คัดลอกลิงค์

บันเทิง

“เพื่อนรัก”  กับการติดอยู่ในโครงสร้างสังคมที่มีเพียงความเป็นชายและความเป็นหญิง

K.N.
K.N.
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก K.N.
แจ้งตรวจสอบ
“เพื่อนรัก”  กับการติดอยู่ในโครงสร้างสังคมที่มีเพียงความเป็นชายและความเป็นหญิง

แท้จริงแล้วอาจไม่ใช่ชายหรือหญิงในสังคมที่กีดกั้นเพศทางเลือกเสมอไป  บางครั้งอาจจะเป็นที่ตัวของเราเองหรือเปล่า...ที่ไม่อาจก้าวข้ามโครงสร้างเหล่านั้น  ยังคงกลัวที่จะเปิดเผย  และยังติดอยู่ในกรอบของสังคม

บางส่วนจากมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อนรัก

                                                                  The Parkinson - เพื่อนรัก (Dear Friend) | (OFFICIAL MV)

 

บางส่วนจากมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อนรัก                                                                   The Parkinson - เพื่อนรัก (Dear Friend) | (OFFICIAL MV)

                 เคยได้มีโอกาสฟังเพลงของวง  The Parkinson  ในเพลง  เพื่อนรัก (Dear  Friend)  ในเนื้อหาของเพลงเองหรือ  background  ต่าง ๆ ของผลงานเพลงอาจจะมีเรื่องอื่น ๆ ที่เจ้าของผลงานตีความและนำเสนอ  แต่ในกรณีนี้ขอยกมาเป็นกรณีศึกษา  สิ่งที่เราเห็นจากมิวสิควิดีโอคือตัวเอกของเรื่องเป็นบุคคลผู้ผ่าตัดแปลงเพศจากเพศสรีระกำเนิดชายมาเป็นหญิง  ต่อมาหลงรักเพื่อนสนิทซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งเพศสรีระและเพศภาวะ(เป็นไปตามโครงสร้างสังคมที่มีความเป็นชายและความเป็นหญิง)  ประเด็นปัญหาเกิดขึ้น  นอกจากอุปสรรคเรื่องความเป็นเพื่อนแล้วก็คือเรื่องของเพศ  เนื้อหาของมิวสิควิดีโอไม่ได้นำเสนอว่าตัวผู้หญิงแท้ในเรื่องเป็นผู้ที่ติดอยู่ในกรอบโครงสร้างความเป็นชายและความเป็นหญิงในสังคมหรือไม่  แต่ตัวของหญิงที่เป็นเพศทางเลือกกลับแสดงออกถึงความมีปัญหามากที่สุดในเพศสรีระของตัวเอง  ด้วยสรีระที่กลายเป็นหญิงไปแล้วเป็นไปได้ว่าอาจทำให้คิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับเพื่อนสนิทที่เป็นหญิง  จนนำไปสู่การอยากกลับไปสู่เพศกำเนิดหรือเพศชาย  ทั้งนี้อาจมีเรื่องของความขัดแย้งระหว่างความต้องการที่จะแสดงออกเรื่องรูปลักษณ์ทางเพศซึ่งสวนทางกับความต้องการเรื่องคู่ครอง  ความขัดแย้งดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  แท้จริงแล้วอาจไม่ใช่ชายหรือหญิงในสังคมที่กีดกั้นเพศทางเลือกเสมอไป  บางครั้งอาจจะเป็นที่ตัวของเราเองหรือเปล่าที่ไม่อาจก้าวข้ามโครงสร้างเหล่านั้น  ยังคงกลัวที่จะเปิดเผย  และยังติดอยู่ในกรอบของสังคม  หากตัวเอกในมิวสิควิดีโอเพลงกล้าที่จะพูดเป็นต้นว่า  ฉันเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้หญิงแล้วยังไง...ใช่ว่าฉันต้องรักผู้ชายเสมอไป 

Advertisement

Advertisement

บางส่วนจากมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อนรัก                                                                   The Parkinson - เพื่อนรัก (Dear Friend) | (OFFICIAL MV)

                ความเป็นชายและความเป็นหญิงที่ครอบงำสังคมให้เกิดข้อจำกัดแก่เพศทางเลือกอื่น ๆ แน่นอนว่ามันมีปัจจัยภายนอกที่ยากจะควบคุมมากมาย  แต่สิ่งหนึ่งของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ก็คือการไม่ติดอยู่ในโครงสร้างสังคมที่มีเพียงความเป็นชายและความเป็นหญิงเพียงเท่านั้น  เราไม่ควรต้องเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกเพื่อตอบสนองความถูกต้องเหมาะสมตามที่สังคมกล่าว  สิ่งนั้นควรมาจากความต้องการของเราซึ่งเป็นไปโดยอิสรเสรี  เคารพความเป็นตัวเองและเคารพความเป็นคนอื่น  การก้าวข้ามผ่านโครงสร้างทางสังคมคือการให้ค่าความเป็นมนุษย์รูปแบบหนึ่งที่เท่าเทียมกัน  ไม่ใช่แค่ชายและหญิงเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ยืนเคียงข้างกัน  บางครั้งอาจเป็นเพศอื่น ๆ ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่ปรารถนาที่จะได้รักและเป็นตัวเองอย่างมีความสุขเช่นเดียวกัน

Advertisement

Advertisement

 

แหล่งอ้างอิง  :    The Parkinson. (2019, October 31).  เพื่อนรัก (Dear Friend) [Video file].  Video posted to https://www.youtube.com/watch?v=EPZfaGPP3cA

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด