ความรู้

เราต่างคือแหล่งเรียนรู้ของกันและกัน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เราต่างคือแหล่งเรียนรู้ของกันและกัน

เ ร า ต่ า ง คื อ แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ข อ ง กั น แ ล ะ กั น

ตั้งแต่หินแหลมชิ้นแรก จนถึงดาวเทียมดวงล่าสุด สรรพสิ่งในโลกใบนี้ล้วนเกิดขึ้นจากมนุษย์ เกิดจากการเรียน เพื่อรู้ แล้วนำความรู้ไปสร้างสิ่งหนึ่ง และสิ่งหนึ่ง และอีกสิ่งหนึ่ง

a1

[ ภาพโดย Michal Jarmoluk จาก Pixabay ]

เพราะเกรงว่าคนรุ่นต่อไปจะนำความรู้ไปพัฒนาต่อไม่ได้ มนุษย์จึงทำการ บันทึก ลงในอุปกรณ์ตามยุคสมัยแล้วเก็บรักษาในกล่อง เมื่อมีจำนวนมากขึ้นจึงเพิ่มกล่อง จนกลายเป็นตู้ จนกลายเป็นสิบตู้ และจนกลายเป็น ห้องสมุด

a2

[ ภาพโดย Pexels จาก Pixabay ]

a3[ ภาพโดย Gerd Altmann จาก Pixabay ]

แต่แหล่งเรียนรู้ไม่ได้แค่มาจากสิ่งที่ถูกบันทึก มันไม่ได้แคบอยู่ในหนังสือ โรงเรียน ห้องสมุด ห้องอบรม พูดอีกอย่างได้ว่าแหล่งเรียนรู้อาจไม่ใช่ตำรา ไม่ใช่สถานที่ และการเข้าสู่แหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่ไม่มีการเช็คชื่อ นั่นจึงทำให้เราไม่ต้องโดดเรียน

Advertisement

Advertisement

ตัว มนุษย์ ต่างหากที่เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง ผู้รู้จะเป็นใครก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูก็ได้ อายุเท่าไหร่ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องแก่กว่าเราก็ได้ ขออภัยที่เอ่ยถึงอายุ แต่เป็นความจริงที่ครูมักอายุมากกว่านักเรียน โดยเฉพาะตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปลาย

หมายเหตุ : ไม่นับศึกษาผู้ใหญ่ที่สมัยนี้เรียกว่าการศึกษานอกโรงเรียน หรือ กศน.

a4[ ภาพโดย Sasin Tipchai จาก Pixabay ]

ทฤษฎีง่าย ๆ มีอยู่ว่า เพราะเรียนเราจึงรู้ เพราะรู้เราจึงทำได้ เพราะทำได้ซ้ำ ๆ เราจึงชำนาญ และเพราะชำนาญเราจึงเป็นองค์ความรู้ นี่คือจุดเริ่มต้นของการที่มนุษย์เป็นแหล่งเรียนรู้

ถ้า เราอยากทอดกล้วยแขกให้กรอบนอกนุ่มใน ที่กินตอนไหนก็ไม่แข็งแม้จะผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้ว วิธีที่ทันสมัยที่สุดคือเปิด Youtube แต่วิธีที่ง่ายกว่าคือเดินไปหาแม่ค้ากล้วยทอดที่มีคุณภาพตามนั้น

Advertisement

Advertisement

หรือถ้า เราดู Youtube บ่อย ๆ จนวันหนึ่งนึกอยากเป็น Youtuber ขึ้นมา เราถ่ายคลิปเป็นแต่ไม่มีความรู้เรื่องการตัดต่อแม้แต่น้อยนิด วิธีง่าย ๆ คือเปิด Youtube ดูคลิปสอนการตัดต่อ แต่ดีกว่านั้นคือ เข้า Internet Café แล้วส่ายสายตาไปทั่ว ๆ เราอาจพบเด็กระดับประถมกำลังตัดต่อคลิประดับ Advanced หากพบว่าตัวเองตาค้าง นั่นหมายถึงเราเจอแหล่งเรียนรู้ชั้นเยี่ยมเข้าแล้ว

a5

[ ภาพโดย Eak K. จาก Pixabay ]

และโดยไม่รู้ หรือโดยไม่คิด หรือโดยคาดไม่ถึง เมื่อเราทอดกล้วยแขกได้ตามต้องการ หรือ เรากลายเป็น Youtuber ที่ได้รับรางวัลตัดต่อภาพยอดเยี่ยม หรือได้แค่รางวัลชมเชย หรือเก่งแต่ไม่เคยส่งงานเข้าประกวดก็เถอะ ตัวเราก็จะกลายเป็น แหล่งเรียนรู้ ของผู้อื่นไปโดยปริยาย ไม่ว่าจะอยากเป็นหรือไม่ก็ตาม

แต่ไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นนะผมว่า

a6[ ภาพโดย succo จาก Pixabay ]

Advertisement

Advertisement

*[ ภาพปกโดย Gerd Altmann จาก Pixabay ]

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์