คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

เดินเล่นย่านสถานีรถไฟฟ้าอิสรภาพ ชมวัดสำคัญแห่งกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร

133
food.travel.addict
food.travel.addict
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก food.travel.addict
แจ้งตรวจสอบ
เดินเล่นย่านสถานีรถไฟฟ้าอิสรภาพ ชมวัดสำคัญแห่งกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร

สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเปิดมาได้สักพักนึงแล้ว เราไปเดินเล่นย่านสถานีรถไฟใต้ดินอิสรภาพกัน 

ภายในสถานีรถไฟใต้ดินอิสรภาพตกแต่งเป็นลายหงส์ ได้รับแรงบันดาลใจจากวัดหงส์รัตนาราม 

อิสรภาพเดินออกจากสถานีอิสรภาพเลี้ยวขวามาไม่ไกลก็จะเจอซอยอิสรภาพ 38 (ซอยวัดหงส์รัตนาราม) เดินเข้าไปเรื่อย ๆ ก็จะเจอ วัดหงส์รัตนาราม ซึ่งเป็นวัดโบราณมาตั้งแต่สมัยอยุธยา สร้างโดยเจ้าสัวหงซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดเจ้าสัวหงส์ พ.ศ. 2314 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ขยายอาณาเขตวัดให้กว้างขึ้น สร้างกุฏิและเสนาสนะทั้งพระอาราม พระราชทานนามใหม่ “วัดหงส์อาวาสวิหาร” โดยสมเด็จพระสังฆราช (ชื่น) ประทับที่วัดนี้ในสมัยธนบุรี ต่อมารัชกาลที่ 4 พระราชทานชื่อ "วัดหงส์รัตนาราม" 

ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปที่เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านมากว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือ "หลวงพ่อแสน" ประดิษฐานอยู่หน้าพระประธาน เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย เนื้อสัมฤทธิ์นวโลหะ สร้างที่เมืองเชียงแตง ปัจจุบันคือเมืองสตึงเตรงในกัมพูชา ส่วนพระประธานในวัดไม่มีชื่อและไม่ทราบประวัติความเป็นมา 

Advertisement

Advertisement

อิสรภาพ (รูปโดย food.travel.addict)บนกรอบประตูและหน้าต่างภายในพระอุโบสถมีกรอบไม้จำหลักมีภาพจิตรกรรมเรื่องรัตนพิมพวงศ์ (ประวัติพระแก้วมรกต)  

อิสรภาพ (ภาพโดย food.travel.addict)อิสรภาพ (ภาพโดย food.travel.addict)นอกจากนี้ ในวัดหงส์ยังมีพระพุทธรูปงดงามอีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำ 1 ใน 3 ในกรุงเทพ กำหนดอายุสมัยสุโขทัยรุ่นเดียวกันกับพระพุทธรูปทองคำวัดไตรมิตรวิทยาราม เดิมพระพุทธรูปถูกปูนพอก กระทั่งพ.ศ. 2499 พระสุขุมธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามขณะนั้นพบรอยกะเทาะของปูนหุ้มที่พระอุระหลุดออกจึงเห็นเนื้อในเป็นพระพุทธรูปทองสีสุกปลั่ง เกตุมาลาเปลวเพลิง จีวรเรียบ ชายสังฆาฎิจรดพระนาภี นั่งขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย

Advertisement

Advertisement

อิสรภาพ (รูปโดย food.travel.addict)ภายในวัดหงส์ยังมีสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วย เล่ากันว่าพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อไปออกรบมาจะเอาดาบมาจุ่มที่สระน้ำนี้ และสมเด็จพระสังฆราช (สุกไก่เถื่อน) ฝังอาคมพุทธมนต์ทั้งสี่ทิศของสระน้ำมนต์ คนที่อาบหรือดื่มน้ำมนต์ในสระทิศตะวันออกจะดีทางเมตตามหานิยม ทิศใต้ดีทางมหาลาภและค้าขาย ทิศเหนือดีทางบำบัดทุกข์โศกโรคภัย และทิศตะวันตกดีทางแคล้วคลาดคงกระพัน 

อิสรภาพ (ภาพโดย food.travel.addict) อิสรภาพ (ภาพโดย food.travel.addict)เดินออกจากวัดหงส์มาไม่ไกลจะพบกับ มัสยิดต้นสน มัสยิดเก่าแก่สร้างตั้งแต่ปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อพ.ศ. 2231 โดยเจ้าพระยาราชวังสันเสนีย์ รูปทรงคล้ายศาลาการเปรียญวัดพุทธ สมัยรัชกาลที่ 2 ชาวมุสลิมในคลองบางกอกใหญ่ร่วมมือกันบูรณะใหม่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ปี 2495 อาคารทรุดโทรมมากจึงสร้างใหม่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และปลูกต้นสนคู่หน้าประตูกำแพงมัสยิด จึงเรียกว่ามัสยิดต้นสน

