คัดลอกลิงค์

ความรู้

10 ลักษณะ : อาชญากรยิงกราดยิงฝูงชน

139
Nasnun
Nasnun
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Nasnun
แจ้งตรวจสอบ
10 ลักษณะ : อาชญากรยิงกราดยิงฝูงชน

จากการตั้งคำถามในคดี "สมคิด  ผอ.กอล์ฟ ไอซ์หีบเหล็ก"
นำไปสู่การถอดบทเรียนการกราดยิงฝูงชนใน “คดีจ่าคลั่ง” ซึ่งทางอาชญาวิทยาเรียกว่า 
การยิงกราดฝูงชน หรือ Mass shooting
หมายถึง การกราดยิงประชาชนมากกว่า 4 คนขึ้นไป
ในพื้นที่สาธารณะ เช่น ถนน ทางเดิน ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน หรือสวนสาธารณะ  

วันนี้เราจะมาถอดบทเรียนเหตุการณ์ "กราดยิงฝูงชนในประเทศสหรัฐอเมริกา" ผ่านหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ในมุมมองการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ ความผิดเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธ และการนำเสนอภาพ คุณลักษณะ
มูลเหตุปัจจัยของผู้กระทำความผิดในการก่อเหตุกราดยิงฝูงชน โดยผู้เชี่ยวชาญทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมไปพร้อมกัน

“La prisión que mejor rehabilita es la comunidad del convicto”

Dr. Grant Duwe นักอาชญาวิทยาชาวอเมริกัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยด้านการวิจัยของกรมราชทัณฑ์รัฐมินนิโซตา (Minnesota)

Advertisement

Advertisement

ศึกษาลักษณะของอาชญากรยิงกราดฝูงชน หรือที่เรียกว่า Mass Shooting พบว่ามีลักษณะ 10 ประการ ดังนี้

1. อาชญากรมักกล่าวหาว่า คนอื่นเป็นผู้สร้างปัญหาให้แก่ตนและมองหาเป้าหมายว่าสมควรถูกทำลาย 

                                   อาชญากร1

                                                                                          ที่มา : canva

2. อาชญากรมักมีอาการป่วยทางจิตเวท มีอาการหวาดระแวง หรือ
เป็นโรคจิตเภท (บางกรณีไม่รู้ว่าตนเองเป็นผู้ป่วยและไม่ได้รับการรักษา)

                                   อาชญากร2

                                                                                          ที่มา : canva

3. อาชญากรมักชอบอยู่คนเดียว ไม่ชอบเข้าสังคม
โดยทั่วไปชอบใช้ชีวิตคนเดียว ทำกิจกรรมคนเดียว หรือกับครอบครัว คนสนิท

Advertisement

Advertisement

                                  อาชญากร3

                                                                                              ที่มา : canva

4. อาชญากรมักวางแผนการก่อเหตุอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน
และส่วนใหญ่เป็นการเตรียมการล่วงหน้าเป็นอย่างดี

                                   อาชญากร4

                                                                                          ที่มา : canva

5. ก่อนการทำร้ายโจมตี อาชญากรจะก่อเหตุต่อเป้าหมายหลักก่อน
จากนั้นจะเลือกลงมือกับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง (ผู้บริสุทธิ์)

                              อาชญากร5

 

                                                                                          ที่มา : canva

6. ในระหว่างที่ก่อเหตุ อาชญากรจะมีอาการเครียดและกดดัน เช่น

Advertisement

Advertisement

ตกงานหรือผ่านความสูญเสียบางสิ่งบางอย่างในชีวิต

                                   อาชญากร6

                                                                                            ที่มา : canva

7. การล้างแค้นเป็นมูลเหตุจูงใจที่สำคัญในการก่อเหตุ อาชญากรจะมีความคิดและจินตนาการว่า “ตนเองไม่ได้รับความยุติธรรม”

                                    อาชญากร7

                                                                                      ที่มา : canva

8. อาชญากรจะมีอาวุธร้ายแรงเป็นจำนวนมาก
เช่น อาวุธมีด ปืน ระเบิด หรืออาวุธที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

                                   อาชญากร8

                                                                                      ที่มา : canva

9. เมื่อก่อเหตุแล้ว สุดท้ายอาชญากรจะมีแนวโน้มฆ่าตัวตายสูง

                                   อาชญากร9

                                                                                      ที่มา : canva

10. สำหรับคนรอบข้างที่รู้จักอาชญากรผู้ก่อเหตุ มักไม่คาดคิดว่า
...เขาจะกล้าทำสิ่งที่เกิดขึ้น...

                                    อาชญากร10

                                                                                     ที่มา : canva


แหล่งอ้างอิง

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม. "สัมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การกราดยิงหมู่ : มุมมองทางอาชญาวิทยาจากต่างประเทศสู่ประเทศไทย". คณะรัฐศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 15 กุมภาพันธ์ 2563. 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด