ความรู้

โปรแกรมเมอร์ คือใครและทำอะไรบ้าง?

8.3k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
โปรแกรมเมอร์ คือใครและทำอะไรบ้าง?

โปรแกรมเมอร์ (Programmer) หรือ “นักเขียนโปรแกรม” โดยที่โปรแกรมเมอร์ หรือนักเขียนโปแกรมคนแรกของโลกนั้น หลายท่านคงไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นผู้หญิง เธอชื่อ Lady Augusta Ada Byron, Countess of Lovelace  (เอดา ไบรอน เลิฟเลซ) เกิดที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ 2358 เป็นบุตรสาวของ Lord Byron (ลอร์ด ไบรอน) โดยสิ่งที่ เอดา ไบรอน เลิฟเลซเธอทำและสามารถเปลี่ยนโลกได้นั้นมีมากมายยกตัวอย่างเช่น เป็นผู้ช่วยในการสร้างภาษาสำหรับเครื่องวิเคราะห์ (analytical engine) และสิ่งที่โปรแกรมเมอร์ทุกท่านจะต้องเคยใช้เทคนิค หรือคำสั่งวนรอบ หรือที่โปรแกรมเมอร์เรียกกันว่า การวนลูป (Loop) ก็เกิดจาก เอดา ไบรอน เลิฟเลซ เธอเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้เครื่อง สร้างภาษาสำหรับเครื่องวิเคราะห์ให้ทำงานอยู่ตลอดเวลา และหลังจากนั้นไม่นานเธอก็เสียชีวิตจากโรคมะเร็งมดลูกในปี ค.ศ 1852 เธอนับเป็นผู้ที่คิดค้นภาษาในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในยุคแรก ๆ รวมถึงเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกด้วยเช่นกันภาพประกอบจาก วิกิพีเดีย https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%8Bภาพประกอบจาก วิกิพีเดีย

Advertisement

Advertisement

โปรแกรมเมอร์นั้นมีหน้าที่หลักคือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องใช้ผู้ที่เชี่ยวชาญอย่างมาก เพราะงานในด้านนี้มีความยากในการเขียน Code หรือ “ชุดคำสั่ง” ให้โปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ทำงานได้ และมีความผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่มีข้อผิดพลาดเลย ปัจจุบันนั้นเป็นอาชีพที่รายได้สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของอาชีพในปัจจุบัน เพราะทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น กำลังเข้าสู่ยุคที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี หรือการใช้ชีวิตประจำวันก็เช่นเดียวกัน

ภาพประกอบจาก unsplash การเขียน Codeภาพประกอบจาก unsplash

โปรแกรมเมอร์ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ System Programmer , Application Programmer , Web Programmer

ภาพประกอบจาก unsplashภาพประกอบจาก unsplash

Web Programmer หรือ Web Developer คือนักพัฒนาระบบที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำมาใช้กับเว็บไซต์เป็นหลัก โดยภาษาที่ใช้ในการเขียนนั้นก็คือ html , CSS , Javascript , PHP อื่น ๆ อีกมากมายแต่หลัก ๆ แล้วก็ใช้ภาษาที่กล่าวข้างต้นเป็นส่วนใหญ่ และระบบฐานข้อมูลที่นิยมนำการใช้กับเว็บไซต์ก็คือ mysql เพราะไม่มีค่าใช้จ่าย

Advertisement

Advertisement

Web Programmer มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมได้หลายด้านเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์  อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมทางการเงินอุตสาหกรรมการแพทย์ หรือนำไปประยุกต์กับอุตสาหกรรมอิ่น ๆ ได้อีกมากมายโดยเงินเดือนของสายงานนี้นั้นส่วนใหญ่พิจารณาตามความสามารถของแต่ละบุคคล สำหรับผู้ที่พึ่งจบการศึกษาเงินเดือนก็อาจจะน้อยกว่าผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วแต่ก็ถือว่ายังสูงอยู่ เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก

ภาพประกอบจาก unsplashภาพประกอบจาก unsplash

Application Programmer หรือ Software Developer คือนักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และเขียน หรือสร้างโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่ใช้ทั้งกับ สมาร์ทโฟน และ คอมพิวเตอร์ โดยภาษาที่ใช้ในการเขียนนั้นก็คือ Swift , Java , C# , Objective C , Kotlin และอื่นๆ อีกมากมาย โดยภาษาที่ใช้ในการเขียนนั้นจะแบ่งออกไปอีกคือ Swift กับ Objective C จะใช้เขียนในส่วนของ IOS หรือ OS x ของ Apple ส่วน Java กับ Kotlin และ C# นั้นจะใช้เขียนในส่วนของ Android

Advertisement

Advertisement

Application Programmer มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมได้หลายด้านเช่นอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการบริการ อุตสาหกรรมการขนส่ง โดยเงินเดือนของสายงานนี้นั้นจะพิจารณาตามความสามารถของแต่ละบุคคล สำหรับผู้ที่พึ่งจบการศึกษาเงินเดือนก็อาจจะน้อยกว่าผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วแต่ก็ถือว่ายังสูงอยู่ แต่ถ้าท่านมีประสบการณ์เป็นอย่างสูงเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นมากตามประสบการณ์นั้นเช่นกัน

ภาพประกอบโดย ผู้เขียนภาพประกอบโดย นักเขียน

System Programmer คือนักเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Operating System (OS) ให้คำปรึกษาและแก้ไขระบบเมื่อเกิดปัญหา ตัวอย่างระบบปฏิบัติการที่เราใช้กันเป็นประจำทุกวันเช่น IOS , Mac OS ,  Android ซึ่งเป็นสายงานที่ยาก และมีความต้องการสูง โดยภาษาที่ใช้ในการเขียนนั้นก็คือ Assembly , Pascal , C และอื่นๆ ซึ่งเป็นภาษาที่มีความยากอย่างมากในการทำความเข้าใจ

System Programmer มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมได้หลายด้านเช่นอุตสาหกรรมผู้ผลิดเครื่องจักรอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอากาศยานต์ และอื่น ๆ ที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยเงินเดือนของสายงานนี้นั้นจะค่อนข้างสูง แต่ก็จะพิจารณาตามความสามารถของแต่ละบุคคลโดยส่วนใหญ่สายงานนี้จะรับผู้ที่ชำนาญในด้านนี้โดยเฉพาะ ทำให้มีความขาดแคลนโปรแกรมเมอร์ในด้านนี้เป็นอย่างสูงเป็นผลให้เงินเดือนในสายงานนี้ก็สูงมากด้วย


ข้อดีของสายงานโปรแกรมเมอร์ก็คือ มีเงินเดือนที่ค่อนข้างสูง  ,  มีอิสระในการทำงาน  , ทำให้คิดเป็นระบบ ,  ฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ,        ความสนุกในการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ

ข้อเสียของสายงานโปรแกรมเมอร์ก็คือ ความกดดันค่อนข้างสูง , แบกรับภาระหลายอย่างคนเดียว , ความเครียดจากปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน


ภาพหน้าปกโดย นักเขียน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์