คัดลอกลิงค์

ความรู้

MOOC เรียนได้ไม่มีวันหมดอายุ

146
Rose
Rose
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Rose
แจ้งตรวจสอบ
MOOC เรียนได้ไม่มีวันหมดอายุ

การเรียนการสอนในปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียน และผู้สอนไม่ได้มีแค่ครู อาจารย์กับนักเรียนเท่านั้น ในโลกที่เทคโนโลยีเข้าถึงได้ง่ายอย่างทุกวันนี้ ยิ่งทำให้แหล่งเรียนรู้มีความน่าสนใจ และทำให้ผู้ที่ต้องการเรียนรู้สามารถหาความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด รวมทั้ง เรียนได้ตลอดช่วงชีวิตไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเพศใด ประกอบอาชีพอะไร    

e-learn

Photo by Jacqueline Kelly on Unsplash

สมัยหนึ่งเราคงเคยได้ยินคำว่า e-Learning ทว่าอีเลิร์นนิ่งเป็นสื่อหรือช่องทางสำหรับการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้เรียนและสอนในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้น ๆ เท่านั้น เนื้อหามีการนำเสนอเป็นตัวหนังสือ (text)  มีสื่อกลางในการเรียนด้วยการเรียนผ่านวิดีโอ  

el

Photo by Austin Distel on Unsplash

แต่ในโลกทุกวันนี้ แหล่งเรียนรู้มีมากไปกว่าแค่ e-Learning เพราะเราจะได้ยินอีกหนึ่งคำคือ MOOC หรือ Massive Open Online Courseware คำนี้เป็นห้องเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดบนแพลตฟอร์ม (platform) ซึ่ง MOOC จะมีผู้เรียนจำนวนมากมาลงทะเบียน ผู้เรียนต้องเข้าไปทำการลงทะเบียนเพื่อดูสื่อการเรียนการสอน ที่ทั้งการลงมือฝึกปฏิบัติ การทำแบบทดสอบ และมีปฏิสัมพันธ์หรือสนทนากับผู้เรียนอื่น ๆ  ผู้เรียนมีความหลากหลายกว่าการเรียนแบบอีเลิร์นนิ่ง นอกจากนี้ MOOC ยังมีการประเมินผลการเรียน และการทดสอบความเข้าใจในบทเรียนเช่นเดียวกัน

Advertisement

Advertisement

ในบ้านเรา MOOC รันอยู่บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC ที่ดูแลโดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย หรือ Thailand Cyber University (TCU) ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยไทยในเครือข่ายร่วมผลิตเนื้อหาวิชา รวมถึง Khan Academy ไทย ดังนั้น ด้านความหลากหลาย ผู้เรียนจึงเลือกเรียนตามอัธยาศัยได้มากกว่า 150 รายวิชา แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

Advertisement

Advertisement

el

Photo by Startup Stock Photos from Pexels

ส่วน MOOC ของต่างประเทศที่ผู้คนทั่วโลกแห่แหนไปเรียนและใช้หาความรู้ คือ  edX (edx.org) และ KHAN ACADEMY  รวมถึง COURSERA  และ UDACITY  

ส่วนหลักสูตรมีทั้งสุขภาพและการแพทย์ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัล ธุรกิจและการบริหารจัดการ สังคมการเมืองการปกครอง ภาษาและศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เกษตรและสิ่งแวดล้อม ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง เป็นต้นและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความน่าสนใจ

 

gradePhoto by Logan Isbell on Unsplash

ก้าวย่างต่อไปของแหล่งเรียนรู้ MOOC คือ มาตรฐานที่สามารถสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ได้จริง ออกใบปริญญาได้จริง และ MOOC ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยลดช่องว่างด้านการศึกษาที่ cool สุดแห่งยุค

Advertisement

Advertisement

ถาพปกจาก Photo by Wes Hicks on Unsplash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด