คัดลอกลิงค์

บันเทิง

รู้ไหมว่าสิ่งพิมพ์คือการคิดค้นแรกที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมโลก

SWIVEL
SWIVEL
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก SWIVEL
แจ้งตรวจสอบ
รู้ไหมว่าสิ่งพิมพ์คือการคิดค้นแรกที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมโลก

รู้ไหมว่าสิ่งพิมพ์คือการคิดค้นแรกที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมโลก

ทุกคนรู้หรือป่าวว่า อิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ในยุคปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะอ่านสิ่งต่างๆจากโซเชี่ยว รวมทั้ง blockdit นี้ด้วยเช่นกัน แต่สิ่งพิมพ์คือรากฐานสำคัญของทุกการพัฒนาบนโลก และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมากมาย

ซึ่งนั้นเป็นผลงานการคิดค้นของ “โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค”

“โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค” มีชื่อเต็มคือ “โยฮันเนิส เก็นส์ไฟลช์ ซัวร์ ลาเดิน ซุม กูเทินแบร์ค” ชายชาวเยอรมนีที่เกิดในช่วงศตวรรษที่ 14

ภาพจาก Wikipedia

แรกเริ่มเดิมที เขาทำงานเป็น ช่างเหล็ก ช่างทอง ช่างพิมพ์ จนมาเป็นนักประดิษฐ์

กูเทิร์นแบร์ค มีชื่อเสียงจากการมีส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1450 ซึ่งรวมถึงตัวพิมพ์โลหะอัลลอย และหมึกพิมพ์ที่ใช้น้ำมันเป็นฐาน

แม่พิมพ์สำหรับหล่อตัวพิมพ์ได้อย่างแม่นยำ และแท่นพิมพ์แบบกดแบบใหม่ เครื่องกดที่ใช้ในการทำไวน์ ซึ่งพัฒนาจากการที่เขาเป็นช่าง มีความคิดริ่เริ่มแปลกใหม่ ประดิษฐ์สิ่งของจากหน้าที่ที่ตัวเองเป็น

Advertisement

Advertisement

กูเทินแบร์ค ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ตัวพิมพ์ที่ถอดได้ขึ้นในยุโรป ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อจากการพิมพ์แบบบล็อกที่ใช้กันอยู่ในขณะนั้น เมื่อรวมส่วนประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวเข้าด้วยกันในระบบการผลิตแล้ว เขาได้ทำให้การพิมพ์อย่างรวดเร็วเป็นไปได้ และทำให้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาของยุโรป

การพิมพ์พื้นนูนที่เรียกเล็ตเตอร์เพรสส์ เป็นที่นิยมกันมากขึ้นในสมัยนั้น มีการตั้งโรงพิมพ์ขึ้นตามเมืองใหญ่ ๆ และเผยแพร่สู่ประเทศอเมริกา เนื่องจากการเรียงพิมพ์ด้วยมือต้องใช้แรงงานและใช้เวลามาก จึงมีการคิดค้นใช้เครื่องเรียงตัวอักษร ซึ่งใช้ความร้อนหล่อตัวพิมพ์ จึงเรียก “ตัวพิมพ์แบบร้อน” หรือ “Hot Type”

Advertisement

Advertisement

ภาพจาก Pixabay

เจ้าตัว “Hot Type” คือ เครื่องเรียงไลโนไทป์ (Linotype) ซึ่งจะทำการเรียงทีละบรรทัดนิยมใช้ในงานทำแม่พิมพ์หนังสือพิมพ์

และเครื่องเรียงโมโนไทป์ (Monotype) ซึ่งเป็นเครื่องที่เรียงออกมาเป็นตัวต่อกันเป็นบรรทัด นิยมใช้ในงานทำแม่พิมพ์หนังสือ ใน ค.ศ.1898 ได้มีการประดิษฐ์เครื่องเรียงพิมพ์ด้วยแสงขึ้น(Phototypesetting) ใช้สร้างตัวพิมพ์แบบ “ตัวพิมพ์แบบเย็น” หรือ “Cold Type”

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแม่พิมพ์พื้นนูนแบบแผ่นด้วยการใช้วิธีฉายแสงโดยใช้ น้ำยาไวแสงฉาบลงบนแผ่นโลหะที่ใช้เป็นแม่พิมพ์ ทำให้การทำแม่พิมพ์สะดวกขึ้นเครื่อง จักรที่ใช้พิมพ์แบบพื้นนูนในยุคแรก ๆ อาศัยแรงงานในการทำงานเป็นหลัก เป็นเครื่องแบบง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน

ต่อมาได้มีการพัฒนาเครื่องพิมพ์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ วิทยาการด้านการพิมพ์ได้แพร่หลายสู่ประเทศต่างๆอย่างรวดเร็ว

Advertisement

Advertisement

ในการคิดค้นแท่นพิมพ์ของ กูเทินแบร์ค ในยุคสมัยนั้น มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง รวมทั้งการเผยแพร่ของคัมภีร์ไบเบิล ที่มีการกระจายวงกว้างออกไปทั่วทั้งยุโรป และทั่วทั้งโลกในเวลาต่อมา

ภาพจาก Pixabay

อิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นเป็นสิ่งที่ช่วยในการเผยแพร่ของสิ่งต่างๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็แล้วแต่ รากฐานสำคัญของโซเชี่ยวในปัจจุบันก็เริ่มจากตรงนั้น นี้คือสิ่งที่วิเศษที่สุดของการพัฒนาและไม่หยุดคิด จนเกิดเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของโลกเลยก็ว่าได้

 

“Infinite development drive by Swivel”

"Everything Are Swiveling"

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด