คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

เที่ยวเพลินรอบเกาะรัตนโกสินทร์

นายเขมราฐ ศิลมูล
นายเขมราฐ ศิลมูล
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก นายเขมราฐ ศิลมูล
แจ้งตรวจสอบ
เที่ยวเพลินรอบเกาะรัตนโกสินทร์

      สวัสดีครับ วันนี้ผู้เขียนจะมาเขียนบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ในการไปเที่ยวสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่อยู่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและร่วมสมัยในกรุงเทพมหานคร เขตนี้เป็นเขตที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากต้องมาเที่ยวอย่างไม่พลาด นั่นก็คือ เขตพระนคร นั่นเองครับ 

บริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง                                                                                

บริเวณทางเข้าพระบรมมหาราชวังและด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม                                                                                   

บรรยากาศนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในวัดพระแก้ว                                                                                    

บริเวณพระอุโบสถวัดพระแก้ว                                                                                       

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท                                                                                     

Advertisement

Advertisement

      สถานที่แห่งแรกที่ทุกคนต้องพูดถึงนั่นก็คือ พระบรมมหาราชวัง ครับ พระบรมมหาราชวังเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมัยพระองค์ทรงปราบดาภิเษกราชวงศ์จักรีเพื่อเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายในพระบรมมหาราชวังเป็นเขตพระราชฐานและมีสถานที่สำคัญๆมากมาย อาทิ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งจักรพรรดิยอดพิมาน อาคารสำนักพระราชวัง ศาลาสหทัยสมาคม วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดพระแก้ว ฯลฯ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต้องเข้ามาชมสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและร่วมสมัยอย่างวิจิตรงดงามรวมทั้งมาสักการะไหว้พระบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ด้านในของพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีพระแก้วมรกตซึ่งประดิษฐานภายในที่นั่นรวมทั้งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอีกด้วย ได้ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังรอบๆภายในวัดที่ตกแต่งอย่างสวยงาม นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ร้าน Golden Place ธนาคารไทยพาณิชย์ ห้องสุขา จุดประชาสัมพันธ์ เครื่องแปลภาษา ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวรวมทั้งสามารถเลือกซื้อสินค้าต่างๆ เช่น ผ้าไหม ภาพโปสการ์ดพระบรมมหาราชวัง กำไร สร้อยคอ เป็นต้นเพื่อเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วยครับ 

Advertisement

Advertisement

บริเวณพระอุโบสถวัดโพธิ์                                                                                      

รูปปั้นฤๅษีดัดตน                                                                              

ปางพระพุทธไสยาสน์                                                                                  

Advertisement

Advertisement

เจดีย์วัดโพธิ์                                                                                     

     สถานที่ต่อมา คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดโพธิ์ นี่แหละครับ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณถนนสนามไชยใกล้กับพระบรมมหาราชวัง เป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก เป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย จำนวน 99 องค์ เป็นวัดประจำรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกจึงเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ครับ มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอยู่หลายแห่ง อาทิ พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ เจดีย์ รวมทั้งมีรูปปั้นฤๅษีดัดตนและยักษ์วัดโพธิ์จำนวนมากซึ่งตั้งอยู่พื้นที่รอบๆภายในวัด ได้ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังรอบๆภายในวัดที่ตกแต่งอย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีต้นโพธิ์ที่ประดับอยู่ภายในวัดจำนวนหลายต้นอีกด้วย ถ้าใครเข้าไปข้างในของพระอุโบสถจะต้องกราบพระพุทธไสยาสซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางที่นอนยาวที่สุดในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ ภายในวัดยังมีร้านค้าขายสินค้าที่ระลึกต่างๆจำนวนมาก เช่น ภาพโปสการ์ดวัดโพธิ์ ผ้าไหม กำไร สร้อยคอ เป็นต้น เพื่อนักท่องเที่ยวสามารถซื้อเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วยรวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องสุขา ตู้กรอกนำ้ดื่ม ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ จุดประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวครับ

นิทรรศการเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9

ภาพจำลองพระบรมมหาราชวัง                                                                                    

จุดชมทิวทัศน์ถนนราชดำเนินกลาง                                                                                       

      สถานที่แห่งสุดท้าย นั่นก็คือ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ นั่นเองครับ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนราชดำเนินกลางใกล้ๆกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในลักษณะ Interactive Self-learning ถ้าใครขึ้นไปชั้นบนสุดของอาคารจะได้ชมทิวทัศน์รอบๆถนนราชดำเนินกลาง ได้เห็นอาคารสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและร่วมสมัยจำนวนหลายแห่ง อาทิ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อาคารเทเวศประกันภัย สาขาราชดำเนิน อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ฯลฯ ภายในนิทรรศการจะแสดงเรื่องราวต่างๆ เช่น การใช้ชีวิตในวังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  อาหารชาววังในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประวัติและความเป็นมาของพระบรมมหาราชวัง ลำดับราชวงศ์จักรีไทย เป็นต้น ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมนิทรรศการเรื่องราวต่างๆได้ตามความเหมาะสมรวมทั้งนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้เช่นกัน  ภายในอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย ได้แก่ ห้องสมุด ร้านกาแฟ true coffee ร้านค้าขายสินค้าที่ระลึก ห้องสุขา ฯลฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความสะดวกครบครันอีกด้วยครับ

ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์                                                                                    

       นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญอีกหลายแห่ง อาทิ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนข้าวสาร ตลาดบางลำพู ฯลฯ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางไปยังสถานที่เหล่านั้นได้ตลอดเวลาครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับเรื่องที่ผู้เขียนมาบรรยายในวันนี้ หวังว่าผู้อ่านคงจะชอบบทความเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับ ถ้าใครมีโอกาสก็สามารถไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์กันได้เลยครับโดยผู้อ่านสามารถเลือกวิธีการเดินทางได้หลายวิธี เช่น รถโดยสารประจำทาง เรือ รถไฟฟ้าใต้ดิน ฯลฯ ตามความสะดวกนะครับ หากบทความเรื่องนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ผู้เขียนขออนุญาตจบการเขียนบรรยายแล้วนะครับ ขอบคุณครับ

ภาพปกโดยนักเขียน

ภาพถ่ายโดยนักเขียน

 

อยากไปเที่ยวไหนหรือเปล่า? หาข้อมูลที่เที่ยวสุดปังได้ที่ App TrueID โหลดเลย ฟรี !

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด