ความรู้

ส่องเรียนออนไลน์ฟรีได้ประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล มีอะไรน่าเรียนบ้าง

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ส่องเรียนออนไลน์ฟรีได้ประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล มีอะไรน่าเรียนบ้าง

สวัสดีครับ วันนี้จะมาแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัยมหิดลกัน โดยผ่านเว็บไซต์ https;//mux.mahidol.ac.th แน่นอนว่าเรียนฟรีครับ ก่อนที่เราจะไปดูกันว่ามีวิชาอะไรเรียนฟรีแถมยังได้ประกาศนียบัตรเนี่ย ต้องทำอะไรก่อนบ้าง ?

สมัครสมาชิกก่อนเป็นอันดับแรก

กดปุ่ม Register บริเวณมุมขวาของเว็บไซต์ ในฐานะบุคคลทั่วไปอย่างพวกเราให้กรอกข้อมูลที่หน้าเว็บระบุ และกด Create Account เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ เราจึงจะสามารถ log in เข้าเรียนได้ครับ หากเราเจอรายวิชาที่สนใจ ก็กดปุ่ม Enroll เพื่อเข้าเรียนได้เลยครับ

หน้าแรกการลงทะเบียนในหน้านี้สามารถลงข้อมูลตามที่กำหนดได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ชื่อ-สกุล ชื่อบัญชีที่แสดง ประเทศหรือภูมิภาคที่อาศัย

เมื่อสร้างบัญชีเรียบร้อยแล้ว ต้องไปยืนยันอีเมล เพื่อเข้าสู่ระบบครั้งต่อไปครับ

ข้อมูลการลงทะเบียน

อ้าว....แล้วต้องเรียนอย่างไรถึงได้ประกาศนียบัตร (Certificate)

Advertisement

Advertisement

ในแต่ละรายวิชา จะมีเกณฑ์ในการประเมินแตกต่างกันครับ ผู้เรียนจะต้องทำแบบสอบถาม (Quiz) ดูวิดีโอครบถ้วน และทำข้อสอบให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่รายวิชากำหนดไว้ครับ

รายวิชาที่น่าสนใจ

การระดมทุนของธุรกิจสตาร์ทอัพ

วิชานี้ว่าด้วยเรื่องของการระดมทุนธุรกิจสตาร์ทอัพ เงินทุนตั้งต้น (Seed Funding) จนกระทั่งถึงการออกจากธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ (Exit), การวางแผนการระดมเงินทุนในแต่ละขั้น, การประเมินมูลค่าของกิจการ (Valuation), การจัดสรรหุ้นในแต่ละลำดับ, การใช้หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Shares) ในการระดมทุน, การประสานผลประโยชน์และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหว่างผู้ประกอบการกับนักลงทุน, ข้อตกลงร่วมลงทุน (Term Sheet) ระหว่างผู้ประกอบการกับนักลงทุน

นอกจากเนื้อหาเกี่ยวกับการระดมทุนแล้ว ยังมีการสอนถึงเรื่องรูปแบบหรือแบบจำลองทางธุรกิจ (Business Model) สำหรับสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ อาทิ ตลาดสองด้าน (Two-sided market) ตลาดหางยาว (Long-tailed market) เป็นต้น โดยมี ผศ.ดร.ปิยภัสร ธาระวานิช เป็นผู้สอน

Advertisement

Advertisement

การระดมทุนของธุรกิจสตาร์ทอัพ

การประยุกต์ใช้สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางสังคมและสุขภาพ

รายวิชานี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจว่าการวิจัยคืออะไร สถิตินำไปใช้ในการทำวิจัยอย่างไร รวมทั้งมีการสรุปการเลือกใช้วิธีทางสถิติที่เหมาะสม มีการสาธิตการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สถิติพรรณนา สถิติศาสตร์อิงพารามิเตอร์ (t-test, paired-t-test, ANOVA) สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (Mann-Whitney U test, Wilcoxon test, Friedman test) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยไคสแควร์ สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้น  โดยรายวิชานี้สอนโดย ผศ.ดร.ศริยามน ติรพัฒน์

การประยุกต์ใช้สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางสังคมและสุขภาพ

