คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

2 วันปีใหม่ 63 เสียชีวิตแล้ว 109 คน เจ็บ 993 คน ศปถ.คุมเข้มอำเภอเสี่ยงอุบัติเหตุ

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
2 วันปีใหม่ 63 เสียชีวิตแล้ว 109 คน เจ็บ 993 คน ศปถ.คุมเข้มอำเภอเสี่ยงอุบัติเหตุ

กรุงเทพฯ – ศปถ.สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 2 วัน เทศกาลปีใหม่ 2563 เกิดอุบัติเหตุ 974 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 109 คน บาดเจ็บ 993 คน ประสานจังหวัด เน้นเฝ้าระวังอำเภอเสี่ยงอุบัติเหตุระดับสีแดงและสีส้ม กำชับด่านชุมชนกวดขันจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรมัย-ขับรถเร็ว-เมาแล้วขับ

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 แถลงสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่สองของการรณรงค์ ‘ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร’ เกิดอุบัติเหตุ 510 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 66 คน ผู้บาดเจ็บ 527 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 35.49 ขับรถเร็ว ร้อยละ 30 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 74.57 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง 65.10 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 43.53 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 30.98 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ช่วงเวลา 16.01–20.00 น. ร้อยละ 26.47

Advertisement

Advertisement

ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,023 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 64,388 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 877,714 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีรวม 194,549 ราย ความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 53,072 ราย ไม่มีใบขับขี่ 48,249 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ลำปาง (21 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด นครสวรรค์ (5 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ลำปาง (26 คน)

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม ช่วง 2 วันของการรณรงค์ (27-28 ธ.ค.62) เกิดอุบัติเหตุรวม 974 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 109 คน บาดเจ็บรวม 993 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 28 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด สุราษฎร์ธานี (33 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด เชียงราย นครสวรรค์ (จังหวัดละ 6 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด สุราษฎร์ธานี (37 คน)

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ศปถ.วันที่สอง2.jpg ด้านนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจ
ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยกำชับจังหวัด บูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคประชาชน ดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนน ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์อุบัติเหตุ เน้นการดูแลจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยให้ชุดปฏิบัติการเพิ่มความเข้มข้นการเรียกตรวจของด่านชุมชน เพื่อป้องปรามและสกัดกั้นผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถเช่า ตรวจสอบใบอนุญาตขับรถของนักท่องเที่ยว กรณีไม่มีใบอนุญาตขับรถ ห้ามให้เช่ารถโดยเด็ดขาด ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

Advertisement

Advertisement

ส่วนนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ระบุว่า ศปถ.เน้นย้ำให้จังหวัดปรับกลยุทธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอที่มีความระดับความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุสีแดงและสีส้ม ให้ฝ่ายปกครอง ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา เข้มงวดการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทุกด้าน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด