คัดลอกลิงค์

เสริมดวง

ฤกษ์ความฝัน

Watcharapon
Watcharapon
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Watcharapon
แจ้งตรวจสอบ
ฤกษ์ความฝัน

 

ฝัน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายว่า การนึกเห็นเป็นเรื่องราวเมื่อเวลานอนหลับ ส่วนในความหมายของชาวต่างชาติให้นิยามความฝันว่า คือความรู้สึกอย่างรางๆถึงภาพและความคิดทั้งหลายบางส่วนในเวลานอนหลับ บ้างก็ให้ความหมายว่าหมวดหมู่ของความคิดและภาพทั้งหลาย ที่ปรากฎแก่วิญญาณในระหว่างนอนหลับ ความฝันมีอยู่เสมอตั้งแต่เราตั้งต้นหลับจนกระทั่งเราตื่น แต่บางคืนที่เรารู้สึกว่า เราไม่ได้ฝันนั้น แท้จริงแล้ว เราฝันเหมือนกัน แต่เราจำไม่ได้เอง

freepik.com

ฤกษ์ความฝันนั้นเราจะต้องระวังที่จะไม่เอาความฝันอันเกิดจากร่างกายไม่ปกติหรือหัวใจที่พัวพันอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมาเป็นความฝันที่เป็นบุพนิมิต คือบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า และความฝันที่อาจเป็นบุพนิมิตนั้น คือความฝันที่มีขึ้น ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงย่ำรุ่งเท่านั้นครับ

Advertisement

Advertisement

 

ความฝันบางครั้งไม่อาจบอกได้ว่าบุคคลนั้นฝันดีหรือฝันร้ายมากแค่ไหน การดูฤกษ์แห่งความฝันจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลที่ฝันนั้นกำหนดได้ว่าจะดีร้ายมากน้อยแค่ไหน โดยฤกษ์มีอยู่สองส่วน คือฤกษ์ข้างขึ้นและข้างแรมนั่นเอง

freepik.com

ขึ้น 1 ค่ำ ตามธรรมดาเป็นความฝันที่ดีเสมอ คือถ้าหากฝันดี ก็จะได้ผลดีตามความฝัน ถ้าหากฝันร้าย ผลร้ายก็จะบรรเทา ไม่ร้ายแรงเท่าฝันในวันอื่นๆ

ขึ้น 2 ค่ำ เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้ ฝันดีหรือร้ายก็จะไม่เป็นไปตามฝัน

ขึ้น 3 ค่ำ เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เช่นกัน

ขึ้น 4 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงตามทำนาย

ขึ้น 5 ค่ำ เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้ และไม่ควรเอาใจใส่

ขึ้น 6 ค่ำ ตัวความฝันเองไม่ได้แปลว่าดีหรือร้ายแต่อย่างใด และอยู่ในจำพวกความฝันที่เชื่อไม่ได้ แต่ความฝันที่เกิดขึ้นวันนี้ ผู้ฝันจะต้องปกปิด เป็นความฝันร้ายที่สุด ถ้าเอาไปเล่าให้ใครฟังจะถือเป็นเคราะห์ร้าย

Advertisement

Advertisement

ขึ้น 7 ค่ำ ฝันดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมด

ขึ้น 8 ค่ำ ฝันดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนาย

ขึ้น 9 ค่ำ ฝันดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนาย และเป็นจริงได้เร็วขึ้น

ขึ้น 10 ค่ำ ฝันดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนาย

ขึ้น 11 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย แต่ต้องรอผลไปอีกหลายวันภายหลัง

ขึ้น 12 ค่ำ ความฝันจะตรงกันข้ามหมด คือฝันดีจะกลายเป็นร้าย ฝันร้ายจะกลายเป็นดี

ขึ้น 13 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงเฉพาะเรื่องเดียว คือเรื่องแต่งงาน ความฝันอย่างอื่นนอกจากนั้นเชื่อไม่ได้

ขึ้น 14 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย แต่จะต้องคอยไปอีกนาน

ขึ้น 15 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริง ใน 10 วันข้างหน้านับจากวันที่ฝัน

freepik.com

แรม 1 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย

แรม 2 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงใน 3 วันข้างหน้า

Advertisement

Advertisement

แรม 3 ค่ำ เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลย

แรม 4 ค่ำ เป็นฝันดีทั้งหมด ถึงแม้ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี

แรม 5 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงในอีก 4 วันข้างหน้า

แรม 6 ค่ำ เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลย

แรม 7 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายโดยรวดเร็ว

แรม 8 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงในอีก 3 วันข้างหน้า

แรม 9 ค่ำ ความฝันจะดีเสมอ ถึงแม้ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี

แรม 10 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริง และจะได้ข่าวใน 8 วัน

แรม 11 ค่ำ เป็นความฝันที่เตือนให้ระวังตัว

แรม 12 ค่ำ เป็นความฝันที่บอกข่าวดีสำหรับอนาคตของผู้ฝัน

แรม 13 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริง และเป็นผลดีเสมอ

แรม 14 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริง และเป็นผลดีเสมอ

แรม 15 ค่ำ ไม่ว่าจะเป็นฝันดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนายในวันนั้นเอง

freepik.com

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ คุณผู้อ่านล่าสุดได้ฝันเรื่องอะไรกันบ้าง แล้วลองเช็คดูว่าวันที่ฝันนั้นตรงกับข้างขึ้นข้างแรมใดบ้าง อย่างไรก็ตามความฝันทำนายว่าจะให้ผลดีหรือร้ายนั้นไม่สำคัญเท่ากับการกระทำและมีความสติรู้ตัวของเราเอง ไม่ประมาท หากทำได้เช่นนี้แล้วเรื่องร้ายๆที่อาจเกิดขึ้นก็จะบรรเทาลงหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าครับ

 

 

 บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

วิธีการดูดวงเลข 7 ตัว 4 ฐาน 

https://cities.trueid.net/post/215195

 

เครดิตภาพ

ภาพปก โดย JOhaza / 5 images จาก Pixabay.com

ภาพที่ 1.โดย pch.vector จาก freepik.com 

ภาพที่ 2 โดย stories จาก freepik.com

ภาพที่ 3 โดย rawpixel.com จาก freepik.com

ภาพที่ 4 โดย  pikisuperstar จาก freepik.com

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด