คัดลอกลิงค์

ความรู้

5 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ง่ายๆ ที่ควรรู้

1.7k
Tippawan Pannak
Tippawan Pannak
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Tippawan Pannak
แจ้งตรวจสอบ
5 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ง่ายๆ ที่ควรรู้

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้เราอยากจะขอเสนอ การอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับ ประโยคภาษาอังกฤษนะคะ

ประโยค  หรือ Sentence ในภาษาอังกฤษ คือ ข้อความที่ประกอบไปด้วย ภาพ ประธาน Subject  และ ภาค แสดง Predicate 

เขียนสั้นๆง่ายๆ ตามนี้ค่ะ 

1. ส่วนประธาน Subject (คำนาม สรรพนาม)  คือ ภาคประธาน ส่วนที่เป็นผู้กระทำอาการ มีสภาพ และ แสดงความเป็นเจ้าของ

2. ส่วนที่เป็น ภาคแสดง (Predicate) คือ ภาคแสดง ส่วนที่แสดงการกระทำ บอกสภาพแสดงความเป็นเจ้าของ
ฺSubject and predicate

จากรูปภาพด้านบน เราได้เห็นไปแล้วว่า โครงสร้างประโยคพื้นฐาน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน หลักๆ 

 1. Subject = คน สัตว์ สิ่งของ ผู้แสดงอาการ หรือ ผู้ที่เป็นเจ้าของในสิ่งนั้นๆ 
 2. Verb =   ส่วนบอกสภาพอาการ , แสดงความเป็นเจ้าของ 
 3. Object = กรรม ส่วนที่มารองรับประโยค หรือ ส่วนที่รับการกระทำ 

simple sentences

มีส่วนอื่นๆ ที่สามารถเห็นได้ในประโยคนะคะ คือ 

Advertisement

Advertisement

4.  Complement = ส่วนขยายเติมเต็มเพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์ของประโยค ซึ่งมักจะตามหลัง Verb to be , Linking verb  

5. Modifier = ส่วนรายละเอียดที่เป็นส่วนขยายความในประโยค เช่น Adjective, adverb , prepositional , Clauses 

คำกริยาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. อกรรมกริยา (Intransitive Verb) คือ กริยาที่ไม่ต้องการกรรม (Object) มารองรับ
2. สกรรมกริยา (Transitive Verb) คือ กริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับ

ดังนั้นในประโยค ภาษาอังกฤษ จะต้องมี ประธาน อย่างน้อย 1  ตัว และมี กริยา 1  อย่างน้อย 1 ตัว เพื่อให้ได้ใจความของประโยคค่ะ 

Element sentences in English1. Subject + Verb = SV 

ในโครงสร้างที่ 1 มีเพียงประธานกับอกรรมกริยา (Intransitive verb) หรือกริยาที่ไม่ต้องการกรรม (Object) ก็เป็นประโยคสมบูรณ์เข้าใจได้เหมือนกันค่ะ

วิเคราะห์ประโยค :  SV 

Advertisement

Advertisement

 • He speaks. =  He (Subject) + speaks (Verb)          
 • She woke up. = She (Subject) + woke up (Verb) 
 • The train arrives. = The train ( Subject) + arrives (Verb) 

2. Subject + Linking verb + complement = SVC 

ในโครงสร้างที่ 2 Subjective Complement หรือ ส่วนขยายประธาน คือ กลุ่มคำที่ตามหลัง Verb to be / Linking Verb (ตัวอย่าง linking verb คือ become, seem, turn, appear, sound, remain, feel, etc.)   โดยส่วนขยายประธานเป็นได้ทั้งคำนาม (Noun) และคำคุณศัพท์ (Adjective)

วิเคราะห์ประโยค :  SVC

 • Doctors and nurses become heros for treating desperately ill coronavirus patients.

 Doctors and nurses (Subject) + become (Linking Verb) + the hero for treating desperately ill coronavirus patients. (complement)  

Advertisement

Advertisement

 • They are migrant workers   = They (Subject) + are (Linking Verb) + migrant workers ( complement) 

3. Subject + Verb + Object = SVO 

ในโครงสร้างที่ 3 จะใช้สกรรมกริยา (Transitive Verb) หรือกริยาที่ต้องการกรรม (Object)

วิเคราะห์ประโยค :  SVO

 • She loves her job = She (Subject) + loves (Verb) + Her job ( Object) 
 • I saw your face  = I (Subject) + saw (verb) + your face (Object) 
 • Hr manager hired new employee yesterday = Hr manager (Subject) + hired (Verb) + a new employee (Object) + yesterday (past tense = adverb of time) 

4. Subject + Verb + indirect Object + direct Object  = SVOO

ในโครงสร้างที่ 4 (ประธาน + กริยา + กรรมรอง + กรรมตรง)

กรรม (Object) หลัก ๆ ในภาษาอังกฤษมี 3 ชนิด คือ
1. Direct Object (กรรมตรง) คือ กรรมที่รับการกระทำจากกริยาโดยตรง เช่น ในโครงสร้างที่ 2 จะเป็นกรรมตรง
2. Indirect Object (กรรมรอง) คือ กรรมที่ได้ผลประโยชน์จากการกระทำ
3. Prepositional object (กรรมของบุพบท) คือ กรรมที่ต่อท้ายบุพบท

วิเคราะห์ประโยค :  SVOO

 • I give my baby son a bath.  = I (subject) + give (verb) + my baby son (indirect object) + a bath (direct object)
 • The administrator gives people access. = The administrator (subject) + gives (verb) + people (indirect object) + access (direct object) 

5. Subject + Verb + Object + complement = SVOC 

ในโครงสร้างที่ 5 ประโยคนี้เพิ่มเติม object complement เข้ามา ซึ่งก็คือ ส่วนเติมเต็มที่มาขยายกรรม เพื่อบอกว่ากรรมเป็นใครหรือเป็นอะไรหรือมีลักษณะอย่างไร

วิเคราะห์ประโยค :  SVOC

 • The Committee   elected     Sarah as     their leader. = The Committee (Subject) + elected (verb) + Sarah ( object) + as their leader (complement) 
 • The parents named their child John = The parents (Subject) + named (verb) + their child (object) + John (complement) 

เพียงเท่านี้ เราก็สามารถที่จะแยกประโยค และสามารถอ่านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษได้โดยที่ไม่ต้องแปลส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป แต่เราแค่รู้ว่าส่วนใหญ่ที่สำคัญจาก โครงสร้างประโยคทั้ง   5 นี้ค่ะ 

เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เรียนภาษาอังกฤษนะคะ

ขอบคุณภาพหน้าปกจาก: www.unsplash.com

ขอขอบคุณรูปในเนื้อหาจาก www.unsplash.com

รูปประกอบภาพที่ 1   

รูปประกอบภาพที่ 2 

รูปประกอบภาพที่ 3

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด