ความรู้

5 ขั้นตอนการปริ้นแบบใน AUTOCAD

17.2k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
5 ขั้นตอนการปริ้นแบบใน AUTOCAD

"5 ขั้นตอนการปริ้นแบบใน AUTOCAD"

การปริ้นแบบหรือภาพวาดในโปรแกรม AUTOCAD อาจเป็นเรื่องยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งเรียนรู้ AUTOCAD เห็นหลายคนบอกว่าพวกเขาไม่เข้าใจและไม่รู้ว่าขั้นตอนจะต้องทำอย่างไร? พอปริ้นออกมาแล้วไม่ตรงตามที่ต้องการ การปริ้นแบบหรือภาพวาดเป็นอะไรที่ง่ายมาก  เพียงแค่คลิกพิมพ์ เสร็จสมบูรณ์! แต่ก็จะมีขั้นตอนบางอย่างที่ต้องทำการตั้งค่าและจัดเรียงไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ ไปดูกันว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง?

1. ตั้งค่า UNITS

ตั้งค่าหน่วยให้ถูกต้อง และวาดภาพด้วยหน่วย (เซนติเมตร มิลลิเมตร หรือเมตร ฯลฯ) นั้น ๆ จากการสังเกตหลาย ๆ คนไม่ค่อยชอบตั้งค่าหน่วยที่ต้องการจะปริ้นออกมา แต่ถ้าแทรกบล็อกที่มีหน่วยที่ไม่ตรงตามที่ตั้งค่าไว้ ก็จะเกิดปัญหา และต้องกลับไปแก้ไขใหม่อีก ซึ่งจะทำให้เสียเวลา ในการวัดจะต้องใช้แม่แบบ ISO หรืออาจจะเปลี่ยนหน่วย ในโปรแกรม AUTOCAD จะรับรู้เพียง 2 หน่วย เวลาปริ้นออกมา ก็จะมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร และก็หน่วยเป็นนิ้ว ดังนั้นถ้าจะให้ง่ายคือต้องวาดในหน่วยนั้น ๆ อาจจะตั้งค่าหน่วยเป็นเมตร (ในแวดวงก่อสร้างของประเทศไทยนิยมใช้หน่วยเป็นเมตร) หรือจะหน่วยอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของบุคคลนั้น ๆ การวาดวัตถุมีอยู่ 2 ตัวเลือก คือ วาดวัตถุตามแบบสเกลที่ได้ตั้งค่าไว้ หรือใช้วิธีบอกในแบบแปลนดังรูปด้านล่าง1

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย ผู้เขียน

2. การตั้งค่าหน้าและ LAYOUT

การตั้งค่าต่อไปนี้จะตั้งค่าใน LAYOUT เพราะง่ายและตั้งค่าได้ไม่ยุ่งยาก ให้เปิด LAYOUT ขึ้นมา ถ้ามีวิวพอร์ตอยู่แล้วให้ลบทิ้งไปแล้วตั้งอันไหม่ขึ้นมา การตั้งก็ไม่ยาก เพียงคลิกไปที่ EDIT ซึ่งจะอยู่ข้างๆตรง PLOT STYLE TABLE2

ภาพโดย ผู้เขียน

หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าต่าง PLOT STYIE TABLE EDITOR แล้วทำการตั้งค่าตามนี้ ตั้งค่าประเภทเครื่องพิมพ์หรือพล็อตเตอร์และขนาดแผ่นที่ต้องการ หลังจากนั้นให้ดูสิ่งที่ต้องการจะปลิ้นแล้วเลือก LAYOUT ให้ดูว่าหน่วยเป็น 1:1 หรือไม่ แล้วเลือกชื่อ PLOT ที่ต้องการจะใช้งาน จากนั้นคลิก OK

3. ตั้งค่าบล็อกหัวเรื่อง3

ภาพโดย ผู้เขียน

และนี่คือหน้ากระดาษใน LAYOUT ในกรอบที่เป็นเส้นประ คือพื้นที่ที่สามารถพิมพ์ได้ ในพื้นที่นี้สามารถแทรกบล็อคที่มีอยู่หรือสร้างบล็อคขึ้นมาใหม่ได้ มักนิยมใช้บล็อกที่มีอยู่ซึ่งสามารถหาโหลดแบบสำเร็จรูปได้ตามเว็บไซต์ที่แจกฟรี จะใช้สเกล 1:1 และหากต้องการพิมพ์ตัวหนังสือ 5 มม. ให้ใช้ความสูงที่ 5 มม.

Advertisement

Advertisement

4. ดู PREVIEW และตั้งค่าสเกล4

ภาพโดย ผู้เขียน

สามารถวางได้โดยคลิกที่แท็บใหม่ในมุมมองส่วนวิวพอร์ตไอคอนใหม่ หรือจะทำการกำหนดค่าวิวพอร์ตเอง4.1

ภาพโดย ผู้เขียน

ให้สังเกตบริเวณด้านล่าง ถ้าต้องการจะปรับสเกลให้เป็น 1:1 จะต้องคลิกที่ PAPER ก่อน เพื่อให้งานที่ต้องการจะปริ้นสามารปรับขนาดสเกลได้ เมือคลิกที่ PAPER แล้วจะขึ้นกรอบสีฟ้า (แล้วแต่การตั้งค่าสีของแต่ละเครื่อง) ในกรอบสีฟ้าจะสามารถขยับแบบหรือภาพวาดของเราได้4.3

ภาพโดย ผู้เขียน

5. ขั้นตอนสุดท้าย คือการปริ้น

เปิดใช้งานพล็อตด้วยการกดปุ่ม [CTRL] + P หรือพิมพ์ PLOT [ENTER] หรือจำคลิกที่รูปเครื่องปริ้นxibho

ภาพโดย ผู้เขียน

ก่อนจะทำการปริ้นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงตามต้องการหรือไม่ ต้องปรับแก้ตรงไหนหรือไม่ หากยังไม่ตรงกับความต้องการ ให้ทำการปรับแก้ไขใหม่ ทำตามขั้นตอนที่1-5 เหมือนเดิม แต่ถ้าหากตรงตามความต้องการแล้วให้ทำการปริ้นออกมาดูได้

Advertisement

Advertisement

ไม่ยากเลย กับการปริ้นแบบหรือภาพวาดในโปรแกรม AUTOCAD ซึ่งถ้าได้ทำการตั้งค่าแล้ว โปรแกรมก็จะทำการบันทึกรายการปริ้นไว้ให้โดยอัตโนมัติ (ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของแต่ละบุคคล เพราะขนาดเส้นที่ได้ตั้งค่าไว้ในการปริ้นของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกัน ยกเว้นเป็นมาตรฐานของบริษัทที่กำหนดให้ใช้ขนาดเท่ากัน) แต่ถ้ามีการตั้งค่าไว้แล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ในการปริ้นได้อีก และยังสามารถช่วยเพิ่มความเร็วในการปริ้น

ภาพหน้าปกโดย ผู้เขียน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์