คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

หวั่นโควิด-19 ‘เคแบงก์’ ปิดรับแลกเงินตราต่างประเทศทุกสาขา ไม่มีกำหนด

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
หวั่นโควิด-19 ‘เคแบงก์’ ปิดรับแลกเงินตราต่างประเทศทุกสาขา ไม่มีกำหนด

กรุงเทพฯ – ธนาคารกสิกรไทย ประกาศหยุดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทุกสาขาทั่วประเทศชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด ป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 (COVID-19) ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักร เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย 4 ประเทศ และเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง 5 ประเทศนั้น

ธนาคารขอประกาศหยุดการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งที่สาขาและสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX Booth) ทุกแห่งทั่วประเทศ อย่างไม่มีกำหนด ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้กำหนด

Advertisement

Advertisement

ธนาคารกสิกรไทย ถือว่าการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ในภาวะแพร่กระจายของโรคติดต่ออันตราย เพื่อร่วมป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด เป็นหน้าที่ของพลเมือง (Civic Duty) ที่พึงกระทำและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด

โดยให้พนักงานสำนักงานทุกแห่งที่ปิดนี้ กักตัวเองในที่พัก เป็นเวลา 14 วัน (Self -quarantine at home) ตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แม้ปัจจุบันยังไม่พบพนักงานของธนาคาร ติดเชื้อโรค COVID-19

การตัดสินใจในครั้งนี้ ธนาคารได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ทราบแล้ว คือ กระทรวงสาธารณสุข ผ่านกรมควบคุมโรค, ธนาคารแห่งประเทศไทย, บมจ. การท่าอากาศยานไทย, กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (ผู้ได้รับอนุญาตบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต)

Advertisement

Advertisement

อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังสามารถใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ตามปกติ
หวั่นโควิด-19 ‘เคแบงก์’ ปิดรับแลกเงินตราต่างประเทศทุกสาขา ไม่มีกำหนด

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด