บันเทิง ในชิดลม

หมวดหมู่

ใน

จาก

สีสันการอำลาตำแหน่งในการประกวดนางสาวไทย 2559

สีสันการอำลาตำแหน่งในการประกวดนางสาวไทย 2559

นางสาวไทย คือ เวทีการประกวดสาวงามที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย นางสาวไทย คือ เวทีเก่าแก่ โดยมีเจ้าของลิขสิทธิ์เป็น สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งก็จะมีบริษัทต่าง ๆ มาซื้อลิขสิ