ความรู้

รีวิวหนังสือ The Social Capitalist รวยแล้วให้ ให้แล้วรวย

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
รีวิวหนังสือ The Social Capitalist รวยแล้วให้ ให้แล้วรวย

เชื่อหรือไม่ว่า เราสามารถสร้างความดีงามไปพร้อมกับความมั่งคั่งได้ เหมือนอย่างจอชและลิซ่า แลนนอนผู้เขียนหนังสือ The Social Capitalist รวยแล้วให้ ให้แล้วรวย พร้อมประสบการณ์จริงของพวกเขาทั้งสอง

จุดเริ่มต้นมาจากจอช เขาเสพติดการดื่มสุราและปาร์ตี้อย่างหนัก พวกเขาเกือบถึงขั้นต้องหย่าร้าง ทว่าจอชได้ให้คำมั่นและเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จนสำเร็จ แม้จะใช้เวลานานหลายปีก็ตาม จอชได้รับกำลังใจจากลิซ่าและเรียนรู้ถึงวิธีการหลุดพ้นจากการดื่มสุรา ก่อตั้ง Journey Healing Centers เพื่อทำการบำบัดการเสพติดสุราเหมือนอย่างจอชนั่นเอง นั่นทำให้เขามีพลังใจตั้งมั่นจะทำงานการกุศลนี้อย่างสุดความสามารถ แม้จะมีอุปสรรคในเรื่องการหารายได้และการจัดการกับโมเดลธุรกิจก็ตาม

หน้าปกหนังสือ THE SOCIAL CAPITALIST

ธุรกิจเพื่อการกุศลต้องมีกำไรเพื่อความอยู่รอดและความยั่งยืน มิฉะนั้นแล้วการช่วยเหลือสังคมจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่นานนักก็ต้องล้มเลิกธุรกิจไปเพราะแบกรับภาวะขาดทุนต่อไปไม่ไหว หนังสือเล่มนี้คือแรงบันดาลใจที่ดีสำหรับผู้ที่อยากทำธุรกิจพร้อมๆกับการช่วยเหลือสังคมไปด้วย ซึ่งสังคมในยุคปัจจุบันนี้ยังมีจุดที่ต้องแก้ไข (Pain Point) อยู่อีกมากรอให้เราเข้าไปช่วยเหลืออยู่

Advertisement

Advertisement

ทั้งจอชและลิซ่ามีพันธกิจหนึ่งคือการทำให้โลกได้รู้ว่าคนติดยาไม่ได้เป็นคนเลว เพียงแต่พวกเขาแค่หลงผิดไปกับสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งคู่ต่างต่อสู้เพื่อช่วยให้คนเหล่านี้กลับมามีชีวิตที่เป็นปกติสุขอีกครั้ง

หลังปกหนังสือ THE SOCIAL CAPITALIST

เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย

บทที่ 1 เรื่องราวของเรา

บทที่ 2 ทำความเข้าใจกับทุนนิยมเพื่อสังคม

บทที่ 3 ก้าวย่างที่เติบใหญ่ของผู้ประกอบการเพื่อสังคม

บทที่ 4 เมื่อนักเรียนพร้อม ครูจะปรากฏตัว

บทที่ 5 สร้างธุรกิจจากหัวใจ (เหตุผลที่แท้จริงของคุณ)

บทที่ 6 การต่อสู้

บทที่ 7 ทรัพยากรโลกแด่ผู้ประกอบการเพื่อสังคม

บทที่ 8 ธุรกิจมหาสติ

บทที่ 9 ธุรกิจที่โลกต้องการ พิมพ์เขียวธุรกิจน้ำดี

บทที่ 10 ก่อนอำลา

freepik.com

และนี่คือข้อคิดบางส่วนจากหนังสือเล่มนี้ครับ

  • ถ้าเราเดินทางด้วยศรัทธา โดยใช้หัวใจ ฉันทะ และสัญชาตญาณนำทางแล้ว จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปในอีกห้าปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบ้าง และถ้าคุณเลือกที่จะไม่ลงมือทำอะไรเลย ชีวิตของคุณในอีกห้าปีข้างหน้าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร

Advertisement

Advertisement

  • สภาพแวดล้อมรอบตัวคุณสามารถเป็นได้ทั้งสิ่งที่คอยสนับสนุนหรือคอยทำลายล้างตัวคุณ ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลง คุณก็ต้องมองไปยังสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ แล้วทำให้มันช่วยสนับสนุนตัวคุณให้ได้

  • หลายคนล้มเลิกความตั้งใจไปเสียก่อนที่จะถึงเป้าหมาย ดังนั้น จงค้นหาความเข้มแข็งและตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะก้าวเดินต่อไป จงประเมินฉันทะและความฝันของคุณ จนรู้ให้ได้ว่า มันใช่ความฝันของตัวเองจริงหรือเปล่า

  • ความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับตัวคุณนั้น เป็นอย่างไรบ้าง สาปส่งเงิน เพราะคุณมีไม่พอใช้หรือเปล่า พูดถึงเงินในทางเสียๆหายๆหรือไม่ เงินคือความคิดถ้าเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเงินได้ ก็สามารถเปลี่ยนฐานะของมันที่มีต่อคุณได้เช่นกัน เงินถูกสร้างมาเพื่อรับใช้คุณ ไม่ใช่ให้คุณไปรับใช้มัน

  • การเข้าไปช่วยแก้ปัญหา จนทำให้สังคมเกิดการตื่นรู้ขึ้นมานั้น สามารถเกิดขึ้นมาได้ โดยอาจได้มาจากทั้งผลพลอยได้ในการทำธุรกิจ ธุรกิจที่อุทิศเพื่อการนี้โดยเฉพาะ หรือแม้แต่จะเป็นงานอดิเรกก็ทำได้เช่นกัน ดังนั้น จงออกไปค้นหาตัวเองให้พบว่าคุณชื่นชอบในสิ่งใด สิ่งนั้นสามารถสร้างกำไรและตอบแทนคืนสู่สังคมได้หรือไม่ เพราะเมื่อเราไม่สามารถพึ่งพารัฐได้เสมอไป ก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนในฐานะปัจเจกชนที่จะต้องใช้ฉันทะของตนเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้กันเอง

Advertisement

Advertisement

  • เมื่อต้องจ้างเพื่อนมาทำงาน ต้องแน่ใจให้ได้ว่าพวกเขาจะต้องผ่านกระบวนการจ้างงานแบบคนทั่วไปที่ไม่ใช่เพื่อน จะได้ทราบว่าเขาเหมาะกับตำแหน่งงานและทักษะที่จำเป็นหรือไม่ แค่การเสียเพื่อนก็ลำบากใจมากพออยูแล้ว แต่นี่อาจรวมไปถึงการทำร้ายธุรกิจของเราอีกด้วย

  • ถ้าแรงกระตุ้นในการทำงานของคุณคือเงิน ถือว่าคุณคือทาสของเงิน ถ้าคุณกำลังทำงานเพื่อบรรลุถึงพันธกิจ คุณคือเสรีชน เงินเป็นได้แค่เพียงของแถมจากการได้ทำงานที่คุณรัก และเชื่อมโยงจิตใจของคุณเท่านั้น

  • การสร้างเครือข่ายและสายสัมพันธ์กับหมู่ชนที่มีความตั้งใจ มีแรงปรารถนาเดียวกัน ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก คุณอาจมีสายสัมพันธ์กับผู้คนมากมาย แต่คนที่จะมาช่วยคุณได้อย่างแท้จริงนั้นคือคนที่มีอะไรบางอย่าง ต่อติด กับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เท่านั้น

pixabay.com

ก่อนที่จะสร้างทีม เราควรพิจารณา 3 สิ่งต่อไปนี้

1.ทักษะของแต่ละคนว่าเหมาะกับตำแหน่งที่เราต้องการหรือไม่

2.เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่

3.มนุษยสัมพันธ์ ทักษะในการเข้าสังคม และการสร้างสายสัมพันธ์ต้องดูว่าพวกเขาสามารถออกไปสร้างเครือข่ายกับคนข้างนอกที่ช่วยเหลือทางธุรกิจได้หรือไม่

หนังสือ The Social Capitalist รวยแล้วให้ ให้แล้วรวย หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือซีเอ็ด และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

เครดิตภาพ

าพปก จาก nattanan23 โดย pixabay.com

ภาพที่ 1 และภาพที่ 2 โดย ผู้เขียน

ภาพที่ 3.จาก pch.vector โดย freepik.com

ภาพที่ 4 จาก nattanan23 โดย pixabay.com

บทความการเงินอื่นๆที่น่าสนใจ

(รีวิว) หนังสือ MONEY 101 เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุข

รีวิวหนังสือปั้นพอร์ตรวยด้วยกองทุนอสังหาฯ

รีวิวหนังสือ กองทุนรวม 101

รีวิวหนังสือ THE RICHEST MAN IN BABYLON เศรษฐีชี้ทางรวย

รีวิวหนังสือ The Visual MBA

รีวิวหนังสือ THE RICHEST MAN IN BABYLON เศรษฐีชี้ทางรวย

รีวิวหนังสือ Stock Market Cash Flow สร้างกระแสเงินสดจากตลาดหุ้น


อัปเดตบทความสนุกๆ ดูหนัง ฟังเพลง และซีรีส์ใหม่สุดปัง โหลดเลยที่ App TrueID ฟรี !


คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
Watcharapon
Watcharapon
อ่านบทความอื่นจาก Watcharapon

ชื่นชอบการอ่านหนังสือเป็นอย่างมาก มันเป็นการเรียนรู้ที่ดี แม้จะเป็นการเรียนรู้แบบถ่ายเดียว และอยากใ

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์