คัดลอกลิงค์

หนังและซีรีส์

"วันทอง" แม่หญิงหัวก้าวหน้ากับแก่นรากเหง้าเพศวิถีของสังคมไทย

115
นางฟ้าน้อย
นางฟ้าน้อย
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก นางฟ้าน้อย
แจ้งตรวจสอบ
"วันทอง" แม่หญิงหัวก้าวหน้ากับแก่นรากเหง้าเพศวิถีของสังคมไทย

 แม่วันทองจ๊ะ... แม่วันทองจ๋า...

ละครเรื่อง "วันทอง" ทางช่อง ONE31 กลิ่นอายละครไทยที่มีการปรับให้เข้ากับมุมมองผู้หญิงในยุคสมัยปัจจุบันที่ได้สร้างเนื้อเรื่องโดยพลิกมุมมองใหม่จากตัวละครเอกในวรรณคดีเรื่องเล่า “ขุนช้างขุนแผน” จนละครไทยเรื่องนี้ได้สร้างกระแสฮือฮาและรับเรตติ้งพุ่งทยานอย่างถล่มถลายจนเป็นละครอันดับ 1 แห่งปี และฟาดทุกกระแสโซเชียล

นับว่าเป็นปรากฎการณ์ที่ได้นำพาผู้ชมเห็นบทบาทการแสดงท๊อปฟอร์มโดยนักแสดงนำหลักอย่างดาวิกา โฮร์เน่ (ใหม่) รับบทเป็นนางพิมพิลาไลย หรือนางวันทอง ณวัตร กุลรัตนรักษ์ (ป้อง) รับบทพลายแก้วหรือขุนแผน ชาคริต แย้มนาม (คริต) รับบทเป็นขุนช้าง และกฤษกร กนกธร (ตงตง) รับบทเป็นพลายงามหรือจมื่นไวย อีกทั้งตัวละครอื่นๆ ที่สร้างสีสันประกบตัวเอกอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลาย กุมารทอง พี่สายทอง หรือศร รวมถึงบรรดาเมียทั้งหลายของขุนแผนอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

"วันทอง" ละครไทยที่พลิกมุมมองปมตัวละครแม่หญิงสองใจ “ตัวร้าย” ที่ถูกกล่าวขานมานานนับหลายศตวรรษว่าเป็นแม่หญิงที่มีสองผัวและมีเสียงครหาไปในทางที่ไม่ดีไม่งาม เมื่อวันหนึ่งเธอได้ลุกขึ้นสู้เพื่อศักดิ์ศรีกับการเป็นตัวแทนแม่หญิงหัวก้าวหน้าแห่งพระนครนั้นได้เปิดมุมมองแก่นรากเหง้าเรื่องเพศวิถีอะไรในสังคมไทยกันบ้างนะ (?)


ชื่อเรื่องสะท้อนวัฒนธรรมแห่งยุค

ต้นฉบับเดิมของนิทานพื้นบ้านเรื่องนี้คือ ขุนช้างขุนแผน จะเห็นได้ว่ากาลเวลาแห่งยุคสมัยได้สะท้อนออกมาแม้กระทั่งการตั้งชื่อเรื่องราวต่างๆ ให้เป็นไปตามตัวเอกของเรื่อง ซึ่งในที่นี่ก็คือมุมมองของผู้เขียนที่เล่าเรื่องราวฉากรักสามเส้าของผู้เป็นชาย โดยยัดเยียดคำครหาแม่วันทองให้เป็นหญิงสองใจตามความเชื่อและบรรทัดฐานของคนในสังคม จนกลายเป็นตัวร้ายในประวัติศาสตร์เรื่องเล่า ในขณะที่พุทธศักราชนี้เรื่องของสิทธิมนุษยชนสำหรับเรื่องเพศได้ขยายวงกว้างจนนำมาถูกตีแผ่ผ่านเรื่องราวของ “วันทอง” ในมุมที่ต่างกันออกไปตามยุคสมัย

Advertisement

Advertisement

รักสามเส้าของขุนช้าง ขุนแผน วันทองระบบกฎหมาย

จะเห็นได้ว่าระบบสังคมที่สะท้อนออกมาตั้งแต่หัวเรือจนถึงท้ายเรือไม่ว่าจะเป็นผู้รักษากฎหมาย ข้าราชบริพาร ขุนนาง อัครเสนาบดี ปุโรหิต เศรษฐี ชาวบ้าน ฯลฯ ทุกฐานันดรศักดิ์ถูกเลือกปฏิบัติอย่างแตกต่างกันไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นวรรณะไหน ระบบกฎหมายที่ยึดอยู่กับจารีตประเพณีโดยมิได้มองถึงแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ หรือแม้กระทั่งบริบทของสังคมที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดความขัดแย้งและนำมาซึ่งการสูญเสียของผู้บริสุทธิ์แห่งรัชสมัย

ปุโรหิตคุยกับขุนแผนประชาธิปไตยกับเพศวิถี

แม้ดูเหมือนว่า ในบางมุมจะมีการใช้ระบบประชาธิปไตยในการหาข้อลงมติต่างๆ แต่การรับฟังเสียงของชนกลุ่มมีอำนาจที่อยู่ภายใต้การกดขี่ ข่มเหงว่าด้วยการตัดสินคดีในศาลาลูกขุนนั้นล้วนเป็นเหล่าบรรดาชายปกครองทั้งหมดโดยเป็นผู้ลงมติและตัดสินว่าความ ดังนั้นมุมมองของการตัดสินจึงยึดโยงกับความรู้สึกนึกคิดในมุมของผู้ชายเพียงเท่านั้น ทำให้สิทธิและเสรีภาพในการออกเสียงของหญิงถูกเพิกเฉย

Advertisement

Advertisement

น้อยหญิงชาวบ้านระบบชายเป็นใหญ่ในสถาบันครอบครัว

การมีรากฐานเดิมมาจากที่มีชายอยู่ในระบบการปกครอง และการกำหนดหน้าที่พลเมืองตามข้อกัดของเพศที่แตกต่างระหว่างชายและหญิง ทำให้เกิดค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคมของสถาบันครอบครัวที่ผู้ชายสามารถมีภรรยาหลายคนได้เพราะถือเป็นการแสดงถึงการปกครองด้วยความมีอำนาจนิยม และบารมี ในขณะที่ผู้หญิงถูกห้ามและจะถูกตราหน้าผู้หญิงที่มีสามีมากกว่าหนึ่งเป็นหญิงที่ไม่ดี

วันทองและสายทองวัดทรัพย์สินกับความเป็นคน

เพราะความเป็นคนไม่เท่ากัน จึงทำให้เกิดระบบชนชั้นวรรณะ และการเข้าถึงทรัพยากรลดน้อยถอยลง จะเห็นว่าผู้ถือครองทรัพย์สินมาก สามารถที่จะใช้ทรัพย์ในการกดขี่ ข่มเหงได้ ยกตัวอย่างเช่น การจำนำหรือปลดหนี้ด้วยการขายผู้หญิงเพื่อให้ได้ครอบครองเหมือนกับเป็นสินทรัพย์หรือสิ่งของประเภทหนึ่ง หรือแม้แต่การแย่งชิงหญิงกันไปมาเพื่อให้เป็นสินทรัพย์บนเรือน เช่น การนำไปเป็นเมีย หรือเป็นทาสรับใช้ แม้กระทั่งฉากของการใช้บริการทางเพศอย่างถูกกฎหมายในยุคนั้น โดยหลักจะเป็นหญิงนางโลมที่เป็นเครื่องมือทางเพศให้กับบรรดาผู้ชายอย่างเปิดเผย

ขุนช้างกอดรัดวันทอง


มีบางคนกล่าวว่า ละครคือกระจกสะท้อนสังคม แต่ทว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากมันได้กระนั้นฤา ?

ยุคสมัยปัจจุบันได้เริ่มมีการพัฒนาเนื้อหาของสื่อความบันเทิงให้ตอบโจทย์บริบททางสังคมที่หลากแง่มุมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของตัวละครที่ได้รับเสียงครหาให้เป็น “ตัวร้าย” เสมอมาในประวัติศาสตร์เรื่องเล่าของไทย แต่ในวันนี้ที่วันทองได้ถูกนำมาเล่ามุมใหม่เพื่อให้เกิดการตีแผ่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และในวันนี้เราทุกคนได้ให้การขนานนามแม่นางวันทองว่าเป็นแม่หญิงหัวก้าวหน้าและวีรสตรีของชาวพระนคร มันทำให้เรานั้นต่างต้องลองมองมุมกลับ ปรับมุมมองในการทำความเข้าใจบริบทและยุคสมัยทางสังคมเพื่อเรียนรู้แง่มุมของการเป็นมนุษย์ การใช้ชีวิต และการปฏิบัติต่อกันในสังคม การมองคนให้เป็นคนไม่ว่าเพศใด แม้หลายครั้งการลุกขึ้นสู้เพื่อศักดิ์ศรีนั้นอาจจะต้องแลกมากับการสูญเสียเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง แต่ก็นับว่าเป็นการสร้างเพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรมรุดหน้าแก่สังคมโลกในคราต่อไป และสามารถรับชม วันทอง ได้ทาง TrueID ได้แล้วโดยคลิกที่นี่เลย

547678674534ขอบคุณรูปภาพจากช่อง ONE31

cover ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 ภาพที่ 5

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด