คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

“วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” งดงามวัดประจำรัชกาลที่ 4

124
Namfah Phupha
Namfah Phupha
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Namfah Phupha
แจ้งตรวจสอบ
“วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” งดงามวัดประจำรัชกาลที่ 4

         “วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” วัดประจำรัชกาลที่ 4 ตั้งอยู่ถนนราชินี ด้านหลังพระราชอุทยานสราญรมย์ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 น. - 17.00 น. 

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดจะอยู่รั้วติดกับพระราชอุทยานสราญรมย์การเดินทางใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ขึ้นสถานีสนามไชย (สถานีที่สวยที่สุดในประเทศไทย) เลือกทางออกสถานีที่ มิวเซียมสยาม, พระบรมมหาราชวัง, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดโพธิ์ เดินต่อมาทางถนนราชินี วัดจะอยู่ติดกับพระราชอุทยานสราญรมย์สถานีสนามไชย รถไฟฟ้าMRT สายสีน้ำเงินวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม มีความงดงาม เน้นโทนสีขาวที่ก่อสร้างด้วยหินอ่อน แต่เดิมพื้นที่บริเวณแถวนี้ เป็นโรงเรือนที่อยู่อาศัยของข้าราชการ รัชกาลที่ 4 ทรงสละทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับเป็นผู้สร้างขึ้น ทรงโปรดให้สร้างขึ้นตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่มีว่า ในราชธานีต้องมีวัดสำคัญ 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดราชประดิษฐาน จึงทรงสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ครบตามโบราณราชประเพณีแต่เดิม และเพื่ออุทิศถวายแก่พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต เพื่อที่พระองค์ เจ้านาย และข้าราชการ สามารถไปทำบุญตามสะดวก โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงวัดบวรนิเวศ จึงสมควรที่จะให้สร้างวัดฝ่ายธรรมยุติขึ้นใกล้พระบรมมหาราชวัง

Advertisement

Advertisement

บรรยากาศภายในวัด สวยงามมากสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดให้ปฏิสังขรณ์สิ่งที่ชำรุดทั้งพระอาราม และโปรดให้แบ่งพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลงในกล่องศิลา อัญเชิญไปบรรจุในพระพุทธอาสน์พระประธานในพระวิหารหลวงหรือพระอุโบสถ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระอุโบสถหรือพระวิหารหลวงภายในวัดพระอุโบสถ มีลักษณะสถาปัตยกรรมไทย หน้าบันด้านหน้าและด้านหลังเป็นตราพระราชลัญจกรปนะจำพระองค์ รัชกาลที่ 4 รูปพระมหาพิไชยมงกุฎ อยู่เหนือพระแสงขรรค์คู่ มีพานแว่นรองรับ วางบนหลังช้าง 6 เชือก ประดับด้วยฉัตร 5 ชั้น

Advertisement

Advertisement

พระประธาน ในพระอุโบสถ ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงโปรดให้จำลองมาจากพระพุทธสิหิงค์ องค์จริงที่ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรค์ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และให้ทรงมีพระนามว่า “พระพุทธสิหังคปฏิมากร” ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี ภายใต้บุษบก ที่ฐานของ พระพุทธสิหังคปฏิมากร ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระพุทธสิหังคปฏิมากรบรรยากาศภายในพระอุโบสถ หรือพระวิหารหลวง

พระปรางค์ขอม อยู่บนฐานไพที ด้านทิศใต้ของพระอุโบสถ ถัดจากพระเจดีย์ออกไป เป็นปราสาทก่ออิฐถือปูน ทรงสี่เหลี่ยม มียอดปรางค์แบบขอม ภายในบรรจุพระสรีรังคารของพระสงฆ์ 3 ท่าน คือสมเด็จพระสังฆราชสา ปุสฺสเทวมหาเถร สรีรังคารของพระศาสนโสภณอ่อน อหึสโก และสรีรังคารของพระพรหมมุนีแย้ม อุปสิกาโสซุ้มประตูทางเข้าภายในวัด

มาเที่ยววัดนอกจากจะได้ทำบุญไหว้พระ ได้ความสงบร่มเย็นทางจิตใจแล้ว ยังได้ความสดชื่นและความปลื้มปิติใจในสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามของพระปรีชาญาณพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษด้วย

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพทั้งหมด “ภาพถ่ายโดยผู้เขียน” 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด