คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

3 มกรา 63 รับปริญญานิด้า

348
ภูบดินทร์
ภูบดินทร์
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ภูบดินทร์
แจ้งตรวจสอบ
3 มกรา 63 รับปริญญานิด้า

         "รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา" จากสำนวนข้างต้นเเสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษามีส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ดีขึ้น สามารถคิดวิเคราะห์เเก้ปัญหา รู้เท่าทันผู้อื่น และยังนำความรู้มาประกอบวิชาชีพได้ หลายท่านเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีเเล้วก็ได้ประกอบอาชีพ แต่พอทำได้สักพักก็เกิดติดขัดปัญหาระหว่างการทำงาน ซึ่งใช้ความรู้ระดับปริญญาตรีมาเเก้ปัญหาไม่ได้ จึงหาวิธีเรียนต่อระดับชั้นสูงต่อไปอีกคือระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก หรือบางท่านก็อาจเรียนต่อเพื่อไปปรับคุณวุฒิ ตำแหน่ง และความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 

ตึก                                                                    ขอบคุณภาพจาก  Facebook NIDA Thailand

         "สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์" หรือ "นิด้า" เป็นสถาบันของรัฐ จัดการเรียนการสอนด้านปริญญาโทเเละปริญญาเอกโดยเฉพาะ ให้ความรู้ด้านการศึกษาตั้งเเต่ปี พศ. 2509 ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด 11 คณะและ 1 วิทยาลัย มีผลงานความสุดยอดทางด้านการศึกษาระดับประเทศไทยหลายด้าน เช่น เปิดหลักสูตรการเรียนบริหารธุรกิจ (MBA) แห่งเเรก สัดส่วนตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ดำรงตำเเหน่งทางวิชาการสูงที่สุด และมีห้องสมุดอาเซียนเเห่งเเรก เป็นต้น หากท่านผู้อ่านรู้จักเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่กำลังศึกษาที่นิด้าหรือจบไปเเล้วก็ต้องทราบดีว่ามาตรฐานการศึกษาค่อนข้างสูง โดยมีการสอบชี้วัดก่อนสำเร็จการศึกษาได้แก่ การสอบประมวลความรู้ โดยผู้สอบจะสามารถสมัครสอบได้ เมื่อมีผลการเรียนวิชาพื้นฐานไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด การสอบความรู้ความสามารถทางการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี โปรแกรมสำเร็จรูป และการสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ        

Advertisement

Advertisement

นิด้า                                                             ขอบคุณภาพจาก  Facebook NIDA Thailand

         "ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น" ปัจจุบันนิด้ามีผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า 84,855 คน กระจายทั่วภูมิภาคของประเทศ เป็นบุคลากรที่ช่วยพัฒนาขับเคลื่อนให้ประเทศเจริญก้าวหน้า ตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ดำริให้ก่อตั้งสถาบันเเห่งนี้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เเละเป็นที่น่าภาคภูมิใจเร็ว ๆ นี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เเทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. สำหรับบัณฑิตแต่ละคณะจะเริ่มมีการซ้อมย่อยตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2562 และซ้อมใหญ่กับถ่ายภาพหมู่ในวันที่ 2 มกราคม 2563 

Advertisement

Advertisement

กำหนดการ                                                         ขอบคุณภาพจาก  Facebook NIDA Thailand

       สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปแสดงความยินดีกับบัณฑิต หรือผู้สัญจรทำธุระ เส้นทางถนนเสรีไทย  ถนนรามคำแหง ต้องเผื่อเวลาการจราจรติดขัดด้วย และหากไม่มีธุระจำเป็นก็อาจหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในช่วงวันเวลาดังกล่าว ความสำเร็จครั้งนี้จะถ่ายทอดส่งผ่านชุดครุยวิทยฐานะเป็นความภาคภูมิใจของบัณฑิตเองเเละครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเเรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น สร้างเเรงบันดาลใจว่า "ความสำเร็จไม่ได้อยู่ไกล แต่อยู่ที่หนึ่งสมอง และสองมือของเรานั่นเอง"

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด