คัดลอกลิงค์

ความรู้

รู้จัก 'พระแท่น 2 กษัตริย์' แห่งวัดอรุณฯ

438
วรกร  เข็มทองวงศ์
วรกร เข็มทองวงศ์
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก วรกร เข็มทองวงศ์
แจ้งตรวจสอบ
รู้จัก 'พระแท่น 2 กษัตริย์' แห่งวัดอรุณฯ

เรื่องและภาพทั้งหมด เป็นผลงานของ วรกร เข็มทองวงศ์

 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง วัดที่ผู้คนทั้งไทยและต่างชาติ รู้จักกันอย่างกว้างขวาง สำหรับนักท่องเที่ยวเป็นเสมือนหมุดหมาย หรือแลนด์มาร์ก ที่จะต้องมาถ่ายรูป ชมความงามศิลปะไทยที่ทรงคุณค่า 

พระวิหารเจดีย์จุฬามณี

นอกเนื้อความงามของศิลปะ วัดแห่งนี้ คือบันทึกประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่คู่กาลเวลา ตั้งแต่นามวัดดั่งเดิม สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือพระเจ้าตากสิน ในภาษาปากที่คนทั่วไปมักเอ่ยขาน ที่ทรงตรัสเรียกนามวัดแห่งนี้ ในคราวเสด็จจากจันทบูร ยกทัพกู้อิสรภาพของแผ่นดิน 

รวมทั้งยังเป็นวัด ที่เคยประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต มาก่อน 

ที่สำคัญ วัดแห่งนี้ยังถือเป็นหนึ่งในวัดที่อยู่ในอาณาเขตพระบรมมหาราชวังครั้งกรุงธนบุรีศรีมหาสุมทรอีกด้วย 

 

แต่สิ่งที่จะพูดถึงในครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องราวที่กล่าวมาทั้งหมด แต่จะขอพูดเรื่อง พระแท่น เครื่องใช้ของพระมหากษัตริย์ ถึง 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

Advertisement

Advertisement

พระเจดีย์จุฬามณีและท้าวจตุโลกบาล

ลมร้อนพัดอ้าวทั่วบริเวณวัดอรุณ ผมพาตัวเองมายังด้านหน้าวัดที่ติดริมน้ำ เพราะได้ข้อมูลมาว่าที่นี้มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ในพระวิหาร ที่ประดิษฐานพระเจดีย์จุฬามณี 

พระเจดีย์จุฬามณี

เมื่อเข้าในพระวิหาร เมื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุและชมความงามของท้าวจตุโลกบาลไม่แกะสลัก ศิลปะยุคต้นกรุงเทพฯ จึงได้หันกลับมา ชมสิ่งที่หมายตาไว้ นั่นคือ พระแท่นที่ประทับของรัชกาลที่ 2  

ที่มาที่ไปของพระแท่นนี้ ไม่มีประวัติใด ๆ ให้สืบค้นต่อ แต่จากการสันนิษฐานของผม ได้ลำดับเหตุการณ์ในหัวว่า รัชกาลที่ 2 นั้น เคยประทับอยู่ที่พระราชวังเดิม ในสมัยที่พระองค์ดำรงพระยศ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร มีตำแหน่งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า  และได้ทรงทำการบูรณะวัดอรุณฯ ขึ้น จึงคาดการณ์ว่า ที่มาของพระแท่นงามหลังนี้ น่าจะมาในช่วงดังกล่าว

Advertisement

Advertisement

พระแท่นรัชกาลที่2

พิจารณาดูระยะใกล้ งานแกะสลักละเอียดมาก ลายดอกไม้ตามเสาพระแท่นยังชัดเจน แม้จะผ่านกาลเวลากว่า 200 ปี 

พระแท่นรัชกาลที่2พระแท่นรัชกาลที่2พระแท่นรัชกาลที่2พระแท่นรัชกาลที่2พระแท่นรัชกาลที่2พระแท่นรัชกาลที่2

เมื่อชมและถ่ายรูปพระแท่นของรัชกาลที่ 2 จนพอใจแล้ว ผมได้พาตัวเองออกมาจากพระวิหาร เพื่อไปชมอีกหนึ่งพระแท่น ที่อยู่ในพระวิหารใกล้เคียง และพระแท่นนั้น คือ พระแท่นบรรทมของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 

พระแท่นพระเจ้าตาก

ภายในพระวิหารหลังนี้ มีพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตั้งเด่นสง่า รายรอบด้วยเครื่องบูชา ทั้งไทยและจีน รวมทั้งภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ขนาดใหญ่ 

พระแท่นพระเจ้าตาก

เบื้องหน้าพระบรมรูปหล่อนั้น คือที่ตั้งของพระแท่นบรรทม มีป้ายระบุปีสร้างชัดเจนว่า ทำในปี พ.ศ.2310 คาดว่า น่าจะเป็นในช่วงการตั้งเมืองธน ขึ้นเป็นกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรแล้ว พระแท่นบรรทมนั้น ตั้งอยู่บนแท่นที่สร้างใหม่อีกชั้น นัยว่า เพื่อไม่ให้พระแท่นดั้งเดิมสัมผัสพื้น ไม้ที่ทำพระแท่นมีแผ่นขนาดใหญ่ แข็งแรง แน่นหนา ไม่มีช่องร่องไม้ที่รอดเห็นด้านล่าง 

Advertisement

Advertisement

พระแท่นพระเจ้าตากพระแท่นพระเจ้าตากพระแท่นพระเจ้าตาก

สำหรับพระแท่นนี้ มีความเชื่อสืบต่อ ๆ กันว่า หากใครได้มีโอกาสคลานรอดพระแท่นบรรทมนี้ จะทำให้เคราะห์โศกหายไป ดวงชะตาจะดีขึ้น ซึ่งในวันที่ผมไปถ่ายรูปมาประกอบบทความนี้ มีผู้คนที่ศรัทธาคลานรอดให้เห็นหลายคน และแน่นอนผม คือหนึ่งในนั้น

พระแท่นพระเจ้าตากพระแท่นพระเจ้าตากพระแท่นพระเจ้าตาก

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด