คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

ไหว้พระดี วัดดัง ฝั่งธนบุรี " วัดอินทาราม อนุสรณ์สันติสถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "

1.4k
พัฒโนทัย
พัฒโนทัย
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก พัฒโนทัย
แจ้งตรวจสอบ
ไหว้พระดี วัดดัง ฝั่งธนบุรี  " วัดอินทาราม อนุสรณ์สันติสถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "

หากเอ่ยถึงวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาคู่กับเมืองธนบุรี  หนึ่งในนั้นต้องมี “วัดอินทาราม” รวมอยู่ด้วย  เพราะเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เดิมชื่อ “วัดบางยี่เรือนอก” แต่ไม่ปรากฏว่าใครสร้าง และสร้างมาแต่ครั้งใด   เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินฯทรงตั้งเมืองธนบุรีขึ้นเป็นราชธานี และปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์  ได้เคยเสด็จประพาส จึงได้ทรงประสบว่าเป็นวัดที่มีความสงบวิเวก เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม จึงได้มีพระราชศรัทธาทำนุบำรุง  ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งศาสนวัตถุและศาสนสถานครั้งใหญ่ แล้วจึงทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ

ภาพเจดีย์สลับกับกุฏิพระพุทธองค์ทั้ง ๔ หลัง  โดย. ผู้เขียน                                       เจดีย์ 2 องค์ สลับกับกุฏิพระพุทธองค์ 4 หลัง  ภายในวัดอินทาราม   ภาพโดย.ผู้เขียน 

ในคราวที่ว่างเว้นจากงานราชกิจ พระองค์ทรงอุทิศเวลาเสด็จมาประทับแรมทรงศีล และปฏิบัติพระกรรมฐาน ณ วัดอินทารามอยู่เนืองๆ หลายวาระด้วยกัน โดยมีพระแท่นบรรทม(เตียงนอน) เป็นอนุสรณ์หลักฐานยืนยัน  ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วิหารเล็ก) ภายในวัดอินทารามพระแท่นบรรทมสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ  ภาพโดย.ผู้เขียน

Advertisement

Advertisement

                                            พระแท่นบรรทมสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ภายในพระวิหารเล็ก   ภาพโดย. ผู้เขียน

นอกจากนี้ วัดอินทาราม ยังเคยใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้แก่ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง กรมพระพิทักษ์เทพามาตย์  พระราชชนนีในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และยังเคยใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพเจ้านายและบุคคลสำคัญในสมัยกรุงธนบุรีหลายท่าน เช่น  กรมขุนอินทรพิทักษ์  พระยาสุโขทัย  พระยาพิชัยไอยสวรรค์  เจ้าจอมมารดาฉิมใหญ่ พระราชธิดาในรัชกาลที่ 1 เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

แต่สำคัญที่สุดคือ เป็นสถานที่ประดิษฐาน (ฝัง) พระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ พร้อมด้วยกรมหลวงบาทบริจา พระอัครมเหสีของพระองค์ท่าน  ต่อมา เมื่อมีการถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว ได้นำพระบรมอัฐิบรรจุไว้ในเจดีย์กู้ชาติทั้ง 2 พระองค์  ส่วนพระสรีรังคาร (เถ้าอัฐิ) ของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ได้นำไปบรรจุไว้ในพระพุทธรูปประจำรัชสมัยของพระองค์ท่าน คือ พระพุทธรูปฉลองพระองค์  ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารใหญ่  ภายในวัดอินทารามเช่นเดียวกันพระพุทธรูปฉลองพระองค์   ภาพโดย.ผู้เขียน

            พระพุทธรูปฉลองพระองค์ (องค์ใหญ่กลาง)  ภายในบรรจุพระสรีรังคาร ประดิษฐาน ณ พระวิหารใหญ่    ภาพโดย.ผู้เขียน

เจดีย์กู้ชาติ ๒ องค์  ภาพโดย.ผู้เขียน                               เจดีย์กู้ชาติ 2 องค์ บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ และพระอัครมเหสี   ภาพโดย.ผู้เขียน

Advertisement

Advertisement

พระบรมรูปทรงม้าสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ  ภาพโดย.ผู้เขียน                                        พระบรมรูปทรงม้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน้าพระวิหารเล็ก  ภาพโดย.ผู้เขียน

ดังนั้น  ใครที่อยากจะเดินทางมาชมวัด และสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์ และรำลึกถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงเคยนำไพร่ฟ้าประชาชนกอบกู้เอกราชของชาติไทยไว้  สามารถเข้าชมและสักการะได้ที่  พระวิหารสันติสถาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในวัดอินทาราม  เปิดตั้งแต่เวลา  08.00 – 17.00 น. ของทุกวัน

สำหรับการเดินทางมาก็แสนสะดวกสบาย มีรถเมล์ผ่านหน้าวัดหลายสาย อาทิ  สาย 4 ทั้งธรรมดา และปรับอากาศ , สาย 9 , สาย 43  , สาย 111 , สาย 175  ถ้าจะมารถไฟฟ้า BTS  สายหลักสีลม มาลงสถานีย่อยโพธิ์นิมิตร แล้วต่อมอเตอร์ไซด์รับจ้างมาไม่กี่อึดใจก็ถึงแล้ว  อ้อ เกือบลืมไป ย่านตลาดพลูที่มีร้านอาหารการกินขึ้นชื่อ อยู่ห่างจากวัดอินทารามแค่ประมาณสามป้ายรถเมล์เท่านั้น  ใครที่เป็นนักชิมไม่ควรพลาด เรียกได้ว่า มาเที่ยวไหว้ เที่ยวชม แล้วไปเที่ยวชิมต่อได้เลย  

 

เครดิตภาพ.  ภาพปกและภาพประกอบบทความทั้งหมด  ถ่ายโดยผู้เขียน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด