คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เรียนฟรีอยู่บ้านกับ 15 วิชาชีพ ช่วงอยู่บ้านไร้ โควิด -19

Aladin30
Aladin30
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Aladin30
แจ้งตรวจสอบ
เรียนฟรีอยู่บ้านกับ 15 วิชาชีพ ช่วงอยู่บ้านไร้ โควิด -19

แหล่งที่มาของภาพปก:pixabay

วันนี้ผู้เขียนมีข่าวดีมาบอกสำหรับใครที่ว่างงานต้องการหาความรู้หรือต้องการเพิ่มทักษะในวิชาชีพที่มีประโยชน์ทำในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้านตามโครงการของฝ่ายรัฐบาล อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  เปิดหลักสูตร เรียนฟรี 15อาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบของวิดีโอ มีอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ทั้ง 15 สาขาวิชา ซึ่ง 15 สาขามีดังนี้นะครับ


1. ช่างซ่อมรถยนต์  การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์

2. ช่างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์  มีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี ตอน การวิเคราะห์อาการเสียของภาคจ่ายไฟ, ภาคจูนเนอร์, ภาค Video, ภาค Vertical , ภาค Horizontal, ภาคเสียง Audio ,วิเคราะห์ระบบควบคุมการทำงานและการปรับโหมดบริการ

Advertisement

Advertisement

3. การประกอบอาหารไทย มีรายละเอียดดังนี้

เมนูอาหารไทยยอดนิยม ทั้งหมด 10 ชนิดได้แก่ พะแนง ,ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ,หมูหรือเนื้อสะเต๊ะ ,ยำเนื้อย่าง ,ต้มข่าไก่ ,แกงเผ็ดเป็ดย่าง ,หมูหรือไก่ผัดกระเพรา ,ผัดไทย ,แกงเขียวหวานไก่ ,ต้มยำกุ้งและสังขยาปาท่องโก๋เกลียว

พ่อครัว แม่ครัวแหล่งที่มาของภาพ: Pixabay

4. ช่างเครื่องปรับอากาศ มีรายละเอียดดังนี้

การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตอน ประเภทของเครื่องปรับอากาศ ,ส่วนประกอบและหลักการทำงาน ,เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจซ่อม ,ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุดคอยล์ร้อน ,ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุดคอยล์เย็นและการวิเคราะห์ปัญหาเครื่องปรับอากาศ

5. ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น ตอน การอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ,ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 1 – 10 ,ระดับกลาง ตอนที่ 1 – 5 และ ระดับสูง ตอนที่ 1 – 10

Advertisement

Advertisement

6. ภาษาเกาหลี  ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น ตอนการอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ ,ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น ตอนที่ 1 – 10

7. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้นตอนที่ 1 – 10 ,ระดับกลาง ตอนที่ 1–10และระดับสูงตอนที่ 1– 10

ภาษาอังกฤษแหล่งที่มาของภาพ: Pixabay

8. ช่างพ่นสีรถยนต์ มีรายละเอียดดังนี้

การเตรียมพื้นผิวเพื่อการพ่นสี  ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว ขั้นตอนสีพื้นเกาะเหล็ก ขั้นตอนสีโป้ว ขั้นตอนสีรองพื้น การพ่นสีเพื่อซ่อมเฉพาะจุดและซ่อมทั้งคัน ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ การเตรียมผิวงานเพื่องานพ่นสีพื้น เทคนิคการพ่นสีทับหน้า เทคนิคการขัดสี และ เทคนิคการพ่นสารกันสนิม

Advertisement

Advertisement

ช่างพ่นสีแหล่งที่มาของภาพ: Pixabay

9. ช่างไฟฟ้าในอาคาร

แนะแนวอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

เกณฑ์วัดระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากไฟฟ้า

อุปกรณ์การทำงานและการแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า

ลักษณะทางไฟฟ้า

การอ่านแบบวงจรไฟฟ้าและการเลือกใช้ชนิดของสายไฟ

การใช้งานมัลติมิเตอร์ไฟฟ้า

อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน

อุปกรณ์ตัดไฟฟ้ากระแสเกินและการป้องกัน

10. อาชีพอิสระ ( ทำดอกไม้จันทน์  ปั้นโอ่ง  เดคูพาจ ) วิธีทำดอกไม้จันทน์ ,ปั้นโอ่งซีเมนต์และการผนึกรูปภาพบนชิ้นงานไม้

11. ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ในการเชื่อม หลักการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือและวิธีการเชื่อมแบบต่าง ๆ

12. ช่างขับรถยก การตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมตัวก่อนการขับรถยก ,การขับรถอย่างปลอดภัย ,การขับรถยกเข้าตักสิ่งของและการบำรุงรักษารถยก

13. ช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คและไมโครคอมพิวเตอร์ ความรู้และปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ ,การประกอบชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ,การใส่และต่อสายพาวเวอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์

14. ช่างเชื่อมไฟฟ้า การเชื่อมไฟฟ้าในลักษณะต่าง ๆ

ช่างเชื่อมแหล่งที่มาของภาพ: Pixabay

15. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ซึ่งจะสอนเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและตรวจซ่อมรถมอเตอร์ไซด์แบบ 4 จังหวะซึ่งมีทั้งหมด 4 ตอน

 


ใครที่สนใจหรืออยากจะเข้าไปเรียน ไม่ต้องลงทะเบียนอะไร และไม่เสียค่าใช้จ่าย แค่ท่านมีความสนใจที่จะเรียนหรืออยากหาความรู้ไว้เพื่อไปประกอบอาชีพตามวัตถุประสงค์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ใครที่มีความสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://eit.dsd.go.th/dsdtraining.php ของกระทรวงแรงงาน

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด