ความรู้

“เกษตรดิจิทัล” แอปเดียวครบจบทุกข้อสงสัย รู้ลึกรู้จริงทุกสถานการณ์เกษตรไทย

100
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
“เกษตรดิจิทัล” แอปเดียวครบจบทุกข้อสงสัย รู้ลึกรู้จริงทุกสถานการณ์เกษตรไทย

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบไปทุกหย่อมหญ้า สำหรับประเทศไทยกลุ่มคนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบไม่แพ้อาชีพใด คือ เกษตรกร ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (www.oae.go.th) ระบุว่า ประชากรประมาณร้อยละ 35 ของประชากรทั้งหมดอยู่ในภาคการเกษตร ครอบคลุมจำนวนครัวเรือนถึง 6.4 ล้านครัวเรือน

https://www.freepik.com/free-photo/farmer-standing-rice-field-with-tablet_3738144.htmและสามารถทำรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกสินค้าเกษตรปีละมหาศาล แต่ปีนี้สถานการณ์โควิดส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรได้น้อยลง สินค้าเกษตรบางชนิดไม่สามารถส่งออกได้ ประกอบกับตลาดภายในประเทศเองก็ซบเซา เช่นเดียวกับอาชีพสาขาอื่นๆ ภาครัฐพยายามให้ความช่วยเหลือผ่านมาตรการเยียวยาต่างๆ  

สำหรับเกษตรกรเป็นที่ทราบกันว่า รัฐบาลใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรหรือการลงทะเบียนเป็นเกษตรกรเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งเกษตรกรที่ปลูกพืชจะขึ้นทะเบียนกับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ได้แก่ “เกษตรตำบล” ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ สำนักงานประมง ปศุสัตว์ ในพื้นที่ หรือการยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเดิม) เป็นต้น  

Advertisement

Advertisement

แอปพลิเคชัน Farmbookเป็นที่ทราบกันว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้พัฒนแอปพลิเคชัน FarmBook หรือสมุดทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับปรุงข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตรได้ด้วยตนเอง เมื่อขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันแล้ว เกษตรกรแต่ละรายต่างต้องการตรวจสอบสถานะการเป็นเกษตรกร ตรวจสอบสถานการณ์ได้รับสิทธิเยียวยา รวมทั้งสถานะการยื่นอุทธรณ์

แอปพลิเคชัน เกษตรดิจิทัล Digital farmerกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (www.moac.go.th)ในฐานะภาครัฐที่ดูแลภาคการเกษตรไทย ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “เกษตรดิจิทัล”  หรือ Digital farmer เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หรือ สิทธิที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการและมาตรการของภาครัฐทุกอย่าง   

Advertisement

Advertisement

ตรวจสอบสิทธิการเยียวยา ใส่เลขประจำตัวประชาชน“เกษตรดิจิทัล” ไม่เพียงตรวจสอบทุกมาตรการต่างๆ ของภาครัฐแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมุ่งพัฒนาขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรยุคดิจิทัล โดยให้บริการ ความรู้ ข่าวสาร ราคาสินค้า และเชื่อมโยงบริการด้านการเกษตร เรียกได้ว่า แอปพลิเคชันเดียวช่วยเกษตรกรได้ตั้งแต่การวางแผนการผลิต ระบบการผลิต การตลาด เนื่องจากได้เชื่อมโยงองค์ความรู้จากทุกสาขาเกษตรไว้ ทำให้เกษตรกรที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟน สามารถเรียนรู้การทำการเกษตรดีได้ทุกที่ทุกเวลา

ตรวจสอบสถานะยื่นอุทธรณ์4 ขั้นตอนง่ายๆ เช็คทุกสิทธิของเกษตรกร เพิ่มพูนองค์ความรู้เกษตร

Advertisement

Advertisement

1.โหลดแอปพลิเคชัน เกษตรดิจิทัล จากระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ทุกความรู้หาได้ที่นี่ เกษตรดิจิทัล2.ใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกร คลิก ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา

3.ใช้งานระบบตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยา คลิก ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยา

แหล่งรวมทุกแอปพลิเคชันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์4.เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกษตร ด้วยการเข้าเมนู บริการด้านการเกษตร ความรู้ด้านการเกษตร ข่าวสารด้านการเกษตร ราคาสินค้าเกษตร และสามารถลิงก์ไปสู่การโหลดแอปพลิเคชันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ต่ำกว่า 15 แอปพลิเคชัน  

เพื่อไม่ให้พลาดทุกข้อมูลดีๆ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชัน “เกษตรดิจิทัล” Digital farmer กันนะคะ แอปเดียวรู้ลึกรู้จริงทุกสถานการณ์เกษตรไทย

รูปปก 1 รูปปก 2 จาก www.freepik.com ออกแบบจาก www.canva.com  รูปประกอบ รูปที่ 1 จาก www.freepik.com  รูปประกอบอื่นๆ จาก แอปพลิเคชันเกษตรดิจิทัล screen shot โดยผู้เขียน 

ติดตามอ่านเรื่องอื่นของผู้เขียนได้ที่ KornAksorn  

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
KornAksorn
KornAksorn
อ่านบทความอื่นจาก KornAksorn

จากนักอ่านสู่นักอยากเขียน

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์