คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

7 วันปีใหม่ 63 มีผู้เสียชีวิตรวม 373 ราย!!! ลดลงจากปีที่แล้ว

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
7 วันปีใหม่ 63 มีผู้เสียชีวิตรวม 373 ราย!!! ลดลงจากปีที่แล้ว

กรุงเทพฯ – ศปถ.สรุป 7 วัน ปีใหม่ 2563 (27 ธ.ค.62-2 ม.ค.63) มีผู้เสียชีวิตรวม 373 ราย บาดเจ็บรวม 3,499 คน จากอุบัติเหตุรวม 3,421 ครั้ง กรุงเทพฯ เสียชีวิตสะสมสูงสุด 15 ราย เน้นย้ำจังหวัด ถอดบทเรียนลดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
https://kdcdn.co/wp-content/uploads/7-ว้นอันตราย1.jpg
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานแถลงข่าว สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระบุว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 2 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ ‘ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร’ เกิดอุบัติเหตุ 354 ครั้ง เสียชีวิต 45 ราย บาดเจ็บ 359 คน

ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,029 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 64,957 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 953,238 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 230,603 ราย ความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 56,447 ราย ไม่มีใบขับขี่ 51,686 ราย

Advertisement

Advertisement

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม ในช่วง 7 วันของการรณรงค์ (27 ธ.ค.62-2 ม.ค.63) เกิดอุบัติเหตุรวม 3,421 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 373 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,499 คน  จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 6 จังหวัด ได้แก่ ตราด พะเยา แม่ฮ่องสอน ยะลา ลำพูน และสตูล  จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ สงขลา (116 ครั้ง)  จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร (15 ราย)  จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ สงขลา (121 คน)  สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 32.68 ขับรถเร็ว ร้อยละ 29.00  พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 56.12 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 22.49  ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.97 รถกระบะ ร้อยละ 6.81  ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง 63.37 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 39.02  ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด เวลา 16.01-20.00 น. ร้อยละ 26.28

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/7-ว้นอันตราย2.jpg
นายนิพนธ์ เปิดเผยว่า จากสถิติพบว่า สาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนน ยังคงเกิดจากการดื่มแล้วขับ และขับรถเร็ว รวมถึงผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้ประสานจังหวัด บูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนน อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยกำชับให้ถอดบทเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุในเชิงลึก อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมทั้งค้นหาปัญหาอุปสรรคและปัจจัยความสำเร็จ ในการลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ พร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรง

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด