เสริมดวง ในชิดลม

หมวดหมู่

ใน

จาก

พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความงามและความร่ำรวย

พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความงามและความร่ำรวย

พระแม่ลักษมี เป็นชายาของพระวิษณุ พระแม่ทรงมีความเมตตาและความงดงามมาก อีกทั้งยังเป็นเทวีแห่งโชคลาภและความร่ำรวย ผู้ใดที่สักการะ บูชาจะได้รับพรที่นำมาซึ่งความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะผู้ที่รักษาศี
182