คุณธนัฐ ศิริวรางกูร ผู้มีประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่จะมาขยายความหมายของคำนิยามและข้อควรระวังต่างๆเรื่องกองทุนรวม

Advertisement

Advertisement

หน้าปกหนังสือ กองทุนรวม 101

หลังปกหนังสือ กองทุนรวม 101

หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บทครับ ได้แก่

บทที่ 1 เตรียมพร้อมก่อนลงทุนกับกองทุนรวม บทนี้จะพูดถึงเหตุผลที่เราจำเป็นต้องลงทุน โดยเฉพาะเรื่องเงินเฟ้อ การเก็บออมอย่างเดียว ผลตอบแทนไม่อาจชนะเงินเฟ้อได้ ค่าของเงินที่เก็บออมมีแต่จะลดลงเรื่อยๆจึงต้องมีความรู้เรื่องการลงทุนเพิ่มเติมด้วย พร้อมทั้งวางเป้าหมายว่าจะต้องการผลตอบแทนเพื่ออะไร เช่น เพื่อวางแผนเกษียณ ก็กำหนดเวลาลงทุน 40 ปี สะสมเงินลงทุน 1,500 บาทต่อเดือน เพื่อซื้อบ้านหลังใหม่ กำหนดเวลา 15 ปี สะสมเงินลงทุน 3,000 บาทต่อเดือน หรือจะตั้งเป้าหมายเพื่อซื้อรถยนต์ เป็นทุนการศึกษาของบุตร หรือเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น

บทที่ 2 รู้จักว่าอะไรคือกองทุนรวม ในบทนี้จะอธิบายความหมายของกองทุนรวม ข้อดีที่จำเป็นต้องลงทุนกับกองทุนรวม จะซื้อกองทุนรวมได้ที่ไหนบ้าง การไปซื้อที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) แตกต่างกันอย่างไร รวมถึงรูปแบบการเปิดบัญชีทั้ง 2 แบบ คือ

Advertisement

Advertisement

1.บัญชีแบบ Selling Agent Account

2.บัญชีแบบ Omnibus Account

ภายในเล่มก็จะอธิบายถึงความแตกต่างอย่างละเอียด อธิบายรวมไปถึงความหมายของกองทุนเปิด กองทุนปิด คืออะไรอีกด้วย

Freepik.com

กองทุนรวมที่แบ่งประเภทตามนโยบายการลงทุนมี 7 ประเภทนั้น ซึ่งได้แก่

1.กองทุนรวมตลาดเงิน

2.กองทุนรวมตราสารหนี้

3.กองทุนรวมผสม

4.กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น

5.กองทุนรวมหน่วยลงทุน

6.กองทุนรวมตราสารทุน

7.กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ

ภายในเล่มก็จะอธิบายถึงความหมายและความแตกต่างให้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีกองทุนรวมแบบพิเศษอีกด้วย เช่น

1.กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น

2.กองทุนรวมแบบมีประกัน

3.กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

4.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

5.กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

6.กองทุนที่ลงทุนแบบซับซ้อนและเสี่ยงสูง

7.กองทุนรวมเพื่อบริหารความเสี่ยง

Advertisement

Advertisement

8.กองทุนรวมส่วนบุคคล

9.กองทุนรวม ETF

10.กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์

11. กองทุน Trigger หรือ Target Fund

ภายในบทนี้จะแนะนำถึงความเสี่ยงของกองทุนแต่ละประเภทและวิธีจัดพอร์ตการลงทุนด้วยครับ

Freepik.com

บทที่ 3 อะไรที่บ้างที่คุณต้องรู้จักถ้ารักจะลงทุนในกองทุนรวม เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เช่น NAV และค่าธรรมเนียม, ผู้จัดการกองทุน, Fund Fact Sheet, แหล่งข้อมูลกองทุนรวมที่แนะนำ

บทที่ 4 วิธีเลือกกองทุนรวมด้วยตนเอง ด้วยหลักการของ 2S 2R 2F  เพื่อใช้เปรียบเทียบแต่ละกองทุน

2R คือ Return ผลตอบแทนย้อนหลัง

Risk ความเสี่ยง ซึ่งมีทั้งค่าความผันผวน StdDev, Maximum Drawdown, Sharpe Ratio, Alpha

2S คือ Style สไตล์การลงทุน

Selective แนวทางการเลือกสินทรัพย์

2F คือ Fund Manager ผู้จัดการกองทุน

Fee ค่าธรรมเนียม

บทที่ 5 กองทุนลดหย่อนภาษีและเรื่องภาษีกับกองทุนรวมที่ควรรู้

ในบทนี้จะพูดถึงกองทุน SSF (Super Savings Fund)  กองทุนรวมเพื่อการออม และ RMF(Retirement Mutual Fund) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งสองกองทุนมีเป้าหมายและเงื่อนไขการลงทุนที่ต่างกัน กองทุนรวม SSF ต้องลงเงินลงทุนนานต่อเนื่อง 10 ปีจึงจะขายหน่วยลงทุนได้ ส่วนกองทุนรวม RMF ต้องลงทุนต่อเนื่องจนถึงอายุ 55 ปี แต่ผลประโยชน์ของการลงทุนในกองทุนทั้งสองนี้เป็นไปเพื่อลดหย่อนภาษีเหมือนกัน

pixabay.com

บทที่ 6 เทคนิคการซื้อกองทุนรวมให้ได้ประโยชน์

ผู้เขียนแนะนำมีอยู่ 3 เทคนิคด้วยกัน ดังนี้

1.ลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ครั้งเดียว (Lump Sum)

2.Dollar Cost Average (DCA) วิธีเฉลี่ยต้นทุน

3.Value Averaging (VA) วิธีควบคุมมูลค่าสุทธิให้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

รวมทั้งผลตอบแทนที่ได้ถึง 3 รูปแบบ

1.Capital Gain กำไรจากการขายหน่วยลงทุน

2.เงินปันผล

3.การขายคืนอัตโนมัติ (Auto Redemption)

และนี่คือหัวข้อภายในเล่มที่จะได้จากหนังสือเล่มนี้ ใครที่สนใจอยากศึกษาอย่างละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปครับ ช่วงนี้ใกล้งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 17-25 เมษายนนี้ที่ฮอลล์ 98-99 ไบเทค บางนา ก็สามารถหาซื้อได้ที่งานนี้เช่นกันครับ

เครดิตรูป

ภาพปก โดยผู้เขียน

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 โดยผู้เขียน

ภาพที่ 3 โดย pvproductions จาก Freepik.com

ภาพที่ 4 โดย macrovector จาก Freepik.com

ภาพที่ 5 โดย QuinceCreative จาก Pixabay.com

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
Watcharapon
Watcharapon
อ่านบทความอื่นจาก Watcharapon

ชื่นชอบการอ่านหนังสือเป็นอย่างมาก มันเป็นการเรียนรู้ที่ดี แม้จะเป็นการเรียนรู้แบบถ่ายเดียว และอยากใ

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์