ความรู้

วันวิสาขบูชา การปฏิบัติศีล สมาธิ และปัญญาที่ชายคาบ้านตนเอง

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
วันวิสาขบูชา การปฏิบัติศีล สมาธิ และปัญญาที่ชายคาบ้านตนเอง

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อถึงวาระสำคัญของชาวพุทธ คือ วันวิสาขบูชา หลายวันจึงไม่ได้จัดสวดมนต์ เวียนเทียน ดังเช่นปฏิบัติมา ด้วยถือคติในส่วนของการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามคำสอนพระพุทธองค์มิได้จำกัดพื้นที่ในการทำความดีเพียงแค่ในวัดเท่านั้น เราอยู่ที่บ้านก็สามารถปฏิบัติได้เช่นเดียวกับอยู่ที่วัด วาระนี้ผู้เขียนจึงจะมาแนะนำแนวทางในการปฏิบัติศีล สมาธิ และปัญญาที่ชายคาบ้านตนเอง สำหรับผู้สนใจนำไปปฏิบัติครับ

1 วันวิสาขบูชา เป็นวันหยุดของทางราชการ แต่หลายครอบครัว หลายคนก็ต่างไปทำธุระในช่วงกลางวัน ดังนั้นช่วงหัวค่ำ จึงเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการปฏิบัติธรรม โดยผู้เขียนจะจำแนกเป็นข้อ ๆ ดังนี้

Advertisement

Advertisement

1. เตรียมพื้นที่ให้พร้อม ทำความสะอาดห้องพระ หรือแท่นวางพระพุทธรูปของเราให้เป็นระเบียบ สะอาด จัดวางเบาะรองนั่งให้เรียบร้อย เตรียมชุดธูปเทียน ชุดดอกไม้ สำหรับประกอบพิธี

2. เตรียมกายให้สะอาด โดยการอาบน้ำ ชำระร่างกายให้สะอาด สวมชุดสบาย เหมาะสำหรับการนั่งปฏิบัติธรรม

23. บูชาพระรัตนตรัย เมื่ออาบน้ำชำระร่างกายเสร็จแล้ว ก็นั่งบริเวณหน้าแท่นพระพุทธรูป หรือบางบ้านอาจเป็นโต๊ะหมู่บูชา จากนั้นจุดเทียน วางดอกไม้ใส่แจกัน แล้วกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย “อะระหังสัมมา สัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ สวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังคังนะมามิ” เมื่อกล่าวเสร็จก็กราบพระ

34. สมาทานกรรมฐาน เมื่อไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นการนั่งสมาธิภาวนา กล่าวว่า “ณ บัดนี้ ข้าพเจ้า..... (ชื่อ)... จะได้นั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลา ....(กำหนดโดยตนเอง)... ขอให้ข้าพเจ้าจิตสงบ ผ่องใส เห็นแจ้งในนิพพานด้วยเทอญ”คำแนะนำเพิ่มเติมบางท่านอาจเปิดพระธรรมเทศนาคลอไปกับการนั่งสมาธิด้วยได้

Advertisement

Advertisement

5. แผ่เมตตา เมื่อนั่งสมาธิเสร็จพนมมือแล้วกล่าวแผ่เมตตาว่า “ข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาล ถึงบิดรมารดาครูอาจารย์ ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน คนเคยร่วมเคยรักสมัครใคร่ ขอให้ได้บุญกุศลผลของฉัน ทั้งพวกเหล่าเทวดาอินทราเทวัญ ขอทุกท่านได้กุศลผลนั้นเทอญ”

4 กล่าวโดยสรุป การปฏิบัติศีล สมาธิ และปัญญาที่ชายคาบ้านตนเอง เป็นวิถีปฏิบัติสำหรับชาวพุทธที่บ้านง่าย ๆ ครับ สำหรับชาวพุทธที่สนใจในการปฏิบัติธรรมสามารถนำหลักการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือวันอื่น ๆ ได้ครับ


ภาพหน้าปก โดย NIL-Foto จาก pixabay

ภาพที่ 1 โดย DuongNgoc1987 จาก pixabay

ภาพที่ 2 โดย sasint จาก pixabay

ภาพที่ 3 โดย Father150 จาก pixabay

ภาพที่ 4 โดย terimakasih0 จาก pixabay

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์