คัดลอกลิงค์

ความรู้

5 ลักษณะ : อาชญากรรมเศรษฐกิจ

145
Nasnun
Nasnun
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Nasnun
แจ้งตรวจสอบ
5 ลักษณะ : อาชญากรรมเศรษฐกิจ

“วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้รูปแบบของการประกอบอาชญากรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง"


การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม สังคมการเมือง และเศรษฐกิจ ทำให้เกิดรูปแบบการประกอบอาชญากรรมได้เปลี่ยนไปจากอาชญากรรมทั่วไป (Street crimes) เช่น ลัก วิ่ง ชัก ปล้น การฆาตกรรม หรือการข่มขืนกระทำชำเราที่ก่อให้เกิดความเสียหายเฉพาะบุคคล กลายมาเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic crimes) หรือที่รู้จักกันในนาม “White collar crimes” 

ภายหลัง “อาชญากรรมเศรษฐกิจ” ได้มีชื่อเรียกในหลายรูปแบบ เช่น อาชญากรรมคอปกขาว (White collar crimes) อาชญากรรมทางการพาณิชย์ (Commercial crimes) อาชญากรรมซึ่งกระทำโดยห้างหุ้นส่วนบริษัท (Corporate crimes) อาชญากรรมธุรกิจ (Business crimes) อาชญากรรมที่อาศัยโอกาสจากตำแหน่งหน้าที่การงานในการกระทำความผิด (Occupational crimes)

Advertisement

Advertisement

ในแต่ละประเทศอาจเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป เช่น ในฝรั่งเศส เรียก “Crime en col blanc” ในอิตาลี เรียก “Criminalita in colletti bianchi” และในเยอรมัน เรียก “Weisse-Kragen-Kriminalital” ซึ่งไม่ว่าจะมีการใช้ถ้อยคำแตกต่างกัน แต่ลักษณะและการดำเนินการยังคงเป็นไปในทำนองเดียวกันโดยมี 5 ลักษณะ ดังนี้

 

1. อาชญากรรมเศรษฐกิจไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นโดยบุคคลที่มีฐานะยากจนเสมอไป
บุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็สามารถประกอบอาชญากรรมได้
จึงเรียกว่า อาชญากรรมเชิ้ตขาว 

man walking while holding black coat

ที่มา: Bram Naus

2. อาชญากรมักมีภูมิหลังดี มีความเฉลียวฉลาด เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ
มีบุคลิกภูมิฐานเป็นที่น่าเชื่อถือไว้ว่างใจจึงอาศัยคุณลักษณะเพื่อกระทำความผิด

person standing near the stairs

ที่มา: Hunters Race

3. อาชญากรใช้เทคนิคที่ซับซ้อนในการกระทำความผิด มีวิธีการปกปิดและพยายามทำลายหลักฐานเพื่อไม่ให้หลักฐานผูกมัดตน ยากต่อการสืบสวนจับกุมและดำเนินคดี

Advertisement

Advertisement

four men looking to the paper on table

ที่มา : Sebastian Herrmann

4. อาชญากรจะใช้วิธีการหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินของเหยื่อแทนการใช้กําลังข่มขู่คุกคามโดยตรง จึงไม่มีลักษณะเขย่าขวัญประชาชน ไม่สร้างความโกรธแค้นอย่างรุนแรงต่อ
ผู้เสียหาย บางครั้งผู้เสียหายไม่รู้สึกว่าตนเองถูกตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

two men in suit sitting on sofa

ที่มา : Austin Distel

5. อาชญากรรมเศรษฐกิจมุ่งหวังผลตอบแทนทางด้านทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ส่วนตัว
ซึ่งส่วนใหญ่มักมีมูลค่าทางทรัพย์สินสูงอย่างมหาศาล
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ระบบเศรษฐกิจ และประเทศชาติ

assorted banknotes

ที่มา : Eric Prouzet

 

 

แหล่งอ้างอิง

Edwin H. Sutherland. (1961). White Collar Crime. New York: Holt Rinehart and Winston.

วีระพงศ์  บุญโญภาส. (2544). อาชญากรรมเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ:นิติธรรม 

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด