คัดลอกลิงค์

สุขภาพ

อันตรายจากการใส่หน้ากากออกกำลังกาย

sakooclub
sakooclub
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก sakooclub
แจ้งตรวจสอบ
อันตรายจากการใส่หน้ากากออกกำลังกาย

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้รัฐบาลประกาศปิดกิจการและกิจกรรมทางสังคมบางอย่างเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว จนกระทั่งต้นเดือนพฤษภาคม 2563 รัฐบาลได้ประกาศมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 1 รัฐบาลอนุญาตให้กิจการและกิจกรรมทางสังคมบางอย่างที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสามารถเปิดดำเนินการได้อีกครั้ง คือ ตลาด ร้านจำหน่ายอาหาร กิจการค้าปลีก-ส่ง กิจกรรมสันทนาการ ร้านตัดผม และร้านตัดขนสัตว์/รับฝากสัตว์เลี้ยง โดยกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นต้องปฏิบัติตามมาตรการ 5 ข้อหลักของกระทรวงสาธารณสุข คือ ล้างมือบ่อย ๆ ใส่หน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคม รักษาความสะอาดของพื้นที่ และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด จากมาตรการ 5 ข้อหลักข้างต้น ผู้คนในสังคมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่บางครั้งก็มีข้อคำถามเกี่ยวกับอันตรายจากการใส่หน้ากากออกกำลังกาย ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ เราได้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมมาให้แล้วนะคะ สรุปได้ดังนี้ค่ะ

Advertisement

Advertisement

อันตรายจากการใส่หน้ากากออกกำลังกาย

แม้ว่าการออกกำลังเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ แต่ไม่ควรใส่หน้ากากอนามัยออกกำลังกาย เพราะการใส่หน้ากากอนามัยออกกำลังกาย จะทำให้ออกซิเจนเข้าสู่ปอดได้น้อยกว่าการหายใจปกติ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการหายใจลดลง ทำให้รู้สึกเหนื่อยและหอบ อีกทั้งการที่ต้องสูดคาร์บอนไดออกไซต์ที่ติดค้างอยู่ในหน้ากากอนามัยกลับเข้าสู่ปอด ทำให้คาร์บอนไดออกไซต์คั่งอยู่ในกระแสเลือด ส่งผลให้ร่างกายไม่มีเรี่ยวแรง หรือการสั่งการของสมองมีปัญหาได้ ดังนั้น วิธีการดีที่สุดหากต้องการออกกำลังกาย คือ 

 • เมื่อรู้สึกไม่สบาย ต้องไม่ออกนอกบ้าน ไม่ไปออกกำลังกายในพื้นที่สาธารณะ แต่ควรไปพบแพทย์
 • เลือกช่วงเวลาในการออกกำลังกาย ออกกำลังกายในช่วงเวลาที่มีผู้คนจำนวนไม่มาก 

Advertisement

Advertisement

 • สวมหน้ากากอนามัย เพื่อออกกำลังกายแบบเหยาะ ๆ หรือเดินออกกำลังกายครั้งละประมาณ 30 - 45 นาที ก็เพียงพอ
 • ไม่สวมหน้ากากอนามัยวิ่ง หรือหากต้องการวิ่ง ไม่ควรวิ่งเกาะกลุ่ม แต่ควรรักษาระยะห่างในการวิ่ง โดยวิ่งทิ้งระยะห่างระหว่างบุคคล 1 - 2 เมตร ไม่วิ่งตามหลังคนข้างหน้าโดยตรง แต่ให้วิ่งเป็นแนวเฉียง เพื่อจะได้ไม่รับละอองฝอยจากลมหายใจของคนข้างหน้า
 • หลีกเลี่ยงการสนทนา หรือจับกลุ่มพูดคุย เพราะทุกคนมีโอกาสเป็นพาหะนำโรคได้
 • อันตรายจากการใส่หน้ากากออกกำลังกายอย่างไรก็ดี สิ่งที่เราทุกคนต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การออกนอกบ้านมีความเสี่ยง และการไม่สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้แก่ตนเองและคนในครอบครัวด้วย ดังนั้น การออกกำลังกายในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เราสามารถทำได้ง่าย ๆ และปลอดภัยที่บ้าน เช่น เดินรอบบ้าน จ๊อกกิ้ง แอโรบิค หรือคาร์ดิโอ ฯลฯ หรือหากต้องการออกกำลังกายในสวนสาธารณะ ต้องสวมหน้ากากอนามัยเสมอ และต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว

  Advertisement

  Advertisement

  อันตรายจากการใส่หน้ากากออกกำลังกายโรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่เราทุกคนยังไม่รู้จักโรคนี้มากพอ ดังนั้น การดูแลสุขอนามัยของตนเอง และการป้องกันโรคตามคำแนะนำของหน่วยงานด้านสาธารณสุขจึงเป็นหนทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนร่วม ... การออกกำลังกายในช่วงนี้ อาจไม่สะดวกสบายเหมือนที่ผ่านมา แต่ขอให้ทุกคนอดทนอีกสักนิดนะคะ หากเราช่วยกันรักษาสุขอนามัย ช่วยกันควบคุมโรคระบาด สุดท้ายแล้วเราจะกลับมามีชีวิตที่เหมือนเดิม แล้วออกวิ่งได้แบบหายใจโล่ง ๆ อีกครั้งนะคะ

  ความคิดเห็น

  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement

  บทความล่าสุด