คัดลอกลิงค์

ความรู้

หนังสือที่อ่าน : [คำหยาด]

f b n
f b n
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก f b n
แจ้งตรวจสอบ
หนังสือที่อ่าน : [คำหยาด]

หนังสือที่อ่าน : [คำหยาด]

 

ใครบ้างไม่รู้จักชื่อ [เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์] กวีและศิลปินแห่งชาติ ปี 2536 โดยเฉพาะคนเขียนกลอนทุกระดับ เพราะนามนี้เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของนักกลอนร่วมสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้สร้างผลงานด้าน [กลอนฉันทลักษณ์] ไว้มากมาย อาจได้กล่าวว่าแม้ใครไม่เคยอ่านกลอนมาก่อนเลย แต่ก็ต้องได้ยินกลอนของ [เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์] ที่ถูกอ่านในวาระสำคัญต่าง ๆ ผ่านทางสื่อโทรทัศน์มาแล้วทั้งสิ้น

a1[คำหยาด] เป็นหนังสือรวมเล่มบทกวีเล่มแรกของ [เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์] ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2512 ในราคาหน้าปก 6 บาท โดยสำนักพิมพ์กรุงสยาม ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่แก่วงการหนังสือด้วยการพิมพ์จำนนวน 5000 เล่ม และขายหมดอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกที่อยู่ในสภาพดี ณ วันนี้จะมีราคามากกว่าเดิมกี่เท่าตัว แม้ [คำหยาด] จะมีการตีพิมพ์ตามมาอีกมากมายหลายครั้งหลายสำนักพิมพ์ก็ตาม

Advertisement

Advertisement

a3เหมือนเล่มนี้ที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ประคำกรองเป็นการพิมพ์ครั้งที่ 7 เสน่ห์ของการพิมพ์ครั้งนี้อยู่ที่ [การนำหน้ากระดาษของครั้งที่ 1 มาถ่ายภาพแล้วพิมพ์เป็นหนังสือ] เล่มนี้จึงเป็นเหมือน [คำหยาด ครั้งที่ 1] ทุกประการ และที่พิเศษอีกอย่างคือภายในเล่มจะมีภาพประกอบเป็นภาพลายเส้นของ [อังคาร กัลยาณพงศ์] ศิลปินแห่งชาติ ปี 2532 ตลอดทั้งเล่ม จึงยิ่งส่งให้ [คำหยาด] ยังทรงคุณค่ายาวนานมาจนถึงวันนี้

a2[คำหยาด] รวมบทกวี 80 สำนวน ด้วยความหลากหลายของฉันทลักษณ์ ซึ่งนำทัพด้วย [กลอนสุภาพ] หรือที่เรียกว่า [กลอน 8] ความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้จะเป็นอะไรอื่นไปไม่ได้นอกจาก [ภาษา] ที่ราวกับมีดนตรีประกอบ อันเนื่องมาจากอัจฉริยภาพของ [เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์] ในการเลือกใช้ถ้อยคำที่ไม่แค่ต้องการสื่อความหมาย แต่ยังเป็นการใช้ประโยชน์จากเสียงจากวรรณยุกต์ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา อย่างน่าอัศจรรย์ จนทำให้เกิดคลื่นเสียงขึ้นโดยอัตโนมัติในห้วงอารมณ์ยามเมื่ออ่าน

Advertisement

Advertisement

บทกวีบางสำนวน เหมือนใช้คำยากแต่กลับอ่านง่าย และบางสำนวนอ่านง่าย แต่เหตุใดเราจึงไม่เคยรู้จักนำมาใช้ นี่อาจเพราะ [คลังคำ] ที่มีไม่เท่ากัน แต่นั่นก็ใช่ว่าจะทำให้เขียนบทกวีได้ไพเราะอยากปราศจากการสัมผัสที่ครบถ้วน

[เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์] เคยกล่าวว่าบทกวีมี [สัมผัสนอก] [สัมผัสใน และ [สัมผัสระหว่างบท] แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ [สัมผัสใจ] และนี่อาจถือความลับของบทกวีที่ถูกเปิดเผยออกมาแล้ว

คำหยาดฉบับพิมพ์ใหม่หาซื้อได้จากร้านหนังสือทั่วไป แต่หากอยากให้ง่ายกว่าก็ให้เข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ที่หน้านี้ ร้านหนังสือนายอินทร์ออนไลน์ แล้วจะได้รู้ว่า [สัมผัสใจ] เป็นอย่างไร

Advertisement

Advertisement

a4[ทุกภาพโดย : f i l e b y N o r]

บทความอื่นของ f i l e b y N o r

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด