คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

เที่ยววัดราชนัดดารามวรวิหาร ชมโลหะปราสาท หนึ่งเดียวในโลกที่หลงเหลือให้ชื่นชมมรดกศิลปกรรมไทย

CHAI PAYANGLUANG
CHAI PAYANGLUANG
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก CHAI PAYANGLUANG
แจ้งตรวจสอบ
เที่ยววัดราชนัดดารามวรวิหาร ชมโลหะปราสาท หนึ่งเดียวในโลกที่หลงเหลือให้ชื่นชมมรดกศิลปกรรมไทย

พักสมองเว้นวรรคจากอาการเหนื่อยล้าหลังจากทำงานมาทั้งสัปดาห์ ให้เวลาตัวเองได้ค้นหาความสุข ค้นพบสัจธรรมแห่งการปล่อยวาง ด้วยการเข้าวัดปลุกสติให้ตัวเองละความทุกข์ยึดเอาความสุขให้จิตใจเบิกบาน

วัดราชนัดดารามวรวิหาร (ภาพประกอบโดย : นักเขียน chai payangluang)

วัดที่อยากให้ทุกท่านได้ชื่นชมความงดงามของศิลปกรรมไทย และเป็นมรดกทางพุทธศาสนาคือวัดราชนัดดารามวรวิหาร ชมโลหะปราสาท หนึ่งเดียวที่หลงเหลือให้เราได้ชื่นชมความสวยงาม

วัดราชนัดดารามวรวิหารเป็นพระอารามชั้นตรีชนิดวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี (ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่ 4 มีพระนามว่า สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีบรมราชเทวี) จึงทรงพระราชทานนามว่าวัดราชนัดดาราม เมื่อ ปี พ.ศ.2386

วัดราชนัดดารามวรวิหาร (ภาพประกอบโดย : นักเขียน chai payangluang)

โลหะปราสาท รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างเมื่อ พ.ศ. 2389 ได้รับการยกย่องว่าเป็นโลหะปราสาทแห่งที่ 3 ของโลก แห่งแรกอยู่ในประเทศอินเดีย แห่งที่ 2 อยู่ในประเทศศรีลังกา ทั้งสองแห่งได้ถูกทำลายไปแล้ว ปัจจุบันเหลืออยู่ ณ วัดราชนัดดาราวรวิหารเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โลหะปราสาทนี้จำลองมาจากประเทศลังกา มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามโลหะปราสาทที่เมืองลังกา ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมสร้างตามแบบศิลปกรรมไทย เป็นอาคาร 7 ชั้น ลดลั่นกันขึ้นไป อาคารชั้นล่าง ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 5 เป็นคูหาและระเบียงรอบ ส่วนชั้นที่ 2 ชั้นที่ 4 และชั้นที่ 6 ทำเป็นคูหาจตุรมุขมียอดเป็นบุษบกชั้นละ 12 ยอด และ ชั้นที่ 7 เป็นยอดปราสาทจตุรมุขสำหรับประดิษฐานพระบรมธาตุ รวมเป็น 37 ยอด การขึ้นสู่ปราสาทแต่ละชั้น จะมีบันไดวนตั้งอยู่ตรงกลางโลหะปราสาท โดยใช้ซุงขนาดใหญ่ยึดเป็นแม่บันไดตั้งแต่พื้นล่างตลอดจนถึงชั้นบน นับแต่ขั้นบันไดจนรอบต้นซุงได้ 67 ขั้น

Advertisement

Advertisement

วัดราชนัดดารามวรวิหาร (ภาพประกอบโดย : นักเขียน chai payangluang)

วัดราชนัดดารามวรวิหาร เป็นอีกวัดที่มีความสวยงาม นักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติ ต่างแวะเวียนมาเที่ยวชมความงดงามที่หลงเหลือให้ชม เพียงหนึ่งเดียวที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ และเป็นจุดเช็คอิน เก็บภาพความประทับใจ โพสต์ แชร์ เล่าเรื่องด้วยภาพ ให้ชาวโลกได้ชื่นชมความสวยงามของวัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร (ภาพประกอบโดย : นักเขียน chai payangluang)

พักผ่อนกาย สร้างสุขให้หัวใจ เยียบย่างเดินชมความสวยงามที่หลงเหลือให้เราได้อิ่มเอมสัมผัสความสุขทางพุทธศาสนา เว้นว่างจากทำงาน การพักผ่อนให้รางวัลกับตัวเอง เป็นสิ่งที่ดีที่สุด และหากเราไม่สามารถเดินทางไปไกลๆ ได้ เที่ยวกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของเรามีอะไรให้ชมมากมาย อย่างเช่นวัดราชนัดดารามวรวิหาร

ภาพถ่ายทั้งหมดโดยนักเขียน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด