ความรู้

รีวิว ตำแหน่งงาน Maintenance Engineer หรือ วิศวกรซ่อมบำรุง!!! มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง? มีรายได้ดีไหม?

3.0k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
รีวิว ตำแหน่งงาน Maintenance Engineer หรือ วิศวกรซ่อมบำรุง!!! มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง? มีรายได้ดีไหม?

ภาพหน้าปกจาก: Pixabay / Life-Of-Pix

รีวิว ตำแหน่งงาน Maintenance Engineer หรือ วิศวกรซ่อมบำรุง!!! มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง? มีรายได้ดีไหม?

โดยทั่วไปแล้ว ในบริษัท หรือองค์กร ทั่วๆไปนั้น จำเป็นต้องมี วิศวกรทำงานประจำอยู่ ไม่มากก็น้อย ถ้าหากที่ไหนมี วิศวกรทำงานประจำอยู่มาก ก็แสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพขององค์กรได้ ว่ามีประสิทธิภาพมากแค่ไหน ยิ่งมีวิศวกรมากเท่าไหร่ ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ องค์กร ว่ามีประสิทธิภาพมากเท่านั้น

Maintenanceภาพจาก: Pixabay / whitesession

ถ้าหากจะพูดถึง “วิศวกรซ่อมบำรุง” หรือ “Maintenance Engineer” หลายๆ คน คงจะนึกถึงผู้ชายที่ถืออุปกรณ์ช่างอยู่ตลอดเวลา แต่งตัวสกปรก เสื้อผ้าเลอะเทอะเปื้อนน้ำมัน เปื้อนจาระบี ซึ่งก็เป็นความคิดที่ถูกต้องแล้ว แต่ก็ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะครับ เนื่องจากว่า คำว่าช่างซ่อมนั้น ก็จะมีหน้าที่แตกต่างกัน มีหน้าที่ ที่หลากหลาย แตกต่างกันไป

Advertisement

Advertisement

ผมจะมาขออธิบายถึง “วิศวกรซ่อมบำรุง” แบบคร่าวๆ แบบเข้าใจง่ายๆ ให้ทุกๆ ท่าน ได้เข้าใจกัน ว่า “วิศวกรซ่อมบำรุง” นั้น มีหน้าที่อะไรบ้าง? ในองค์กร และมีรายได้ดีไหม?

แผนกซ่อมบำรุงนั้น ในแต่ละองค์กร ก็จะมีความแตกต่างกันไป ตามโครงสร้างของแต่ละองค์กร ซึ่งผมจะขออธิบายถึง “วิศวกรซ่อมบำรุง” ที่ทำงานอยู่ในโรงงานผลิตป็นหลักนะครับ เนื่องจากว่า ประสบการณ์ของผมเอง ส่วนใหญ่ก็จะทำงานในโรงงานการผลิต เท่านั้นนะครับ

ซ่อมบำรุงภาพจาก: Pixabay / jarmoluk

"ปัจจุบันนี้ ช่างซ่อมบำรุง ก็จะมีทั้ง ผู้ชาย และผู้หญิง ไม่ได้มีข้อห้ามใดๆนะครับว่า ผู้หญิงห้ามทำงานช่าง อันนี้ขึ้นอยู่กับ ฝีมือล้วนๆ นะครับ ซึ่ง แผนกซ่อมบำรุง สามารถแบ่งสายงายย่อยออกไปอีกได้หลักๆ ดังนี้"

1. Facility & Utility Maintenance หรือ หน่วยงานซ่อมบำรุงทั่วไป คือ งานซ่อมสร้างหรืองานก่อสร้าง งานไฟฟ้า งานระบบน้ำ และงานทั่วๆไป ซึ่งในส่วนงานของ Facility & Utility เช่น งานซ่อมสร้างหรืองานก่อสร้าง, งานไฟฟ้า, งานระบบน้ำ และ งานทั่วๆ ไป

Advertisement

Advertisement

2. Machine Maintenance หรือ หน่วยงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร คือ ต้องทำการดูแล รักษา และซ่อมบำรุง เครื่องจักรทั้งหมดในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งออกหลักๆได้ 2 ส่วน คือ Mechanical Machine Maintenance หรือ หน่วยงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ดูแลระบบของเครื่องกล และ Electrical Machine Maintenance หรือ หน่วยงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ดูแลระบบของไฟฟ้า รวมไปถึงระบบ PLC Software Program และอื่นๆ

3. Die & Tooling Maintenance หรือ หน่วยงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Jig Fixture เป็นต้น

4. IT หรือ Information Technology หรือ หน่วยงานซ่อมบำรุงที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเน็ตเวิค Email และ อินเตอร์เน็ต

5. Store Maintenance หรือ หน่วยงานที่มีไว้ดูแลเกี่ยวกับ ชิ้นส่วนต่างๆ Spare parts และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทั้งหมด บางที่ อาจจะแยก Store ตามแผนก แต่บ้างที่ก็ไม่ได้แยก รวมทั้งมหดไว้ที่เดียวกัน

Advertisement

Advertisement

Maintenanceภาพจาก: Pixabay / jtronics80

หน้าที่หลักๆ ของ  “วิศวกรซ่อมบำรุง” หรือ “Maintenance Engineer” หน้าที่โดยรวมๆ ก็จะเหมือนกัน คล้ายๆกัน นะครับ ถึงแม้อาจจะอยู่ในคนละส่วนงานกันก็ตาม

1. ทำการวางแผนในการซ่อมบำรุง หรือที่เรียกว่า PM (Preventive Maintenance) ก็คือการวางแผนซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายหกเดือน รายปี เป็นต้น ซึ่งระยะเวลาก็นำมาจาก คู่มือ หรืออาจกำหนดเองจากประสบการณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ เครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ต่างๆ เกิดการ Breakdown ขึ้น หรือหยุดการผลิตขึ้นนั้นเอง

2. ทำการแก้ไขปัญหาเครื่องจักร และอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ตามที่มีการร้องขอมา ที่เรียกว่า ใบแจ้งซ่อม หรือ Work Order นั้นเอง โดย วิศวกรซ่อมบำรุง จะต้องทำการพิจารณา และวิเคราะห์อาการ สอบถามอาการ เบื้องตันจาก ผู้ออกใบแจ้งซ่อมมาให้ละเอียด หลังจากนั้นก็พาทีมงานเข้าไปจัดการซ่อมแซม ในกรณีที่ ไม่สามารถซ่อมแซมเองได้ วิศวกรซ่อมบำรุงต้องทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน หาช่างซ่อมภายนอกเข้ามาจัดการซ่อมแซม

3. จัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดการสูญเสียของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เช่น จัดทำ กิจกรรม LEAN, 5S, KAIZEN และ กิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น เพื่อเป็นการลดความสูญเสียต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ และยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน และทำให้พื้นที่มีความสะอาดบรรยากาศน่าทำงานมากขึ้น ส่งผลทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นไปด้วย เช่นกัน

4. วิศวกรซ่อมบำรุงต้องเป็น ผู้นำในการจัดทำ TPM (Total Productive Maintenance) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร หรือ OEE เพิ่มผลกำไร และลดของเสียให้เป็นศูนย์ ตามหลักการ 8 เสาหลักของระบบ TPM

5. ควบคุมดูแล Spare part หรือ อะไหล่ในการซ่อมบำรุง วิศวกรซ่อมบำรุง ต้องเป็นคน ควบคุม Stock ของ Spare part ทั้งหมด และควบคุม Spec ของชิ้นส่วนทั้งหมด รวมไปถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ ต่างๆ ด้วย เพื่อเป็นการ ควบคุมต้นทุน เพื่อให้องค์กร ได้มีกำไรมากที่สุด
สำหรับเงินเดือนของ “วิศวกรซ่อมบำรุง” เด็กที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็จะอยู่ประมาณ 18,000 ถึง 22,000 บาท ต่อ เดือน หลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับฝีมือ และประสบการณ์นะครับ แต่ วิศวกรซอมบำรุง จะมีเงินพิเศษมากกว่า แผนกอื่นๆนะครับ เช่น OT, หรือ ค่าทักษะต่างๆ เป็นต้น

Maintenanceภาพจาก: Pixabay /jarmoluk

"หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะครับ คงพอจะเข้าใจตำแหน่งงานของ “วิศวกรซ่อมบำรุง” หรือ “Maintenance Engineer” มากขึ้นนะครับ หากมีคำถามอะไร ก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับ"

ภาพหน้าปกจาก: Pixabay / Life-Of-Pix

ภาพจาก1: Pixabay / whitesession

ภาพจาก2: Pixabay / jarmoluk

ภาพจาก3: Pixabay / jtronics80

ภาพจาก4: Pixabay /jarmoluk

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์