พื้นฐานการผลิตสื่อผสมเพื่อการตลาดออนไลน์

รายวิชานี้ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงประเภทของสื่อสารสนเทศแบบดิจิทัล (Digital media contents) การใช้งานเครื่องมือสื่อผสม (Multimedia tools) เพื่อการสร้างสื่อสารสนเทศแบบดิจิทัลแล้วจึงนำไปใช้ในการทำการตลาดออนไลน์ รวมทั้งประเด็นเรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์ จรรยาบรรณที่เหมาะสมในการเลือกใช้โปรแกรม ในการสร้างและในการเผยแพร่สื่อสารสนเทศแบบดิจิทัล รายวิชานี้จัดสอนโดย อาจารย์พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์ อาจารย์กานต์รวี กิจขจรกุลภัทร และอาจารย์ศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต

Advertisement

Advertisement

พื้นฐานการผลิตสื่อผสมเพื่อการตลาดออนไลน์

Financial Management

รายวิชานี้ว่าด้วยเรื่องของการจัดการด้านการเงิน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาก่อน โดยเน้นไปที่เรื่องของการวิเคราะห์บัญชีกระแสรายวัน พิจารณาความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้ การประเมินมูลค่าพันธบัตรและหุ้น การจัดทำงบประมาณต้นทุน  การประมาณการณ์กระแสเงินสดที่จะได้รับ การวางแผนการเงินในระยะยาว การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุน การออกหลักทรัพย์ การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การบริหารความเสี่ยงของอนุพันธ์รายวิชานี้จัดสอนโดย ผศ.ดร.ปิยภัสร ธาระวานิช

Financial Management

ความน่าสนใจที่แตกต่างจากคอร์สออนไลน์ของที่อื่น

1.ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเลือกรายวิชาที่สนใจได้ไม่จำกัดจำนวน

2.มีรายวิชาให้เลือกมากมาย แบ่งตามหมวดหมู่ของทางภาควิชาจากคณะภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ซ้ำจากคอร์สของมหาวิทยาลัยอื่น

3.การเรียนการสอนเหมือนการเรียนในมหาวิทยาลัย พร้อมเอกสารแนบในบทเรียน ทุกอย่างทำให้เรารู้สึกเหมือนกับเราเป็นนักศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ

4.มีผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยง

ด้วยเหตุนี้ทำให้การเรียนออนไลน์จากคอร์สที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความน่าสนใจไม่แพ้กับสถาบันอื่น และยังมีรายวิชาที่จำเป็นที่สามารถเพิ่มทักษะในสายอาชีพที่เราอาจกำลังทำงานอยู่ก็เป็นได้ครับ

ยังมีหลายวิชาที่น่าสนใจในคอร์สออนไลน์แถมยังเรียนฟรีที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำขึ้น ซึ่งภายภาคหน้าก็อาจมีการอัปเดตรายวิชาใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาอีก นับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง หากมีเวลาว่างก็สามารถเข้าเรียนตามความสนใจได้เลยครับ ไม่แน่ว่าทักษะความรู้เหล่านี้อาจมีผลในการทำงานในอนาคตต่อไปได้ครับ

เครดิตภาพ

ภาพปก โดย Element5 Digital จาก Unsplash.com

ภาพที่ 1 และ 2 โดย mux.mahidol

ภาพที่ 3 / 4 /5 / 6 โดย Element5 Digital จาก Unsplash.com

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC

TrueID In-Trend แหล่งสร้างคอนเทนต์หารายได้เสริมช่วงโควิด-19

เสน่ห์อย่างชาย เสน่ห์อย่างหญิง

ต้นทุน 4 ประการ เพื่อความสำเร็จในชีวิต

อัปเดตความรู้ใหม่ ๆ อีกมากมาย โหลดเลยที่ App TrueID ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
Watcharapon
Watcharapon
อ่านบทความอื่นจาก Watcharapon

ชื่นชอบการอ่านหนังสือเป็นอย่างมาก มันเป็นการเรียนรู้ที่ดี แม้จะเป็นการเรียนรู้แบบถ่ายเดียว และอยากใ

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์