ความรู้

ออแพร์ เปิดประสบการณ์ชีวิตในต่างแดน

พุงกลม
พุงกลม
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก พุงกลม
ออแพร์ เปิดประสบการณ์ชีวิตในต่างแดน

โครงการออแพร์ (Aupair) สหรัฐอเมริกา คือโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้คนจากนานาประเทศได้เข้ามาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการใช้ชวิตในสหรัฐอเมริกาโดยการดูแลและควบคุมของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับวีซ่าเพื่อใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 12 เดือนถึง 24 เดือน สมัคร

ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/th/photos/การสำรวจ-วิจัยความคิดเห็น-1594962/

โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการออแพร์จะเข้าพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอเมริกัน โดยมีหน้าที่ดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กที่เป็นลูกของครอบครัวเจ้าของบ้าน นอกจากนี้ผู้ร่วมโครงการยังจะได้รับโอกาสทางการศึกษาในการเรียนวิชาที่ตนเองสนใจ หรือเรียนภาษาตามชั่วโมงที่กำหนดให้ ผู้ร่วมโครงการจะได้รับการดูแลเรื่องอาหารทุกมื้อตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ มีวันหยุด 1-2 วันต่อสัปดาห์ และมีวันพักร้อนประจำปีอย่างน้อย 10 วันต่อปี

Advertisement

Advertisement

ส่วนค่าตอบแทนที่จะได้รับจากเจ้าของบ้าน อยู่ที่ราวหนึ่งหมื่นเหรียญต่อปีโดยประมาณ หรือราว 300,000 บาทไทย

ถ้าพิจารณาจากค่าตอบแทนแล้ว โครงการนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นักด้านตัวเงิน แต่ถ้ามองถึงความคุ้มค่าด้านอื่นๆรวมถึงประสบการณ์ชีวิต ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับคนที่อยากเรียนรู้วัฒนธรรมและเรียนรู้ภาษาจากต่างประเทศ โดยที่ไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์ของตนเองมากนัก เด็ก

ขอบคุณภาพโดย Luis Silva จาก Pixabay

นอกจากนี้การจะใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศอย่างน้อย 1-2 ปี ย่อมพัฒนาศักยภาพต่อตนเองทั้งในเรื่องของความมั่นใจ และการรู้จักช่วยเหลือตนเอง การได้เรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาจากประเทศเจ้าของภาษาและจากบริบทที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตของเราทั้งสิ้น

นอกจากนี้ตัวโครงการยังมีวันหยุด ให้ผู้ร่วมโครงการได้เลือกสะสมวันหยุดไว้ท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆในสหรัฐอเมริกา ถือเป็นช่วงชีวิตที่เราได้ออกมาท่องโลกกว้างและเห็นความเป็นไปของอีกซีกโลกหนึ่ง

Advertisement

Advertisement

สนใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ คุณต้องเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละ agency) สามารถขับรถและมีใบขับขี่ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึงยินดีเข้าร่วมอบรมเพื่อเก็บประสบการณ์การดูแลเด็กอย่างน้อย 200 ชั่วโมง เงื่อนไขอื่นๆสามารถติดต่อถามได้โดยตรง กับเอเจนซี่ที่รับสมัครผู้ร่วมโครงการบิน

ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/th/photos/สนามบิน-การขนส่ง-ผู้หญิง-สาว-2373727/

สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ประกันสุขภาพที่ครอบคลุม ทางเจ้าของบ้านจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ทั้งหมด

ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการและค่าธรรมเนียมของโครงการออแพร์ อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท)

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบ คุณสมบัติ เงื่อนไข และค่าใช้จ่าย ของแต่ละเอเจนซี่ ก่อนตัดสินใจให้ดีค่ะ

Advertisement

Advertisement

ขอบคุณภาพปกโดย Astrid Pereira จาก Pixabay

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaiaupair.com/aupair-in-america

http://www.american-learning.com/au-pair/about-au-pair/