อื่นๆ

เดินอย่างไรให้น่าเดิน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เดินอย่างไรให้น่าเดิน

เนื่องจากการใช้ยานพาหนะที่มากเกินความจำเป็นทำให้เกิดมลพิษมากมาย ในยุคหลังมานี้โลกของเราได้ตระหนักถึงการลดมลพิษมากกว่าเมื่อก่อน ซึ่งวิธีการลดมลพิษในด้านการคมนาคมมีหลากหลายวิธี เช่น ใช้รถสาธารณะลดการแบกใช้รถส่วนตัว ใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เดินในระยะทางที่ไม่ไกลเกินไป เป็นต้น ในบทความดัวที่จะกล่าวต่อไปนี้ จะนำเสนอเกี่ยวกับการเดินทางโดยการเดินเท้าด้วยทางเท้าที่ทุกคนคุ้นเคย ซึ่งทางเท้าในประเทศไทยมีปัญหามากมายทั้งที่พวกเราสามารถแก้ไขได้และไม่ได้ เพื่อเป็นการตระหนักถึงปัญหามลพิษ และร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางเท้าที่สามารถเริ่มต้นได้จากตัวเราและคนรอบข้างเพื่อสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ จึงได้นำเสนอถึงปัญหาต่าง ๆ ในบทความดังต่อไปนี้

ภาพสายไฟตามทางเท้าที่กีดขวางการจราจร

จากการสอบถามนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 คน พบว่าผู้ที่ไม่ชอบเดินทางโดยใช้ทางเท้าเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนมีเพียง 3 คนเท่านั้น ในขณะที่ 7 คนให้เหตุผลถึงสภาพทางเท้าที่ไม่เอื้อต่อการเดิน และปัญหารถจักรยานยนต์ที่กีดขวางเส้นทางการเดิน ปัญหาสภาพทางเท้านั้นมีทั้งปัญหาที่ผู้คนทั่วไปสามารถร่วมกันป้องกันได้ และที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ซึ่งก็คือพื้นไม่เรียบ เป็นหลุมบ่อ รวมถึงเสาไฟ สายไฟ สะพานลอยที่ตั้งกีดขวางการเดินทาง แม้เราไม่สามารถป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้โดยตรง แต่เราสามารถร่วมกันร้องเรียน เสนอปัญหาเหล่านี้ให้ทางการแก้ไขได้ ในขณะเดียวกันปัญหาที่เราสามารถร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้นั่นก็คือ ปัญหาขยะบนทางเท้า และปัญหารถจักรยานยนต์บนทางเท้า ซึ่งเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง  รณรงค์ให้ผู้คนรอบข้างตระหนักถึงการทิ้งขยะให้ถูกที่ และเป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ปัญหารถจักรยานยนต์จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ ต้องมีการตะหนักถึงอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้อื่นแล้วปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเลย

Advertisement

Advertisement

ภาพทางเท้าที่พื้นไม่เรียบ

ปัญหาทางเท้ามีมากมาย ผู้คนเริ่มตระหนักที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้น หากแต่ปัญหาจะไม่สามารถถูกแก้ได้โดยคนเพียงคนเดียว หรือสองคน ต้องเกิดจากการที่ทุกคนตระหนักร่วมกัน และร่วมกันเป็นหูเป็นตาและแก้ไขไปพร้อม ๆ กัน

ภาพทางเท้าที่พื้นไม่เรียบ

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์