ความรู้

ไม่เก่งคณิตเรียนบัญชีได้ไหม..?

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ไม่เก่งคณิตเรียนบัญชีได้ไหม..?

ไม่เก่งคณิตเรียนบัญชีได้ไหม..?

เป็นที่น่าสงสัยสำหรับน้องๆที่กำลังจะจบระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย ที่กำลังจะได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. ปวส.หรือ ปริญญาตรี สำหรับน้องๆที่สงสัยว่าเรียน “บัญชี” ต้องเก่งคณิตไหมและต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง เรียนแล้วเรียนจบทันเพื่อนไหม เรียนแล้วจะรอดไหม  บทความนี้มีคำตอบสำหรับท่านที่สงสัย ว่าไม่เก่งคณิตเรียนบัญชีได้ไหม

เราชื่อ ไข่ดาว (นามสมมุติ ปัจจุบัน 34 ปี ที่เคยเรียน บัญชี ตั้งแต่ระดับชั้น ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ก่อนที่จะตัดสินใจไปเรียน “บัญชี” มีคำถามเช่นกันว่าไม่เก่งคณิตแล้วจะเรียนบัญชีได้ไหม ตามจริงก่อนที่จะตัดสินใจเรียน “บัญชี” ได้ไปสมัครเรียน “ช่างยนต์” แต่ด้วยเมื่อหลายสิบปีก่อนการเปิดรับสมัครนักเรียน "สาขาช่างยนต์" ยังไม่มีนโยบายรับนักเรียนหญิง จึงต้องเปลี่ยนไปสมัคร  “สาขาช่างไฟฟ้า”  และ “สาขาอิเล็กทรอนิกส์” รอบนี้ก็เช่นเดิมไม่มีผู้หญิงสมัครทางวิทยาลัยปฏิเสธที่จะรับเราไป สุดท้ายไม่มีสาขาอื่นที่ต้องลงเรียนแล้วเต็มทุกสาขายกเว้น "สาขาบัญชี" ที่ยังไม่เต็ม ตอนที่สมัครเรียนวันนั้นคิดว่าไหนๆก็เสียเวลามาสมัครเรียนแล้วต้องได้ที่เรียนจะไม่อ้ายเพื่อนที่มาสมัครพร้อมกัน และไม่ต้องตอบคำถามครูที่โรงเรียนอีก

Advertisement

Advertisement

หลังจากสมัครเรียนได้ 1 อาทิตย์ต้องไปสอบเข้าเพื่อที่จะได้เรียนอยู่ห้องอะไร สิ่งแรกคือ ในหัวเราไม่เก่งคณิตแล้วจะเรียนได้ไหม จะเรียนรอดไหม จะเรียนทันเพื่อนไหม กลัวถ้าเรียนไม่ได้ต้องเสียเวลาไปอีก 1 ปี สุดท้ายก่อนไปสอบได้บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรถ้าเรียนไม่รอดถือเป็นประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งไม่ประสบผลสำเร็จ

หลังจากทางโรงเรียนประกาศผลเราได้เรียนห้อง 2  วันแรกที่ไปเรียนในห้องมีทั้งหมด 55 คน พอเรียนได้ 1 เทอมเหลือ 24 คน และมีนักเรียนชายมาเรียนเลย  วิชาแรกที่ได้เรียนปี1เทอม1 "การบัญชีเบื้องต้น 1" เรียน  สมการบัญชี  หมวดบัญชี  สินทรัพย์  หนี้สิน ทุน (ส่วนของเจ้าของ)  รายได้  ค่าใช้จ่าย สมุดรายวันทั่วไป การบันทึกรายการค้าเดบิต เครดิต ในหัวตอนนั้น เริ่มท้อแล้ว ไม่อยากไปเรียนแล้ว คิดอยู่นานจะออกดีหรือเรียนต่อดี ถ้าจะออกแล้วจะไปทำอะไรได้ ยอมทนเรียนจนจบ ปวช. ต่อระดับชั้น ปวส. และต่อด้วยระดับปริญญาตรี จากสิ่งที่เราไม่ชอบ และกลัวทำให้เราชอบและคิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้เรียนในสาขาบัญชี

Advertisement

Advertisement

เรียนบัญชีเก่งคณิตไหม

การเรียนบัญชีไม่จำเป็นต้องเก่งคณิต เพราะเวลาเรียนหรือเวลาสอบ ต้องใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณ ไม่จำเป็นต้องเก่งคณิต แต่ต้องใช้ความจำในการจำเนื้อหา สูตรต่างของบัญชี ซึ่งแต่ละคนจะมีเทคนิคการจำที่แตกต่างกันไป

เรามาดูว่าทำไหมเรียนบัญชีต้องเก่งด้านการจำเพราะบัญชีแต่ละวิชาจะมีสูตรการคำนวณที่ไม่เหมือนกันเรามาดูว่าไม่เหมือนกันอย่างไร

เรียนบัญชี ต้องเรียนอะไรบ้าง โดย ปลาทูเรียนบัญชี ต้องเรียนอะไรบ้าง โดย ปลาทู

วิชาบัญชีที่ต้องเรียนในระดับชั้น ปวช.

สำหรับวิชาบัญชีในระดับชั้น ปวช.1 – ปวช.3 จะมีทั้งหมด 11 รายวิชา หรือ 11 ตัว   การบัญชีเบื้องต้น 1   การบัญชีเบื้องต้น 2  การเงินส่วนบุคคล  การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน   การบัญชีห้างหุ้นส่วน   การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   การบัญชีบริษัทจำกัด   การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ  การบัญชีกับคอมพิวเตอร์  การบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ

Advertisement

Advertisement

สมการบัญชี โดย ปลาทูสมการบัญชี โดย ปลาทู

วิชาบัญชีที่ต้องเรียนในระดับชั้น ปวส.

สำหรับวิชาบัญชีในระดับชั้น ปวส.1 – ปวส.2 จะมีทั้งหมด 16 รายวิชา หรือ 16 ตัว  การบัญชีการเงิน  บัญชีภาษีอากร  การบัญชีชั้นกลาง1  การบัญชีชั้นสูง 1  ระบบบัญชี  โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี  การบัญชีชั้นกลาง 2  การบัญชีต้นทุน 2   การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน   การบัญชีรัฐบาล   การบัญชีต้นทุน 2   การบัญชีชั้นสูง 2  การบัญชีภาษีอากร  การสอบบัญชี  การเงินธุรกิจ

หมวดบัญชี โดย ปลาทูหมวดบัญชี โดย ปลาทู

วิชาบัญชีที่ต้องเรียนในระดับชั้น ปริญญาตรี

สำหรับวิชาบัญชีในระดับปริญญาตรี  ปี1 – ปี 3 จะมีทั้งหมด 18 รายวิชา หรือ 16 ตัว (ทางผู้เขียนเรียนแค่ 3 ปี) เพราะเทียบวิชาเสรีบางรายวิชา ปวส.   หลักการบัญชีขั้นต้น 1   หลักการบัญชีขั้นต้น2  การเงินธุรกิจ  การบัญชีชั้นกลาง 1   การภาษีอากร 1  การบัญชีต้นทุน 1  การบัญชีต้นทุน 2  การบัญชีชั้นกลาง 2.  ระบบบัญชีสารสนเทศทางการบัญชีระบบบัญชีการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  การบัญชีต้นทุน 2  การภาษีอากร 2  โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี   การบัญชีชั้นสูง 1  รายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน  การบัญชีชั้นสูง 2  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  การภาษีเฉพาะกิจการ

สาเหตุของเราที่ไม่ได้เรียน 3 ปี เนื่องจากเรียนภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ไม่สามารถเทียบหน่วยกิตได้ทำให้ต้องเรียน 3 ปี

จะเห็นได้ว่ารายวิชาแต่ละวิชาที่เรียนจะเริ่มจากระดับง่าย ไปจนถึงระดับยาก ประสบการณ์เราที่ได้เรียนวิชาบัญชีมา วิชาง่ายที่ที่สุดคือการบัญชีเบื้องต้น1 และที่ยากและยากมากสำหรับคนที่เรียนบัญชี เป็นวิชาที่ผู้ที่เรียนบัญชีต้องเรียนซ้ำ ติด F กันบ่อยที่สุด เป็นวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 และการบัญชีชั้นสูง 2 หวังความบทความนี้จะเป็นแนวทางสำหรับใครที่สงสัยว่าเรียนบัญชียากไหมต้องเก่งคณิตไหม

ตันทุนขาย โดย ปลาทูตันทุนขาย โดย ปลาทู

ภาพทั้งหมด โดย ปลาทู

*STAR COVER"อย่ามัวแต่ดูมาดังกัน"*

ทรูไอดีคอมมูนิตี้ ขอชวนทุกคนมาสนุกโคฟเวอร์ พร้อมลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 7,000 บาท (5 รางวัล) โคฟคนที่ใช่ ไลค์คนที่ชอบ`ร่วมสนุกได้ที่ ทรูไอดีคอมมูนิตี้ ห้อง cover บนแอปทรูไอดี`

trueCover

คลิกเลย >> https://ttid.co/UAnK/7y9jfqkq

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3O1cmUQ

ร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 - วันที่ 3 สิงหาคม 2565

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์