Advertisement

Advertisement

อิสรภาพ (ภาพโดย food.travel.addict)ภายในมัสยิดมีเรือนขนมปังขิงลวดลายฉลุงดงามมาก บ้านขนมปังขิงนิยมสร้างกันมากในสมัยรัชกาลที่ 6 แต่น่าเสียดายที่เรือนไม้หลายหลังที่เราเคยเห็นในประเทศไทยไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร หลายหลังทรุดโทรมลงมากทีเดียว 

อิสรภาพ (ภาพโดย food.travel.addict)อิสรภาพ (ภาพโดย food.travel.addict)จากมัสยิดต้นสนเราเดินข้ามถนนไป วัดโมลีโลกยาราม วัดแห่งนี้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเดิมจึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาในสมัยธนบุรี เมื่อพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชย์จึงย้ายเมืองหลวงไปยังฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา เพราะพระราชวังเดิมขนาบข้างทั้งวัดอรุณและวัดโมลีโลกยารามขยับขยายไม่ได้ 

อิสรภาพ (ภาพโดย food.travel.addict)ความสำคัญของวัดโมลีโลกคือเป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดิน 4 รัชกาลเป็นอย่างน้อยทรงบูรณปฏิสังขรณ์ทั่วทั้งพระอาราม และเป็นสถานที่ศึกษาอักษรสมัยเบื้องต้นของพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเมื่อยังทรงพระเยาว์ และพระราชโอรสเหล่านั้นได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน 3 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
อิสรภาพ (ภาพโดย food.travel.addict)ถัดจากวัดโมลีโลกไปไม่ไกลคือ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ 2 พระองค์โปรดให้สร้างพระปรางค์ใหม่แทนพระปรางค์เดิมสมัยอยุธยา แต่ยังไม่ทันเสร็จก้สิ้นรัชกาลเสียก่อน รัชกาลที่ 3 จึงบูรณะต่อเป็นพระปรางค์สูงใหญ่ทรงจอมแห และน่าจะเป็นการสร้างพระปรางค์ใหญ่ครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นความนิยมสร้างพระปรางค์องค์ใหญ่ก็ลดน้อยลง 

อิสรภาพ (ภาพโดย food.travel.addict)
อิสรภาพ (ภาพโดย food.travel.addict)อิสรภาพ (ภาพโดย food.travel.addict)ระเบียงคดรอบพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย 120 องค์ และหน้าระเบียงคดมีหินอับเฉาแกะสลักเป็นตุ๊กตาจีนล้อมรอบ 

อิสรภาพ (ภาพโดย food.travel.addict)พระพุทธธรรมิศราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถ กล่าวกันว่ารัชกาลที่ 2 ปั้นพระพักตร์ของพระพุทธรูป และรัชกาลที่ 4 อัญเชิญพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 2 มาบรรจุที่ฐานชุกชีของพระพุทธรูป อิสรภาพ (ภาพโดย food.travel.addict)เดินชมสามวัดและหนึ่งมัสยิดแล้ว หาที่นั่งพักกันดีกว่า จากวัดอรุณเดินข้ามถนนมาไม่ไกล ร้านชื่อแปลก เมียจ๋า ขายอาหารจานเดียว เมนูหนึ่งแผ่นหน้าหลังอาจจะไม่มาก แต่ก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งหมู ไก่และกุ้ง ราคาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 60 บาทถือว่าไม่แพงเลย 

อิสรภาพ (ภาพโดย food.travel.addict)อิสรภาพ (ภาพโดย food.travel.addict)อิสรภาพ (ภาพโดย food.travel.addict)ข้าวไก่ทอดราดซอสคั่วกลิ้ง (60 บาท) คั่วกลิ้งรสชาติอร่อยใช้ได้ แต่จะไม่เผ็ดมากเท่าร้านอาหารใต้และไม่หนักขมิ้น เป็นการลดเผ็ดลงมาแต่ยังรสชาติดี ส่วนต้มมะระน่องไก่ (60 บาท) ให้น่องไก่ต้มจนนุ่มมาสองน่อง รสชาติน้ำซุปอร่อย มะระไม่ขมมาก 

อิสรภาพ (ภาพโดย food.travel.addict)อิ่มท้องอิ่มใจ ได้เวลากลับ แล้วพบกันใหม่ตอนหน้า 😀

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด