คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

ไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคลให้ชีวิต

C Lab
C Lab
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก C Lab
แจ้งตรวจสอบ
ไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคลให้ชีวิต

สำหรับใครที่กำลังวางแพลนพาครอบครัวไปทำบุญไหว้พระในช่วงวันหยุดนี้ และไม่อยากเดินทางไกล วันนี้เราได้รวบรวม 9 วัดในกรุงเทพฯ มาให้คุณได้พาครอบครัวไปสักการะบูชากัน ไปดูกันเลยว่ามีวัดอะไรบ้าง

1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)วัดพระศรีรัตนศาสดารามเริ่มที่วัดแรก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันว่าวัดพระแก้ว ประเดิมวัดแรกวัดพระแก้ว กราบไหว้สักการะบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร หรือพระแก้วมรกต เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต และครอบครัวอีกด้วย
ภาพจาก https://bit.ly/2uZxfMU


 

2. วัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวรารามมาต่อกันที่วัดที่สอง วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร และยังเป็นวัดที่มีคนเข้ามากราบไหว้สักการะบูชากันอย่างหนาแน่นทุกวัน ซึ่งวัดสุทัศนเทพวราราม เดิมชื่อวัดสุทธาวาส 
ภาพจาก https://bit.ly/2GkTBLp

Advertisement

Advertisement


3. วัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม

มาต่อกันที่วัดที่สาม วัดอรุณราชวรารามเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นวัดที่ประดิษฐานพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดที่มีความสวยงามมาก และเป็นวัดที่ไม่ว่าไทยหรือต่างชาติ ต่างอยากมาสัมผัสกับความวดงามของวัด และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ภาพจาก https://bit.ly/2vgyGH2


 

4. วัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตารามมาต่อกันที่วัดที่สี่ วัดระฆังโฆสิตารามเป็นวัดที่พลาดไม่ได้ ซึ่งวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นวัดที่เก่าแก่มากและเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย และในปัจจุบันวัดระฆังโฆสิตารามวรหาวิหาร มีนักท่องเที่ยวและผู้ที่ต้องการสักการะบูชาพระ ต่างเข้ามาขอพรกันเป็นจำนวนมาก
ภาพจาก https://bit.ly/36rVe4q


5. วัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหารมาต่อกันที่วัดที่ห้า วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร และยังเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯอีกด้วย วัดบวรนิเวศวิหาร ยังมีพระประทานที่เก่าแก่อีกมากมาย ที่ให้ผู้ที่สนใจมากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเป็นจำนวนมาก

Advertisement

Advertisement

ภาพจาก https://bit.ly/2NYZD8H


6. วัดเทพธิดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารมาต่อกันที่วัดที่หก วัดเทพธิดารามวรวิหาร เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมถนน มหาไชย 
เทพธิดารามวรวิหาร ( วัดเทพธิดาราม ) ตั้งอยู่ริมถนนมหาไชยใกล้วัดราชนัดดา หันหน้าออกสู่คลองรอบกรุง หรือ กำแพงพระนครด้านทิศตะวันออกในสมัยก่อน วัดเทพธิดารามวรวิหาร เป็นวัดที่มีการออกแบบการสร้างวัดแบบจีนที่งดงามมาก และมีผู้ที่เข้ามาสักการะบูชากันเป็นจำนวนมากอีกด้วย
ภาพจาก https://bit.ly/36ve37b


7. วัดอมรินทราวรวิหารวัดอมรินทราวรวิหารมาต่อกันที่วัดที่เจ็ด วัดอมรินทราวรวิหาร เดิมชื่อวัดบางหว้าน้อย ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งวัดอมรินทร์วรวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานของพระระเบียง และมีการสร้างพระอุโบสถอีกด้วย และผู้ที่สนใจเข้ามาสักการะ ก็สามารถเดินทางมากราบไหว้บูชากันได้

Advertisement

Advertisement

ภาพจาก https://bit.ly/2NUsMlh


8. วัดราชนัดดารามวรวิหารวัดราชนัดดารามวรวิหารมาต่อกันที่วัดที่แปด วัดราชนัดดารามวรวิหาร เป็นวัดที่มีการออกแบบก่อสร้าง โลหะปราสาท ที่มีความสวยงาม และมีการสร้างอุโบสถ ที่ให้นักท่องเที่ยวเจ้ามาสักการะบูชากัน

ภาพจาก https://bit.ly/2GmA5hz


9. วัดกัลยาณนิมิตรวัดกัลยาณนิมิตรมาต่อกันที่วัดที่เก้าวัดสุดท้าย วัดกัลยาณนิมิตร ถูกสร้างขึ้นในสมัย สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 วัดกัลยาณมิตร เป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต ซึ่งผู้ที่มาสักการะสามารถขอพระเพื่อพอพรเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตได้อีกด้วย 
เครดิตผู้เขียน


และนี่ก็คือ 9 วัด ที่เราแนะนำให้คุณได้พาครอบครัวไปสักการะบูชาพระรัตนตรัย และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว
ขอบคุณรูปภาพจาก Pixabay

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด