ความรู้

เจาะลึกแผนการแก้ไขปัญหาการว่างงานของจีน ในปี 2020

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เจาะลึกแผนการแก้ไขปัญหาการว่างงานของจีน ในปี 2020

ปี 2020 เป็นปีแห่งวิกฤตเศรษฐกิจที่มีต้นต่อมาจากโรคระบาดโควิด-19 ที่มีต้นตอการแพร่ระบาดจากประเทศจีน และเราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปในธุรกิจและตลาดแรงงานทั่วโลก ซึ่งประเทศจีนก็ได้รับผลกระทบไม่น้อย เนื่องจากเป็นพื้นที่ระบาดแห่งแรก รวมถึงมีผู้ป่วยและเสียชีวิตก็ไม่น้อย ซึ่งทางการจีนได้รายงานออกมาว่า "พบแรงงานผู้ว่างงานในเขตพื้นที่เมือง ประมาณ 27 ล้านคน หรือคิดเป็น 6% ของประชากรจีน" ตัวเลขการว่างงานข้างต้นถือว่าไม่น้อยเลย ดังนั้นทางการของจีนและผู้เกี่ยวข้องจึงต้องแก้ไขปัญหาการว่างงานให้ได้ เพื่อให้เศรษฐกิจของจีนกลับมาเติบโตเหมือนช่วงก่อนเกิดวิกฤตอีกครั้ง สอดคล้องกับการแถลงรายงาน "Government Work Report" ของประเทศจีน ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2020 ที่ให้ความสำคัญกับการจ้างงาน และให้ความสำคัญตามมาไม่แพ้กันเลย คือ การพัฒนาทุกอย่างในประเทศจีนให้ยิ่งใหญ่ เพราะฉะนั้นในบทความนี้ จะมารวบรวมกลยุทธ์และวิธีการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในประเทศจีนกัน ซึ่งเราได้รวบรวมมาทั้งหมด 4 ข้อ ประกอบไปด้วย

Advertisement

Advertisement

บัตรเครดิต1.ปรับเปลี่ยนภาษี และลดค่าธรรมเนียมเพื่อช่วยเหลือ จากสถานการณ์ระดับโลก มีบางประเทศแก้ไขวิกฤตด้วยการเพิ่มภาษีประชาชนเพื่อช่วยรัฐบาล แต่ประเทศจีนมองกลับกัน โดยลดหย่อนภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ลดค่าไฟฟ้า 5% และลดค่า Internet ให้ประชาชนและบริษัทต่าง ๆ 15% ทำให้บริษัทต่าง ๆ สามารถจ้างงานประชาชนต่อไปได้ โดยไม่ต้องลดค่าใช้จ่ายบริษัทด้วยวิธีการไล่พนักงานออก

2.มาตรการช่วยเหลือ SMEs อย่างเข้มข้น ประเทศจีนให้ความสำคัญการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากสามารถที่จะเติบโตได้อีกไกล มาตรการช่วยเหลือ เช่น มาตรการยกเว้นภาษี พักชำระหนี้กู้ยืมธนาคาร ให้เงินช่วยเหลือ เมื่อธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้หลังวิกฤต ก็จะทำให้ตลาดแรงงานมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น

แรงงานจีน3.พัฒนาให้ประชาชนในเขตชนบทไม่จน โดยรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาความจนในเขตพื้นที่ชนบท และลดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาทำงานเพียงแต่ในเมือง จึงมีการดำเนินมาตรการสร้างสภาพแวดล้อมและสร้างงานในเขตพื้นที่ชนบท ผ่านการส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านในชนบทสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร ผ่าน E-commerce และพัฒนาให้ชนบทไกล ๆ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

Advertisement

Advertisement

4.สนับสนุนแรงงานสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) รัฐบาลจีนตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้ที่จบสายอาชีพมากขึ้น (อาชีวศึกษา) เนื่องจากจีนมองว่า ผู้ที่จบสายอาชีพสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ไว และจะมีผลต่อเนื่องเหมือนห่วงโซ่ คือ เมื่อมีแรงงานเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้กำลังผลิตในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นด้วย เมื่อมีกำลังผลิตเพิ่มมากขึ้นก็สามารถส่งออกสินค้าต่าง ๆ ในประเทศจีนไปได้ทั่วโลกเพิ่มขึ้นตามมา อีกไม่นานเราคงได้เห็น  "MADE IN CHINA" เพิ่มขึ้นกว่านี้แน่นอน

การเติบโตของจีนทั้งหมด 4 ข้อที่กล่าวมา เป็นนโยบายและมาตรการระดับประเทศของจีน เพื่อมุ่งหวังให้ประเทศจีนกลับมาเป็นพญามังกรอีกครั้ง อีกไม่นานเราอาจได้เห็นความยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ในฐานะคนไทยเราต้องไม่หยุดพัฒนาต่อไป

.

ขอบคุณทุกคนที่อ่านจนจบ สุดท้ายแล้วสามารถติดตามพวกเราสายเที่ยวสายแดกได้ที่

Advertisement

Advertisement

•𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠 : https://bit.ly/2xbgIao

•𝙔𝙤𝙪𝙩𝙪𝙗𝙚 : https://bit.ly/2W0OkAb

•𝙄𝙣𝙨𝙩𝙖𝙜𝙧𝙖𝙢 : https://bit.ly/2KwSOce

.

ขอบคุณรูปภาพจาก Lian Rodríguez รูปปก / Pixabay รูปประกอบที่ 1รูปประกอบที่ 2 / PhotoMIX Ltd. รูปประกอบที่ 3

อ้างอิงแหล่งข้อมูลทางวิชาการ CGTN

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์