คัดลอกลิงค์

ความรู้

"อาชญากรรม" : มุมมอง ความแตกต่าง แนวโน้มในอนาคต

277
Nasnun
Nasnun
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Nasnun
แจ้งตรวจสอบ
"อาชญากรรม" : มุมมอง ความแตกต่าง แนวโน้มในอนาคต

Lawภาพจาก pixabay

ก่อนจะทำความเข้าใจเรื่อง  "อาชญากรรม" : มุมมอง ความแตกต่าง แนวโน้มในอนาคต เราควรมาพิจารณาความหมายของอาชญากรรมเสียก่อน โดยผู้เขียนนิยามตามมุมมองทางกฎหมายว่า ...

อาชญากรรม คือ การกระทำที่ละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายและมีโทษทางอาญา 

อาชญากร คือ ผู้กระทำความผิดทางอาญาโดยศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด

 

อดีต...

อาชญากรรมส่วนใหญ่จะปรากฎให้เห็นในรูปแบบของอาชญากรรมพื้นฐาน (Street crime) เป็นสิ่งที่พบเห็นโดยทั่วไปในสังคม ในอดีตมักกระทำผิดต่อบุคคล เป็นอาชญากรรมที่มีความชั่วร้ายในตัวเอง (Mala In se) อาชญาวิทยาอธิบายว่า การกระทำที่มีความผิดในตัวเอง มีความชั่วร้าย ผิดศีลธรรม สร้างความสะเทือนจิตใจ มีความน่ากลัว เลือดตกยางออก เช่น การฆ่าคนตาย การฆ่าข่มขื่น การปล้นทรัพย์ เป็นต้น 

crimeที่มารูปภาพ : Pixabay โดยคุณ HannahJoe7

Advertisement

Advertisement

อาชญากรรมในอดีตมีลักษณะไม่ซับซ้อน อาชญากรมักทำเพียงคนเดียว หรือหากมีการรวมกลุ่มก็มีจำนวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาไม่สูงหรือเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม ส่วนใหญ่ใช้อาวุธที่หาได้ง่าย เช่น ของมีคม มีด หรือปืน เป็นต้น

violenceที่มารูปภาพ : Pixabay โดยคุณ stux
gun

ที่มารูปภาพ : Pixabay โดยคุณ stevepb

 ตัวอย่างของอาชญากรรมในอดีต ได้แก่ การฉกชิงวิ่งราว การปล้นจี้ การทำร้ายร่างกาย การฆาตกรรม การข่มขืน เป็นต้น
Crimeที่มารูปภาพ : Pixabay โดยคุณ Alberto_Fabregas

ปัจจุบัน...

ปัจจุบันยังคงมีพบอาชญากรรมพื้นฐาน (Street crime) ในสังคม ซึ่งสิ่งที่แตกต่างไป คือ มีรูปแบบที่เปลี่ยนไป มีความสลับซับซ้อน ยากต่อความเข้าใจ บางกรณีเป็นการกระทำไม่มีความชั่วร้ายในตัวเอง หรือ เป็นความผิดเพราะกฎหมายห้าม (Mala Prohibita) อาชญาวิทยาอธิบายว่า การกระทำที่เกิดจากการละเมิดกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้พฤติกรรมเป็นความผิด บางกรณีไม่มีความชั่วร้ายในตัวเอง เช่น การขับขี่มอเตอร์ไซด์บนทางเท้า การหลีกเลี่ยงภาษี เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

Prohabitaที่มารูปภาพ : Pixabay โดยคุณ stevepb

prohabitaที่มารูปภาพ : Pixabay โดยคุณ distelAPPArath 

อาชญากรรมในปัจจุบันมีลักษณะกระทำโดยบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมจนถึงคนชนชั้นสูง (White collar crime) มีการรวมกลุ่มในลักษณะขององค์กร (Organized crime) อาชญากรรมเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ (International crime) เป็นอาชญากรรมที่กระทำผิดต่อกลุ่มคน หรือองค์กร สิ่งสำคัญคือส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และทวีความรุนแรงมากกว่าในอดีต 

white collarที่มารูปภาพ : Pixabay โดยคุณ 089photoshootings

นอกจากนี้ มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ประกอบการกระทำผิด และอาชญากรอาจไม่ใช่ผู้ที่มีการศึกษาไม่สูงหรือเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมอีกต่อไป บางครั้งอาจเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่ดี หรือมีโอกาสทางสังคมที่ดี 

Advertisement

Advertisement

computer crimeที่มารูปภาพ : Pixabay โดยคุณ rgaymon

ตัวอย่างของอาชญากรรมในปัจจุบัน ที่ไม่มีความชั่วร้ายในตัวเองแต่เป็นเพียงเพราะมีกฎหมายกำหนด เช่น การขายกล้วยไม้ป่า การรับสินบน แชร์ลูกโซ่ การละเมิดถึงลิขสิทธิ์ การหลีกเลี่ยงภาษี รวมไปถึงการค้าอาวุธสงคราม เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาอาชญากรรมในปัจจุบันแล้ว บุคคลหรือสังคมอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับผลกระทบหรือตกเป็นเหยื่อเมื่อเทียบกับ Mala in se จึงไม่มีความรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจ ประกอบกับไม่มีภาพลักษณ์ของความรุนแรงโหดร้าย แต่อย่างใดก็ตามหากไม่มีการป้องปราบสิ่งเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบไปถึงความสงบสุขของคนในสังคมได้ เช่น การค้ากล้วยไม้ป่ามากเกินไปอาจทำลายธรรมชาติ การค้าอาวุธสงครามอาจนำไปสู่การก่อการร้าย เป็นต้น

Taxที่มารูปภาพ : Pixabay โดยคุณ stevepb

policeที่มารูปภาพ : Pixabay โดยคุณ Pexels

อนาคต...

ในอนาคตอาชญากรรมจะมี "แนวโน้ม" ลักษณะไร้พรมแดนมากขึ้น จะมีการประกอบอาชญากรรมในลักษณะข้ามชาติ มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายอาชญากรรมมากขึ้น รูปแบบของอาชญากรรมจะมีความสลับซับซ้อนมีการใช้ความก้าวหน้าทางอินเทอร์เน็ต มีการใช้เทคโนโลยีในขั้นสูง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการประกอบอาชญากรรม โดยส่งผลกระทบที่มีความเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างทั่วโลก ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือกันระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

Networkที่มารูปภาพ : Pixabay โดยคุณ geralt

AI robotที่มารูปภาพ : Pixabay โดยคุณ aitoff

ตัวอย่างของอาชญากรรมในอนาคต ได้แก่ การกลั่นแกล้งกันผ่านโลกไซเบอร์ (Cyberbully) อาจมีสวนทำให้เกิดอาชญากรรมจากความเกลียดชัง (Hate crime) หรือ ธุรกิจค้ายาเสพติดข้ามชาติที่ใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีการทำธุรกรรมผ่านทางเงินเสมือนจริง เช่น เหรียญคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งยากต่อการตรวจสอบจับกุม เป็นต้น

Crimeที่มารูปภาพ : Pixabay โดยคุณ Tama66

 


ขอบคุณภาพปกจาก Canva

แหล่งอ้างอิง ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม โดยสุมนทิพย์ จิตสว่าง

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด